Elektromobilių Europos keliuose dar taip sparčiai negausėja, tad vairuotojai prie rodiklių gerinimo prisideda vartodami ekologiškesnius degalus. Naujausia studija skelbia, kad ES šalyse pastaraisiais metais sparčiai auga iš javų gaminamo etanolio, kuris yra įmaišomas į benziną, vartojimas. 2017 m. etanolio suvartojimas siekė 6,9 mlrd. litrų, pernai išaugo iki 7,08 mlrd. litrų, šiemet turėtų pasiekti 7,22 mlrd. litrų.

Švarus ir efektyvus kuras

Pasak Biodegalų asociacijos prezidento Mindaugo Palijansko, praėjusiais metais Lietuvos degalinėse keitėsi kuro rūšių žymėjimas: benzinas pradėtas žymėti su apskritime esančia raide E, kartu su skaičiais 5 ar 10, nurodančiais maksimalų biodegalų (etanolio) kiekį procentais esantį benzino ir etanolio mišinyje. Etanolis yra švarus ir labai efektyvus, iš grūdų išgaunamas atsinaujinantis kuras, kuris tinkamas naudoti šiuolaikiniuose automobiliuose ir sunkvežimiuose. Etanolio naudojimas padidina variklio efektyvumą, mažina oro taršą ir padeda kovoti su klimato kaita.

Europos etanolio asociacijos „ePURE“ prognozėmis, automobiliai su vidaus degimo varikliais išliks populiarūs ES valstybėse bent kelis dešimtmečius, tad benzino ir etanolio mišinys E10 yra efektyvus būdas sumažinti tokių automobilių išmetamų šiltnamio efektą ir sveikatos problemas sukeliančių dujų kiekį.

Kaip rašoma pranešime spaudai, etanolio efektyvumas susijęs su jo fizinėmis savybėmis. Jis aušina automobilių variklius dvigubai efektyviau nei benzinas ir padaro variklių darbą našesniu. Šis pokytis padeda sumažinti kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį, tad kuo daugiau etanolio sumaišoma su benzinu, tuo didesnė nauda aplinkai ir žmonėms.

Remiantis „ePURE“ duomenimis, etanolio naudojimas kure sumažina bendrą Europos transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 6 mln. tonų per metus, o tai prilygsta 4 mln. automobilių pašalinimui nuo Europos kelių.

Etanolio nauda aplinkai ir sveikatai

Anglies monoksidas (CO) ir anglies dioksidas (CO2) išmetamas dėl nepilno degimo. Naudojant benzino ir etanolio mišinį E10, kuriame yra didelis deguonies kiekis, šis kenksmingas CO ir CO2 išmetimas į aplinką gali būti sumažintas daugiau kaip 70 proc.

Be to, nepilnas variklio degimas taip pat išskiria nesudegusius angliavandenilius (HC). Tačiau naudojant kuro mišinius, kuriuose yra daugiau etanolio, galima sumažinti išmetamą HC kiekį.

Azoto oksidai (NOx) daro didelę įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai. NOx išsiskiria deginant degalus aukštoje temperatūroje. Etanolio ir benzino mišinys E10 gali sumažinti NOx išmetimą, nes garuodamas etanolis padeda sumažinti variklio temperatūrą.

Kuo daugiau mišinyje etanolio, tuo labiau mažėja išmetamų kenksmingų medžiagų kiekis sukeliantis uždegimus ir oksidacinį stresą – vienus pagrindinių veiksnių sukeliančias astmą ar širdies ligas.

Pasaulyje dėl smulkių kietųjų dalelių poveikio (KD2,5) kasmet 200 tūkst. žmonių. Transporto priemonės išmeta daugiau kaip 15% visų kietųjų dalelių (KD) Europoje. Naudojant benzino ir etanolio mišinį E10, kietųjų dalelių išmetimas sumažinamas maždaug 80 proc.

Lietuviškas bioetanolis – iš vietinės žaliavos

Pasvalyje bioetanolį gaminančios bendrovės „Kurana“ generalinis direktorius Jurgis Polujanskas teigia, kad Lietuvoje pagamintas bioetanolis, palyginus su mineraliniais degalais, išskiria nuo 50 proc. iki 72 proc. mažiau anglies dvideginio. Lietuvoje pagamintas bioetanolis išsiskiria aukštais kokybiniais parametrais, jis – eksportuojamas į Skandinavijos ir Vakarų Europos valstybes.

„Pildamiesi degalus, kurių sudėtyje yra Lietuvoje pagaminto bioetanolio, vairuotojai ne tik veiksmingai prisideda prie oro taršos mažinimo, bet ir kuria pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai – grūdai etanoliui gaminti superkami iš vietinių ūkininkų, gamyba vyksta Lietuvoje, o tai reiškia naujų darbo vietų kūrimą, sumokamus mokesčius valstybei, užsakymus kitų ūkio sektorių bendrovėms, mokslo insitucijoms ir tyrėjams“, – pasakojo J. Polujanskas.