„Prieinamumas prie kapitalo dažnai tampa smulkaus ir vidutinio verslo augimą ribojančiu veiksniu. Džiaugiamės, kad su tokiais tarptautiniais partneriais kaip Europos investicijų fondas jau ne pirmus metus prisidedame prie šios problemos sprendimo ir Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse veikiančioms įmonėms galime pasiūlyti jų poreikius atitinkančius finansavimo sprendimus. Taip įmonės gali išnaudoti atsiveriančias augimo galimybes ir prisidėti prie tolesnės vietos verslo ekosistemos bei visos ekonomikos plėtros“, – sako „Swedbank“ Lietuvoje valdybos narys, Verslo klientų tarnybos vadovas Ignas Mačeika.

Kaip pažymi I. Mačeika, per 2016-2022 m. „Swedbank“ Baltijos šalyse veikiančioms smulkioms ir vidutinėms įmonėms pagal EIF programas „COSME“ ir EaSI jau yra suteikęs iš viso apie 630 mln. eurų finansavimą.

Atsižvelgiant į „InvestEU“ programoje numatytas garantijų užtikrinimo priemones, EIF su „Swedbank“ pasirašyti susitarimai apima 117 mln. eurų garantijų sumą paskoloms ir 45 mln. eurų  garantijų sumą lizingo paslaugoms. EIF  garantijos suteiks galimybę Baltijos šalių įmonėms gauti iš viso iki 280 mln. eurų siekiantį finansavimą iš „Swedbank“.  

Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose lėšos bus paskirstomos atsižvelgiant į klientų poreikius, šiuo finansavimu bus galima pasinaudoti per artimiausius trejus metus arba tol, kol bus išnaudotos visos numatytos lėšos.

„InvestEU“ programos garantijos užtikrinimo priemonė  padidins finansavimo prieinamumą smulkiems ir vidutiniams verslams. Pagal šią programą didžiausia „Swedbank“ paskolos suma vidutinėms įmonėms (turinčioms mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta yra ne didesnė  kaip 50 mln. eurų) galės siekti iki 2 mln. eurų.

Atitinkamai mažoms įmonėms (turinčioms ne daugiau 9 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta yra ne daugiau kaip 2 mln. eurų) didžiausia paskolos suma galės siekti 50 tūkst. eurų. Lizingo paslaugų didžiausia finansuojama suma vidutinėms įmonėms sudarys  500 tūkst. eurų, o mažoms įmonėms – 50 tūkst. eurų.

Daugiau informacijos apie EIF garantijos programos suteikiamas finansavimo galimybes galite rasti „Swedbank“ interneto banko puslapyje.