Jaunieji ūkininkai galės pasirinkti

Atkreiptinas dėmesys, kad jaunieji ūkininkai šiemet galės pasirinkti, ar nori tęsti ir gauti paramą, kol sueis penkeri metai pagal 2014–2020 m. taikytus jaunųjų ūkininkų išmokos reikalavimus, arba pasirinkti gauti išmoką pagal naujus 2023–2027 m. reikalavimus.

Pasirinkusieji gauti paramą pagal naujus reikalavimus, toliau tęsti ir gauti paramą pagal senuosius reikalavimus nebegalės.

Pasirinkusiems tęsti įsipareigojimus pagal 2014–2020 m. taikytus jaunųjų ūkininkų išmokos reikalavimus, išmoka bus mokama už kiekvieną paraiškoje deklaruotą ir reikalavimus bazinei tiesioginei išmokai gauti atitinkantį naudmenų hektarą iki 90 ha, o pasirinkus naujus reikalavimus – iki 70 ha.

Turės atitikti pasirengimo ūkininkauti reikalavimą

Svarbu tai, kad pareiškėjas, kuris prisiims naujus įsipareigojimus, turės atitikti ne tik amžiaus ir valdos įkūrimo kriterijus, o juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys turės būti įregistruoti Juridinių asmenų registre bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje, bet ir pasirengimo ūkininkauti reikalavimus. Tai turi būti pagrindžiama bent vienu iš reikalavimų. Kokie jie?

Vienas jų – įgytas žemės ūkio arba veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai).

Kitas – kompetencija, įgyta išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą arba Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

Tinkama ir praktinė ūkininkavimo patirtis, kuri įrodoma pateikiant pagrindžiančius dokumentus apie ne mažesnį kaip 1 metų darbą žemės ūkio ar veterinarijos srityje;

Taip pat tinkamas reikalavimas – ūkio įregistravimas Ūkininkų ūkių registre.

Tais atvejais, kai jaunasis ūkininkas yra fizinis ar juridinis vienasmenio valdymo asmuo, jis turės asmeniškai atitikti pasirengimo ūkininkauti reikalavimus, o kai jaunasis ūkininkas yra juridinis daugiaasmenio valdymo asmuo, pasirengimo ūkininkauti reikalavimus turi atitikti ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių.

Pasirengimą ūkininkauti pareiškėjas turi atlikti pirmą kartą teikdamas paraišką. Jei pareiškėjai, kurie pirmą kartą valdą įkūrė 2014–2020 m. laikotarpiu pasirinko paramą gauti pagal naujus nustatytus reikalavimus, tačiau iki paraiškos teikimo datos nepagrindė pasirengimo ūkininkauti, gali toliau tęsti įsipareigojimus pagal 2014–2020 m. taikytus jaunųjų ūkininkų išmokos reikalavimus.

Galima kuo tiksliau identifikuoti laukų ribas

Deklaruoti pasėlius ir žemės ūkio naudmenas galima dviem būdais: prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas.

Pareiškėjams svarbu ir labai paranku tai, kad deklaruojant bus galima matyti visos Lietuvos 2022 m. pabaigos palydovinius vaizdus, kurie padės ūkininkams kuo tiksliau identifikuoti dirbamų laukų ribas. Tai padės išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą.Artėjančiam pasėlių deklaravimui aktyviai ruošiasi ir už paraiškų priėmimą atsakingas VĮ Žemės ūkio duomenų centras. Šių metų deklaravimas apima daug naujovių: patvirtinti nauji geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai, nebelieka žalinimo išmokos, ūkininkams atsiranda galimybė rinktis papildomas su klimatu, aplinka ir gyvūnų gerove susijusias veiklas (ekologinės sistemos), už kurias bus mokama parama. Pirmas dvi deklaravimo savaites Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje žemdirbiai galės sukurti paraišką, tikslinti paraiškos duomenis, įbraižyti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei visa tai išsaugoti.

Kiekvieną ketvirtadienį rytais (8–10 val.) bus rengiamos nuotolinės ūkininkų konsultacijos. Jų pradžia – balandžio 20 d.

Ūkininkus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, tiesioginių išmokų taisyklių klausimais konsultuos ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, VĮ Žemės ūkio duomenų centro (anksčiau – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) specialistai. Nuotolinio prisijungimo nuoroda bus paskelbta ŽŪM interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose artėjant renginiui.

Turintys klausimų, susijusių su pasėlių deklaravimu, juos gali atsiųsti ir e. paštu tiesiogines@zum.lt. Ši naują e. pašto adresą ministerija sukūrė tam, kad klausimas patektų tiesiai pas reikiamą specialistą, o paklausėjas kuo greičiau sulauktų jį dominančio atsakymo.

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

Šaltinis
Projektas „Rūpestis savo kraštu“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją