aA
„Rytų Lietuva – gausiai tautinių mažumų gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Akivaizdu, kad artimoje Vilniaus kaimynystėje esantis regionas neišnaudoja visų galimybių verslo plėtrai. Noriu atkreipti dėmesį, kad mums visiems kartu reikia įdėmiau pažvelgti bei pagalvoti, kaip padėti veikliems žmonėms, skatinti iniciatyvas ir bendruomeninę veiklą. Mažinant atotrūkį tikrai nemažai jau padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per ateinančius šešerius metus“, – sako Vyriausybės vadovas A. Butkevičius.
Visaginas
© DELFI / Kiril Čachovskij

28 mln. eurų – tiek Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta projektų įgyvendinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose Rytų Lietuvos savivaldybėse vien pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones.

Švenčionyse, Pabradėje, Švenčionėliuose (Švenčionių r. sav.) ir Eišiškėse (Šalčininkų r. sav.) renovuoti 9 ir baigiama renovuoti 17 daugiabučių namų, kompleksiškai sutvarkytos ar baigiamos tvarkyti jų kvartalų teritorijos. Būsto sąlygos jau pagerėjo 121, o netrukus pagerės dar 283 gyventojams. Švenčionyse naujai įrengta arba atnaujinta 17 socialinių būstų, kuriais gali naudotis 48 asmenys.

Visagino mieste kompleksiškai sutvarkyta Sedulinos alėja, šaligatviai, privažiavimai ir gyvenamųjų rajonų viešosios erdvės, sukurta aktyvaus poilsio ir modernizuota sporto zona Visagino ežero pakrantėje.

Sutvarkyta Šalčininkų miesto urbanistinė infrastruktūra ir kraštovaizdis, miesto parko teritorija ir jo prieigos, ligoninės teritorija ir kvartalas už jo, Sarių kaimo (Švenčionių r. sav.) ir ežero paplūdimio infrastruktūra, Aukštadvario (Trakų r. sav.) centrinė aikštė, baigiamas tvarkyti Jašiūnų (Šalčininkų r. sav.) dvaro parkas.

Baigti arba netrukus bus baigti visuomeninių pastatų Sužionyse, Buivydžiuose, Mostiškėse ir Kalveliuose (Vilniaus r. sav.), Paluknyje ir Dusmenyse (Trakų r. sav.), Kiaukliuose, Lapeliuose ir Kernavėje (Širvintų r. sav.), Baltojoje Vokėje (Šalčininkų r. sav.) rekonstrukcijos, renovacijos ir (arba) jų pritaikymo bendruomenės poreikiams bei teritorijų prie pastatų tvarkymo darbai.

Investicijos tęsiasi

Premjero A. Butkevičiaus teigimu, ankstesniame finansiniame laikotarpyje didelis dėmesys buvo skiriamas regionų infrastruktūros gerinimui, o šioje finansinėje perspektyvoje Vyriausybė akcentuos gyventojų užimtumo didinimą per investicijas ir verslo plėtrą.

Algirdas Butkevičius
Algirdas Butkevičius
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

„ES lėšomis finansuojamoje Regionų plėtros programoje daugiausia dėmesio skirta verslo plėtrai, investicijoms į atskiras vietoves pritraukti, gyventojų užimtumui ir darbo jėgos mobilumui skatinti, kartu įvertinamas ir poreikis plėtoti kultūros, sporto ir socialinius objektus“, – teigia Ministras Pirmininkas.

Ekonominio ir socialinio atotrūkio mažinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose Rytų Lietuvos savivaldybėse bus nukreiptos didelės VRM administruojamos ar koordinuojamos 2014–2020 m. ES ir nacionalinės investicijos. Investicijos pasieks tikslinėmis teritorijomis išskirtus Šalčininkus, Baltąją Vokę ir Eišiškes (Šalčininkų r.), Švenčionis, Švenčionėlius ir Pabradę (Švenčionių r.), Lentvarį ir Rūdiškes (Trakų r.), Maišiagalą, Nemenčinę ir Juodšilius (Vilniaus r.) bei Visaginą.

Julius Morkūnas
Julius Morkūnas
© lrv.lt nuotr.

„Lėšos bus naudojamos inžinerinei ir bendruomenės infrastruktūrai, švietimo įstaigų modernizavimui, viešųjų erdvių sutvarkymui, kultūrai, bendruomenių veiklai, kitiems projektams. Koncentruojamasi į tokias regiono vystymo priemones, kurios būtų nukreiptos ne į trumpalaikių poreikių patenkinimą, bet pirmiausiai spręstų gyventojų užimtumo problemas, sudarytų sąlygas dirbti ir uždirbti, taip užtikrinant aukštą gyvenimo kokybę nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos“, –teigia vidaus reikalų viceministras Julius Morkūnas.

„Nuo šių metų liepos 1 dienos įsteigtas Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės jau 2016 metais skirs finansavimą tautinių bendrijų vietos iniciatyvų projektams tautinių mažumų atstovų gausiai gyvenamuose regionuose“, – sako departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė ir pabrėžia vietos iniciatyvų svarbą.

Vida Montvydaitė
Vida Montvydaitė
© Asmeninio archyvo nuotr.

„Dėl būtinų veiklų planuojama tartis tiesiogiai su Rytų Lietuvos tautinėmis bendrijomis, įsiklausyti į esamus poreikius, derinti savo veiksmus su savivaldybėmis. Vyriausybės numatytos priemonės Rytų Lietuvoje turi skatinti šio savito regiono vystymąsi vieningoje, bendrų vertybių jungiamoje šalies pilietinėje visuomenėje“, – teigia V. Montvydaitė.Šalčininkuose ir Švenčionyse dėmesys – viešajai infrastruktūrai

Šalčininkų r. lankymui bus pritaikytas Dieveniškių istorinis regioninis parkas, modernizuota Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos materialinė ir mokymo bazė.

Šalčininkų mieste planuojama sutvarkyti gyvenamosios teritorijos tarp Vytauto ir Pramonės gatvių viešąją infrastruktūrą, Baltojoje Vokėje – daugiabučių namų teritoriją, šaligatvius, automobilių stovėjimo aikšteles, priėjimus, vaikų žaidimų aikštelę, o Eišiškėse numatoma nenaudojamą mokyklos pastatą paversti daugiafunkciu bendruomenės poreikiams pritaikytu centru.

Švenčionių r. bus tęsiamas Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis tvarkymas, Pabradėje planuojama pėsčiųjų tilto per Žeimeną rekonstrukcija.
Šalia Švenčionėlių miesto esančią teritoriją numatoma paruošti investicijoms, joje rekonstruoti transporto infrastruktūrą.

Preliminarus ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų poreikis visiems projektams – daugiau nei 14 mln. eurų.

ES ir nacionalinės lėšos – Vilniaus ir Trakų rajonams

Vilniaus r. savivaldybei numatyta skirti lėšų specialių transporto priemonių, pritaikytų vežti neįgaliuosius, įsigijimui. Taip pat planuojama statyti Vilniaus r. savivaldybės sporto mokyklos administracinį pastatą, sutvarkyti ir aktualizuoti Glitiškių dvarą.

Nemenčinėje planuojama sutvarkyti pagrindinę miestelio aikštę, rekonstruoti ir bendruomenės poreikiams pritaikyti sporto aikštyną, įrengti sporto – rekreacinį taką. Maišiagaloje ketinama sutvarkyti ten esančią prekyvietę, rekonstruoti sporto aikštyną, Juodšiliuose numatoma įrengti pėsčiųjų – dviračių taką, rekonstruoti miestelio sporto aikštyną.

Lentvaryje – didžiausiame Trakų rajono mieste – planuojama sukurti poilsio ir rekreacijos zoną prie Lentvario ežero, įkurti daugiafunkcį laisvalaikio centrą prie Bevardžio ežero, rekonstruoti Klevų alėjos skersgatvį bei Dzūkų gatvę. Taip pat planuojama Lentvario geležinkelio pervažos statyba, mieste numatoma įrengti kelias automobilių stovėjimo aikšteles, atnaujinti Eduardo Andrė parką, sutvarkyti Lentvario dvarą, įkūrti Šeimos parką bei kelis skverus. Taip pat planuojama įrengti daugiatiksles aikšteles prie Lentvario gimnazijos bei abiejų vidurinių mokyklų, pastatyti sporto salę prie pradinės mokyklos, rekonstruoti miesto apšvietimo tinklus, renovuoti ir išplėsti vandentiekio bei nuotekų tinklus.

Rūdiškėms skirtas investicijas planuojama nukreipti į miesto aikštės ir parko sutvarkymą, į daugiatikslės aikštelės prie gimnazijos įrengimą, į vaikų lopšelio – darželio ir Meistrų gatvės rekonstrukciją.

Preliminarus ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų poreikis visiems projektams įgyvendinti – bemaž 33 mln. eurų.

Tapti išmaniuoju Visaginui padės ES investicijos

Visagino miesto plėtrai skirtos VRM koordinuojamos ir administruojamos ES investicijos bus nukreiptos technologijų ir inovacijų parko – SMART PARK kūrimui. Buvusio karinio dalinio miestelio teritorijoje planuojama kurti platformą, kurioje bus generuojami ir įgyvendinami inovatyvių technologijų sprendimai.

Tikslinė parko kryptis – energijos išteklių taupymas. Visi parko statiniai bus autonomiški – šildymas, elektros gamyba ir techninis vanduo bus tiekiami iš parko teritorijoje įrengtų atsinaujinančių šaltinių. Vieningame komplekse bus plėtojamas smulkus ir vidutinis verslas, edukaciniai ir moksliniai projektai. Parko teritorijoje taip pat planuojama įkurti Energetikos tyrimų centrą. Geras sąlygas SMART PARK-o veiklai sudarys ir planuojama modernizuoti susisiekimo infrastruktūra, sujungsianti Visagino miesto centrinę dalį, SMART PARK-ą ir Ignalinos atominę elektrinę

ES investicijos bus skirtos ne tik SMART PARK-o įkūrimui. Numatoma padidinti 60-ties daugiabučių gyvenamųjų namų energetinį efektyvumą, modernizuoti miesto gatvių apšvietimo tinklus. Taip pat planuojama sukurti efektyvią ir ekologišką transporto sistemą, įrengti kryptinio apšvietimo pėsčiųjų perėjas, kompleksiškai tvarkomuose gyvenamųjų namų kvartaluose rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų tinklus. Reikšminga miestui bus ir centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija bei kogeneracinės jėgainės įrengimas.

Preliminarus ES fondų ir kitų lėšų poreikis visiems projektams Visagine įgyvendinti – bemaž 12,5 mln. eurų.

Vyriausybės patvirtintuose specialios darbo grupės pasiūlymuose, kaip mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus vietovėse, kuriose gausiai gyvena tautinės mažumos, numatyti ir kiti visoms minėtoms savivaldybėms aktualūs darbai. Bus padidintas finansavimas šiose teritorijose įgyvendinamoms regioninio planavimo priemonėms, o pateiktiems projektams taikomi prioritetiniai atrankos kriterijai. Viešųjų pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo projektams Vyriausybė nusprendė taikyti ne mažesnę kaip 40 proc. negrąžintinų subsidijų dalį. Taip pat daugiau lėšų bus skirta tautinių mažumų gausiai gyvenamų regionų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti ir prižiūrėti, parengtos susisiekimo geležinkeliu optimizavimo priemonės. Tautinių mažumų atstovams bus sudarytos geresnės sąlygos mokytis valstybinės kalbos, o tautinių bendrijų paramos, kultūros ir kultūrinio bendradarbiavimo projektai bus remiami valstybės biudžeto lėšomis. Iki 2020 m. tokių projektų rėmimui planuojama skirti ne mažiau kaip po 40 tūkst. eurų per metus.

Vyriausybė yra patvirtinusi Nacionalinės pažangos programą (NPP), kuri nubrėžia valstybės vystymosi žingsnius 2014–2020 metams. Vienas iš NPP programos tikslų – užtikrinti tolygią, tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Palygino Grybauskaitės ir Nausėdos prezidentavimo pradžią: skirtumai akivaizdūs (293)

Vienas kėlė įtampą, kitas ją malšina – taip Gitano Nausėdos ir Dalios Grybauskaitės...

Balsavimas dėl Seimo vadovo Pranckiečio atstatydinimo žlugo (837)

Seimas antradienio vakarą per neeilinį posėdį balsavo dėl galimybės Viktorui Pranckiečiui...

Rekordinė šiluma tęsis: temperatūra sieks 20 laipsnių, tačiau pravartu nepamiršti ir skėčio (6)

Šiandien orai Lietuvoje vėl keičiasi. Sausasis anticiklonas traukiasi į rytus, o iš...

Vilniuje „Mercedes“ susidūrė su greitosios pagalbos automobiliu, medikės išvežtos į ligoninę nukentėjo ir greitosios vairuotojas (17)

Antradienio vakarą, apie 22 val., Vilniuje, Ukmergės g., ties parduotuve „Topo Centras“,...

Dramatiškai išplėštos lygiosios su Švedija garantavo ispanams vietą Europos čempionate

2020 metų Europos futbolo čempionate vietą užsitikrino Ispanijos rinktinė. Atrankos rungtynėse...

Griūvančio namo Kaune gyventojai širsta – darbai neprasideda, o už komunalines paslaugas moka (99)

Praėjo beveik trys mėnesiai nuo dienos, kuomet Kaune dėl įtrūkusių sienų buvo evakuoti vienos...

Venckienės laukiantis „Drąsos kelias“ ruošiasi Seimo rinkimams: parduoda turtą, kad turėtų tam lėšų (467)

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aukščiausiajam Teismui atmetus Neringos Venckienės advokatų...

„Išleiskite mane“: laidotuvėse dalyvavę žmonės liko priblokšti, išgirdę velionio balsą (53)

„Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis“ – taip galima pavadinti Shay Bradley įrašytą...

Echodą dar kartą išbaręs Adomaitis: protu nesuvokiama (36)

Gynybos dominavimas, įtampa visas 40 minučių ir nelaiminga pabaiga – Vilniaus „Rytas“...