Tam skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“.

Paraiškas pagal šią priemonę bus galima teikti nuo 2023 m. gegužės 8 d. iki liepos 7 d. Šiam etapui skirta 1 590 389 Eur paramos lėšų.

Kas gali gauti paramą

Paramos pagal šias taisykles gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai – fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Vienas iš reikalavimų pareiškėjams – turi būti parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo planas dėl biologinio saugumo priemonių visumos nustatytų reikalavimų įvykdymo gyvulių laikymo vietose. Šis planas turi būti suderintas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Paramos intensyvumas ir dydis

Paramos galima prašyti veiklai, kuria siekiama sumažinti pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes.

Atkreiptinas dėmesys, kad paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos suma projektui, kai teikiama tik viena paramos paraiška dėl konkrečios ūkinių gyvūnų laikymo vietos, negali viršyti daugiau kaip 100 tūkst. Eur, arba 300 tūkst. Eur, kai įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje (pavyzdžiui, mobili dezinfekcinė įranga ir kt.) ir 200 Eur vienam sutartiniam gyvuliui (SG), kai prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.

Svarbu žinoti, kad mažesniems ūkiams, kurie laiko iki 20 sąlyginių gyvulių, didžiausia paramos suma projektui gali siekti 4 tūkst. Eur. Didesniems ūkiams, laikantiems daugiau kaip 21 sąlyginį gyvulį, paramos suma apskaičiuojama priklausomai nuo ūkyje laikomų gyvulių: didžiausia paramos suma apskaičiuojama skiriant 200 Eur vienam sąlyginiam gyvuliui, bet ne daugiau kaip 100 tūkst. Eur.

Tuo atveju, kai įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje to paties paramos gavėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje, didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti 300 tūkst.

Labai aktualu kiaulių ir paukščių augintojams

Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes, padeda kiaulių augintojams prevencinėmis priemonėmis apsisaugoti nuo afrikinio kiaulių maro. Šios pavojingos ligos, kuri gali atnešti daug nuostolių ūkiams, grėsmė dar neišnykusi, todėl ūkiai taiko biologinės saugos priemones. Prevencinės priemonės labai aktualios ir paukščių augintojams, siekiant išvengti infekcinių paukščių ligų protrūkių.

Kompensuojant ūkiams dalį lėšų, investuotų į prevencines biologinės saugos priemones, sprendžiama pavojingų susirgimų pasireiškimo rizikos problema.

Minėtai KPP priemonei skirta 6,4 mln. Eur. Patvirtintos 148 paraiškos, pagal kurias patvirtinta paramos suma – apie 4,7 mln. Eur.

Parama biologinei saugai bus ir toliau tęsiama

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane numatyta ir toliau remti investicijas į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius. Tam skirta 5 mln. Eur.

Ši intervencinė priemonė skirta padėti ūkiams valdyti riziką ir išlaikyti gyvulininkystės ūkių perspektyvumą ir konkurencingumą, o pasireiškus nepalankiems reiškiniams ar įvykus gyvūnų ligų protrūkiams, sudaryti palankesnes sąlygas išsaugoti žemės ūkio gamybos potencialą.

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

Šaltinis
Projektas „Rūpestis savo kraštu“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės