Vaiko teisių gynėjai vertina situaciją kaip galimą vaiko teisių pažeidimą

Gavę šį vaizdo įrašą iš „Delfi“, vaiko teisių gynėjai informavo policiją, prašydami pagalbos nustatyti vaizdo įraše matomo vaiko tėvų tapatybę.

„Atsiųstame vaizdo įraše matomą situaciją Vaiko teisių gynėjai vertina kaip galimą vaiko teisių pažeidimą dėl tėvo (-ų) veiksmų, t. y., galimo vaiko saugumo neužtikrinimo. Akivaizdu, kad vaikas ne tik per mažas vairuoti, bet ir automobilyje yra vienas, vaikas patiria didelę riziką pats ir sukelia pavojų aplinkiniams“, – sako Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Neringa Martišienė .

Tolimesni Tarnybos veiksmai, pasak atstovės, priklausys nuo policijos atsakymo. Jei tai vyksta Lietuvoje, tolimesni veiksmai yra susitikimas su šeima, vaiko išklausymas, aiškinamasi ar vaikui šeimoje saugu, kokia pagalba šeimai reikalinga, ar pakanka tėvystės įgūdžių, kad tokie rizikingi atvejai nepasikartotų.

Susidūrus su panašiomis situacijomis gyvai ar pastebėjus socialiniuose tinkluose, vaiko gynėjai prašo apie jas pranešti policijai ar teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui. Šis atvejis ne vienintelis, panašių vaizdo įrašų yra sulaukta ir anksčiau.

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad yra nustatytas amžius nuo kada ir kokiomis sąlygomis (su patyrusiu instruktoriumi) gali mokytis vairuoti asmuo.

Perspėja dėl vaikų vaizdo įrašų viešinimo socialiniuose tinkluose

„Dėdami vaiko nuotraukas (vaizdo įrašus) į socialinius tikslus tėvai turi elgtis atsakingai ir pirmiausia turi atsižvelgti į geriausius vaiko interesus. Reikia įvertinti, kokią įtaką nuotrauka ar vaizdo įrašas gali turėti vaikui augant ir keičiantis jo asmenybei. Rekomenduotina pasiklausti paties vaiko nuomonės, jei jis sugeba ją suformuluoti, ar jis sutinka ir nori, kad jo nuotraukos ar vaizdo įrašai būtų viešinami interneto erdvėje. Tais atvejais, kai vaiko nuomonė skiriasi nuo tėvų nuomonės, turi būti vadovaujamasi vaiko interesais“, – sako vaiko teisių gynėja.

Pasak N. Martišienės, vaiko tėvams ar kitiems asmenims, prieš keliant vaiko atvaizdą į socialinius tinklus, svarbu žinoti teisinę atsakomybę, atidžiai pasirinkti socialinius tinklus, kuriuose bus skelbiamas vaiko atvaizdas (nuotraukos, vaizdo įrašas), konkrečios nuotraukos ar vaizdo įrašo pobūdį, įvertinti ar tikrai būtina tai skelbti ir kokiu tikslu tai daroma, taip pat, jei įmanoma, nustatyti socialinio tinklo naudotojų grupę, kuri galės matyti vaiko atvaizdą.

Policija negali vertinti įrašo, nes jis darytas ne Lietuvoje

Lietuvos kelių policijos tarnybos atsakyme rašoma, kad policija administracinio nusižengimo teiseną pradeda dėl Lietuvoje padarytų nusižengimų, todėl šio vaizdo įrašo turinio nevertina, nes nežino, kokie reikalavimai taikomi atitinkamoje šalyje.

Jeigu tai vyktų Lietuvoje, toks vairavimo mokymas neatitiktų teisės aktų reikalavimų, todėl būtų pradėtas tyrimas ir neteisėtai mokančiam vairuoti asmeniui būtų taikoma administracinė atsakomybė – bauda nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

Kai transporto priemonę vairuoja asmuo neturintis teisės ją vairuoti, dėl vairavimo įgūdžių trūkumo gali kilti eismo įvykis.

Policijos pareigūnams netenka dažnai susidurti su tokiomis situacijomis Lietuvoje. 2020 m. už perdavimą vairuoti transporto priemonę asmenims, kurie neturi teisės jos vairuoti, patraukta atsakomybėn 715 asmenų.

Policija primena, kad Lietuvoje šeimos narys, siekiantis įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo įgūdžių gali įgyti ir (ar) juos tobulinti su šeimos vairavimo instruktoriumi, kai jis yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“ ir yra ne jaunesnis kaip 17 metų.

Mokyti mokinį (šeimos narį) praktinio vairavimo įgūdžių gali tik šeimos vairavimo instruktorius, turintis ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.