Naujų žinių poreikį diktuoja rinka

Užimtumo tarnybos atstovė Vaida Kamandulienė sako, kad galimybė įgyti naujų kvalifikacijų leidžia neatsilikti nuo verslo poreikių bei globaliu mastu svarbių tendencijų.

„Tai ir klimato kaita, ir skaitmenizacija, ir dirbtinis intelektas, ir naujos pažangios technologijos, kurias mūsų verslas labai nori įsidiegti. Dažnais atvejais, kai darbdaviai ieško naujų darbo formų, naujos darbo kultūros, paprastesnės komunikacijos, diegia naujas, pažangias technologijas, skaitmenizuoja procesus, ir natūraliai gimsta poreikis ieškoti naujų kompetencijų, naujų žinių. Tų naujų žinių darbdaviai tikisi iš darbo ieškančių asmenų, taip pat ir iš dirbančių. Kaip į tai įsitraukia Užimtumo tarnyba? Mes siūlome darbo ieškantiems asmenims galimybę įgyti naujų kompetencijų, žinių, – tereikia dalyvauti įgyvendinat mokymosi paramos priemones“, – sako V. Kamandulienė.
Vaida Kamandulienė

Nauja programa siūlo daugybę galimybių

Pašnekovė teigia, kad ieškančių darbo mokymuisi dėmesį skiria Europos Sąjunga (ES). Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ sulaukė ir ES finansinės paramos.

„Jį įgyvendinant sudarytos galimybės daugiau nei 19 tūkstančių Lietuvos gyventojų mokytis ir įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų bei kompetencijų, – įvardija Užimtumo tarnybos atstovė. – Šią priemonę pradėjome įgyvendinti nuo 2020-ųjų metų. Turiu pripažinti, pradėjome su keliomis mokymosi programomis, kurios buvo susijusios su informacinėmis ryšių technologijomis. Šiandien turime daugiau nei 100 mokymo programų, kurios orientuotos ne tik į informacines technologijas, bet ir inžineriją, meną, komerciją bei kitas įvairiausias sritis. Mokymo tiekėjų, kurie suteikia tas galimybes, sąraše turime daugiau nei 40. Priemonė skirta tiek nedirbantiems asmenims, Užimtumo tarnybos klientams, tiek ir dirbantiems, kuriems dėl vienokių ar kitokių aplinkybių reikia keisti darbo pobūdį ar pridedamos papildomos funkcijos, susijusios su naujomis technologijomis.“

Mokytis skatina ir skirdami stipendijas

Mokymosi programą pasirinkęs žmogus gauna ir stipendiją. Pašnekovė sako, kad prireikus Užimtumo tarnyba net padengia kelionės, gyvenimo vietos ar kitas būtinąsias išlaidas. Tačiau mokymasis bei parama turi ir kitą pusę.

„Valstybė finansuoja, valstybė tikisi tam tikros grąžos. Ta grąža matuojama per užimtumą po dalyvavimo įgyvendinant priemonę, – tikimasi, kad žmogus po mokymosi įsidarbins ir toje darbo vietoje išliks ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Tai įsipareigojimas, kurį mes aptariame dar prieš mokymąsi individualiai su kiekvienu dalyviu“, – apie įsipareigojimą pasakoja V. Kamandulienė.

Pašnekovė paaiškina, kad jei užimtumo galimybių žmogus nepasvers, neapgalvos realios įsidarbinimo galimybės, vargu ar jam pavyks vykdyti įsipareigojimus. Tokiu atveju gali nutikti ir taip, kad mokytis negalės.

Darbdavius kviečia bendradarbiauti

Užimtumo tarnyba stebi, kokia situacija darbo rinkoje, koks darbuotojų poreikis, tad mokymai naudingi darbdaviams.

„Galime paraginti darbdavius bendradarbiauti su Užimtumo tarnyba, įvardijant, kokių kompetencijų labiausiai reikia, kokios yra aktualiausios. Jei diegiamos kokios nors specifinės technologijos, tai, be abejonės, tų kompetencijų trūkumas bus labai konkretus. Šiame rate Užimtumo tarnyba gali būti nenutrūkstamas partneris, tarpininkas tarp mokymo teikėjų ir darbdavio, tarp potencialių darbuotojų ir darbdavio. Jei yra poreikis, tikrai galime sėsti kartu su mokymo teikėjais kurti naujų programų, aktualizuoti jau esamas, ir viliamės, kad darbdaviai tame procese aktyviai dalyvaus“, – V. Kamandulienė kviečia darbdavius nelikti abejingus.

Kai kurie žmonės mano, kad įgytas aukštojo mokslo išsilavinimas bus pakankamas visam gyvenimui.

„Šitaip galvojantiems turiu perduoti liūdną žinią. Reikia būti atviriems – taip toli gražu nėra. Be abejo, diplomas ar kvalifikacija yra visa ko pagrindas, tačiau nuolat tobulinamos žinios, nuolat plečiamas akiratis – jau ne pasirinkimas, o būtinybė. Turime džiaugtis, kad norinčių mokytis asmenų skaičius auga. Ateikite, pretenduokite ir mokykitės“, – ragina Užimtumo tarnybos atstovė.