Atsivėrė platesnės galimybės parduoti žaliavinį pieną

Kas yra gamintojų grupė, kaip ji veikia ir kuo ji naudinga žemdirbiams? Veikimo gamintojų grupėje patirties turintis žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ direktorius Rolandas Jurkus pasakojo, kad „Pieno gėlės“ iniciatyva pieno gamintojų grupė „Pieno partneriai“ buvo įsteigta dar 2018-ųjų pabaigoje ir jau 4 metus vykdo veiklą. Ją sudaro 8 fiziniai asmenys ir 3 žemės ūkio kooperatinės bendrovės.

„Pagrindinis mūsų tokios gamintojų organizacijos įsteigimo tikslas – suvienyti pieno gamintojus ir kooperatyvus ir sutelkti didesnį pieno kiekį, kas leidžia sustiprinti derybines galias derantis dėl didesnių pieno supirkimo kainų. Į gamintojų grupę susivienijo trys pripažinti pieno gamintojų kooperatyvai: „Pieno gėlė“, registruota Plungėje, „Pamario pienas“ iš Šilutės ir „Pienininkai“ iš Kupiškio“, – aiškino R. Jurkus.

Susitelkus į gamintojų grupę atsivėrė didesnės galimybės parduoti žaliavinį pieną: gamintojų grupė beveik trečdalį pieno išveža į Lenkiją. Tai suteikė finansinės naudos ir sustiprino konkurencingumą.

Kita nauda ta, kad sulaukta paramos pagal 2014–2020 m. KPP priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“.

„Tiesa, parama nebuvo mūsų pagrindinis susijungimo tikslas, bet gautas finansavimas padėjo šį tikslą įgyvendinti. Kooperatyvai „Pieno gėlė“ ir „Pamario pienas“ bendradarbiavo jau gerą dešimtmetį, vėliau prisijungė kupiškėnai, o atsiradus paramai gamintojų grupėms, kilo mintis oficialiai įkurti pieno gamintojų grupę ir pasinaudoti teikiamu finansavimu“, – aiškino „Pieno gėlės“ direktorius.

Paramos lėšomis buvo sustiprintas logistikos sektorius: įsigyti 4 nauji pienvežiai, dvi priekabos. Tai leidžia pieną pristatyti į bet kurią Lietuvos vietą ir derėtis su visomis pieno perdirbimo įmonėmis.

„Mums transportavimas nėra iššūkis. Patvirtinta parama per penkerius metus – 500 tūkst. Eur. Jau esame įgyvendinę keturis projekto etapus ir esame gavę 400 tūkst. Eur paramos, aišku, pridėjome ir savo lėšų“, – teigė R. Jurkus.

Jis pridūrė, kad reikia įvertinti ne tik finansinę naudą, toks pieno gamintojų bendradarbiavimas leidžia pasidalinti naujienomis, ūkiuose diegiamomis naujovėmis, gilinti žinias. Tai irgi labai svarbu.

Finansuojamos gamintojų grupių veiksmų programos

Į gamintojų grupę susivieniję kooperatyvai ir pieno gamintojai įsitikino, kad bendradarbiauti ir veikti kartu įvairiapusiškai yra naudinga. Tačiau nemažai Lietuvos ūkininkų dar nėra tokie aktyvūs steigiant kooperatyvus, todėl ir gamintojų grupių tėra vos keletas.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Paramos verslui skyriaus vyriausiosios specialistės Agnės Kvedarienės, gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimui iš 2014–2020 m. KPP buvo skirta 1,78 mln. Eur. Gautos 4 paraiškos, iš kurių patvirtintos 3, o patvirtinta paramos suma – 1,5 mln. Eur.

Strateginio plano parama

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiame plane pripažintoms vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms ir jų asociacijoms suplanuota 5,4 mln. Eur. Parama teikiama pripažintų gamintojų organizacijų įgyvendinamoms 3-5 m. veiksmų programoms finansuoti.

Veiksmų programą sudaro tokios intervencinės priemonės: investicijos į ilgalaikį turtą, tyrimus, eksperimentinę ir inovatyvią gamybą ir kitus veiksmus; produktų pardavimų skatinimas ir komercinės vertės didinimas; atsekamumo ir sertifikavimo sistemų įgyvendinimas, produktų kokybės stebėsena; produktų pašalinimas iš rinkos.

Žinotina tai, kad ne mažiau kaip 15 proc. veiksmų programos lėšų turi būti panaudojama su aplinkosauga ir klimato kaita susijusioms priemonės finansuoti (mažiausiai 3 veiksmai), ne mažiau kaip 2 proc. programos išlaidų skiriama su moksliniais tyrimais ir inovacijų diegimu susijusiems veiksmams ir ne daugiau kaip 4 proc. veiksmų programos lėšų gali būti skirta administracinėms išlaidoms.

Į paramą gali pretenduoti juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų), kurio dalyviai ar dalyvių nariai užsiima žemės ūkio veikla, o jeigu dalyviai yra žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), tai jų iš narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertė turi būti didesnė kaip 50 proc. visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų produktų ir visų parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertės, ir kuris atitinka tinkamumo reikalavimus bei verslo plano pagrindu.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės