aA
Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbantys dėstytojai ir moksliniai darbuotojai paprastai nepraleidžia progos viešai nubraukti ašarą dėl gaunamų atlyginimų. Kad pastarieji – itin nedideli, pastebi ir šių įstaigų vadovai, ir švietimo ir mokslo ministrė, ir aukščiausieji šalies pareigūnai.
Piketas "Šioje šalyje nėra vietos mokslininkams"
© DELFI / Domantas Pipas

Norėdami išsiaiškinti, kokie yra tikrieji šios problemos mastai, DELFI kreipėsi į 11-os valstybinių šalies universitetų, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA), „Sodros“ ir Statistikos departamento atstovus.

Duomenų gauti nepavyko tik iš Lietuvos edukologijos universiteto. Kitų aukštųjų mokyklų darbuotojų atlyginimai prieš mokesčius – prieš Jūsų akis.

Dosniausi atlyginimai dėstytojams – LSMU

Iš gautų duomenų galima konstatuoti, kad daugiausia profesoriai uždirba Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) – 1989,46 Eur, mažiausiai – Šiaulių universitete (ŠU) – 1156,59 Eur.

Docentai daugiausiai uždirba taip pat LSMU – 1321,1 Eur, mažiausiai – Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) – 818,69 Eur.

Didžiausiomis algomis lektoriai gali džiaugtis LSMU – 1038,65. Beje, tai vienintelis universitetas, kuriame lektorių algos yra daugiau nei 1 tūkst. Eur. Mažiausiai lektoriai uždirba ASU – 615,63 Eur.

Asistentai mažiausiai taip pat uždirba ASU – 531,95 Eur, daugiausia – LSMU – 761,82 Eur.

Mokslo darbuotojų atlyginimų lyderis – VGTU

Kalbant apie mokslo darbuotojus, aukščiausio lygio specialistai geriausiai uždirba VGTU – 1763,29 Eur, prasčiausiai – ŠU – 1266,39 Eur.

Vyresnieji mokslo darbuotojai daugiausia taip pat uždirba VGTU – 1177,54 Eur, mažiausiai – ASU – 811,34 Eur.

VGTU taip pat gausiausiai moka mokslo darbuotojams – 941,11 Eur, prasčiausiai lentelėje atrodo KU specialistų alga – 710 Eur. Tas pats matyti ir kalbant apie jaunesniuosius mokslo darbuotojus. VGTU šios specialybės atstovai uždirba 778,16 Eur, KU – 532,5 Eur.

Asistentų ir profesorių algos skiriasi 2,5 karto

Vilniaus universiteto (VU) Viešosios komunikacijos vadovas Ervinas Spūdys DELFI sakė, kad šiuo metu profesorių vidutinis bruto darbo užmokestis universitete siekia 1663 Eur, docentų –1098 Eur, lektorių – 783 Eur, asistentų – 647 Eur.

Vyriausieji mokslo darbuotojai šiame universitete vidutiniškai uždirba 1578 Eur, vyresnieji –1036 Eur, mokslo darbuotojai – 722 Eur, jaunesnieji mokslo darbuotojai – 616 Eur.

„Verta pažymėti, kad šių skaičių nesudaro pajamos, gaunamos iš vykdomos projektinės veiklos – tai pajamos vertinant vidutinius tarnybinius atlyginimus, priedus ir priemokas“, – pridūrė E. Spūdys.

Jo teigimu, VU Taryba jau priėmė rektoriaus teiktą naują akademinio personalo darbo užmokesčio tvarką, kuria laipsniškai bus gerinamos visų akademinių darbuotojų sąlygos.

Vilniaus universitetas
Vilniaus universitetas
© DELFI / Andrius Ufartas

Sieks, kad profesoriai uždirbtų bent 2 tūkst. eurų

„Šiemet pokyčius labiausiai pajus asistentai ir lektoriai, jaunesnieji mokslo darbuotojai ir mokslo darbuotojai, nes jų finansinė situacija sudėtingiausia. Suprantama, būtina didinti ir docentų bei profesorių atlyginimus, tačiau universiteto resursai yra riboti, savo vidiniais ištekliais galime situaciją pradėti keisti tik etapais ir palaipsniui. Nuo gegužės 1 d. VU lektorių tarnybiniai atlyginimai kils nuo 4,9 iki 7,3 proc., o asistentų – iki 42 proc.“, – informavo VU atstovas.

Jo teigimu, iki šių metų spalio 1 d. numatoma bazinio atlyginimo dydį peržiūrėti atsižvelgiant į studentų priėmimo rezultatus ir universiteto finansinius išteklius, kad būtų galima atlyginimus ir toliau didinti.

„Keliame sau tikslą, kad 2020 m. profesoriaus tarnybinio atlyginimo dalis siektų bent 2000 eurų“, – prasitarė E. Spūdys.

Laukia aukštųjų mokyklų tinklo konsolidacijos

Kauno technologijos universiteto (KTU) Strateginio planavimo direktorės Evelinos Meilienės teigimu, profesoriai universitete uždirba 1365,94 Eur, docentai – 914,78 Eur, lektoriai – 768,47 Eur, asistentai – 638,59 Eur.

Vyriausieji mokslo darbuotojai – 1349,04 Eur, vyresnieji mokslo darbuotojai – 1017,79 Eur, mokslo darbuotojai – 793,17 Eur, jaunesnieji mokslo darbuotojai – 646,57 Eur.

„Visada ieškoma galimybių atlyginimą kelti, tačiau galimybė stipriai didinti akademinių darbuotojų atlyginimus atsirastų tik iš esmės pakeitus esamą situaciją, t. y. įvykdžius aukštųjų mokyklų tinklo konsolidaciją, – ji leistų efektyviau valdyti infrastruktūrą, atsisakyti besidubliuojančių administracijos darbuotojų, sujungti IT sistemas, bei pakeitus į kiekybę, bet ne kokybę orientuotą dabartinį aukštojo mokslo finansavimo modelį, vadinamąjį studentų krepšelį“, – sakė E. Meilienė.

Kauno technologijos universitetas (KTU)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
© DELFI / Paulius Garkauskas

VGTU daugiausiai – lektorių, mažiausiai – vyriausiųjų mokslo darbuotojų

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Ryšių su visuomene specialistė Agnė Augustinaitė DELFI nurodė, kad profesorius šiame universitete vidutiniškai uždirba 1841,74 Eur (profesorių yra 145), docentas – 1158,37 Eur (jų yra 357), lektorius – 826,44 Eur (jų yra 367), asistentas – 703,97 Eur (jų yra 71).

Vyriausiasis mokslo darbuotojas VGTU vidutiniškai uždirba 1763,29 Eur (jų yra 23), vyresnysis mokslo darbuotojas – 1177,54 Eur (jų yra 24), mokslo darbuotojas – 941,11 Eur (jų yra 24), jaunesnysis – 778,16 Eur (jų yra 27).

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Šiaulių universiteto (ŠU) universiteto vyr. ekonomistė Dovilė Ruplienė DELFI pateikė duomenis, kad profesorius šiame universitete prieš mokesčius uždirba 1156,59 Eur, docentas – 890,5 Eur, lektorius – 688,27 Eur, asistentas 532,5 Eur.

Vyriausiasis mokslo darbuotojas vidutiniškai ŠU gauna 1266,39 Eur, vyresnysis mokslo darbuotojas – 871,18 Eur, mokslo darbuotojas – 715,46 Eur, jaunesnysis mokslo darbuotojas – 533,68 Eur atlyginimą.

Kiek iš tiesų uždirba Lietuvos dėstytojai ir moksliniai darbuotojai
© Organizatorių archyvas

Daugiau nei 1 tūkst. eurų atlyginimas – ir lektoriams

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos vadovė Vitalija Cariova DELFI sakė, kad šiame universitete profesoriai vidutiniškai uždirba 1989,46 Eur, docentai – 1321,10 Eur, lektoriai – 1038,65 Eur, asistentai – 761,82 Eur.

Savo ruožtu mokslo darbuotojams atseikėjamos tokios sumos: vyriausiesiems mokslo darbuotojams– 1470,74 Eur, vyresniesiems mokslo darbuotojams – 962,76 Eur, mokslo darbuotojams– 836,77 Eur, jaunesniesiems mokslo darbuotojams – 565,28 Eur.

„Universitetas pagal galimybes didins darbuotojų darbo užmokestį. Tikimasi, kad mūsų šalyje mokslas bus remiamas daugiau ir mokslo darbuotojų atlyginimai labiau atitiks Europos mokslininkų atlyginimus“, – į klausimą, ar planuojama kokių pakitimų, susijusių su aptariamų asmenų algomis, atsakė V. Cariova.

LSMU
LSMU
© DELFI / Rafael Achmedov

Kiek uždirba mokslo darbuotojai, duomenų neturi

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Komunikacijos skyriaus vedėjas Vaidotas Norkus pateikė prašytų specialybių atstovų atlyginimus su ir be priedų, gaunamų už projektus.

Be projektų profesoriai uždirba 1180,8 Eur (1440 Eur su projektais), docentai – 852,3 Eur (995 su projektais), lektoriai – 658,1 Eur (747 su projektais), asistentai – 644,9 Eur (843 su projektais).

Tiesa, kiek tiksliai MRU uždirba mokslo darbuotojai, tikino, pasakyti sunku, nes jais paprastai įdarbinami dėstytojai, o vykdant konkretų projektą pagal jo mokslinę patirtį asmeniui ir priskiriama mokslo darbuotojo kategorija. Dirbančiųjų atlyginimas esą skaičiuojamas atskirai kiekvienam projektui, priklausomai nuo projektą finansuojančios agentūros finansavimo sąlygų.

„Ypač skatiname dėstytojus kuo aktyviau dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, bendradarbiaujant su valdžios institucijomis ir verslo įmonėmis vykdyti užsakomuosius mokslinius tyrimus, ekspertinę, konsultacinę veiklą, organizuoti mokymus, – DELFI sakė MRU rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius. – Ši mokslinė veikla labai svarbi, nes ne tik leidžia vykdyti aukščiausio tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, daryti poveikį Europos ir Lietuvos visuomenės raidai, paskatinti verslą ir viešojo sektoriaus institucijas priimti moksliniais tyrimais paremtus sprendimus, bet ir patiems mokslininkams bei dėstytojams siekti tarptautinės karjeros ir turėti visas galimybes užsidirbti orų atlyginimą iš mokslinės veiklos.“

MRU
MRU
© DELFI / Valdas Kopūstas

Atlyginimai kilo nuo kovo

Klaipėdos universiteto (KU) atstovė Toma Mačiulskytė paklausta, kiek uždirba dėstytojai ir mokslo darbuotojai, sakė norinti atkreipti dėmesį į tai, kad žmonės dirba įvairiai – pagal etatus, su projektais, daugiau nei vienu etatu.

Ji taip pat informavo, kad nuo kovo mėnesio KU kilo mažiausiai uždirbančiųjų atlyginimai – asistentų, lektorių ir jaun. mokslo darbuotojų.

Dabar universitete profesoriai uždirba 1278 Eur, docentai – 923 Eur, lektoriai – 639 Eur, asistentai – 532,5 Eur.

Vyriausieji mokslo darbuotojai – 1278 Eur, vyresnieji mokslo darbuotojai – 923 Eur, mokslo darbuotojai – 710 Eur, jaunesnieji mokslo darbuotojai – 532,5 Eur.

„Dalis darbuotojų atlyginimus gauna iš biudžeto, o dalis – iš projektinių lėšų ir ūkiskaitinių darbų. Tokiu atveju priedai gali siekti iki 300 proc. prie atlyginimo“, – sakė T. Mačiulskytė.

Klaipėdos universitetas
Klaipėdos universitetas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Algos skiriasi ir daugiau nei 3 kartus

Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja Laura Žemaitienė DELFI pateikė duomenų, kad profesoriai čia vidutiniškai uždirba 1203,54 Eur, docentai – 818,69 Eur, lektoriai – 615,63 Eur, asistentai – 531,95 Eur.

Savo ruožtu vyriausieji mokslo darbuotojai ASU uždirba 1436,05 Eur, vyresnieji mokslo darbuotojai – 811,34 Eur, mokslo darbuotojai – 756,28 Eur, o jaunesnieji mokslo darbuotojai – 591,11 Eur.

Lietuvos sporto universitete (LSU) profesorius uždirba 1975 Eur, docentas – 1311 Eur, lektorius – 819 Eur, asistentas – 610 Eur.

Vyriausiasis mokslo darbuotojas – 1593 Eur, vyresnysis mokslo darbuotojas – 1089 Eur, mokslo darbuotojas – 918 Eur, jaunesnysis mokslo darbuotojas – 610 Eur.

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) profesoriai vidutiniškai uždirba 1828,64 Eur, docentai – 1156,75 Eur, lektoriai – 849,22 Eur, asistentai – 641,25 Eur.

Vyriausieji mokslo darbuotojai čia vidutiniškai uždirba 1498,46 Eur, vyresnieji mokslo darbuotojai – 999,41 Eur, mokslo darbuotojai – 753,16 Eur, jaunesnieji mokslo darbuotojai – 547,64 Eur.

Įdarbina tik dalimi etato

MOSTA 2016 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad vidutinis profesoriaus atlyginimas Lietuvoje yra 1518 Eur, docento – 903 Eur, lektoriaus – 553 Eur, asistento – 345 Eur.

Vyriausiasis mokslo darbuotojas esą uždirba 1809 Eur, vyresnysis mokslo darbuotojas – 1207 Eur, mokslo darbuotojas – 849 Eur, jaunesnysis mokslo darbuotojas – 568 Eur.

„Taip pat norėtųsi pabrėžti, kad aukštosios mokyklos lėšų, skirtų atlyginimams išmokėti, trūkumą sprendžia įdarbindami jaunuosius mokslininkus ir dėstytojus dalimi etato. Pavyzdžiui, asistentai vidutiniškai dirba 0,43, profesoriai – 0,88 etato; jaunesnieji mokslo darbuotojai – 0,61, vyriausieji mokslo darbuotojai – 0,93 etato. Tai reiškia, jog jaunieji mokslininkai ir dėstytojai negali visiškai savęs realizuoti eidami vienas pareigas ir turi ieškoti papildomų pajamų šaltinių“, – DELFI sakė MOSTA ryšių su visuomene specialistė Liucija Sabulytė.

Jos teigimu, toliau gilinantis į klausimą, ar jaunimui yra patraukli dėstytojo, tyrėjo profesija, reikėtų paminėti tai, kad 25–29 m. dėstytojai ir tyrėjai vidutiniškai uždirba 513 Eur., 30–34 m. tyrėjai ir dėstytojai vidutiniškai uždirba 678 Eur.

Informacija – ir iš „Sodros“, ir iš Statistikos departamento

Informaciją apie aukštųjų mokyklų dėstytojus renka ir „Sodra“. 2017 m. sausio duomenimis, vidutinės jų pajamos yra 706,71 Eur, vasario mėnesio – 699,38 Eur.

Iš viso Lietuvoje apdraustų aukštųjų mokyklų dėstytojų sausį buvo 10 599, vasarį – 10 499.

Savo ruožtu Statistikos departamentas informaciją apie dėstytojų darbo užmokestį galėjo pateikti remdamasis tik 2014 m. duomenimis. Jis stebimas Darbo užmokesčio struktūros tyrimo plotmėje, o pastarasis organizuojamas kas ketverius metus.

Remiantis šiais duomenimis, aukštųjų mokyklų dėstytojų bruto darbo užmokestis (mėnesinis) yra 1035,1 Eur.

Dirbate dėstytoju ar mokslo darbuotoju? Kviečiame pasisakyti – o kiek uždirbate jūs? Kaip manote, kokia turėtų būti jūsų alga, kuri tinkamai atspindėtų jūsų darbą ir leistų patogiai gyventi? Lauksime jūsų minčių el. paštu pilieciai@delfi.lt su prierašu „Pinigai“.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Tarptautiniame kontrabandos tinkle įsipainiojo lietuviai: genialus planas apeiti Rusijos sankcijas (21)

Šeštame aukšte esančiame bute Sankt Peterburgo Lenino prospekte Nastia Loškina ant virtuvės...

Gyventojai prezidentei už darbą surašė pažymius: kokia Grybauskaitė liks atmintyje? (67)

Per beveik dešimt metų prezidentės Dalios Grybauskaitės populiarumo kreivė nukrito daugiau negu...

Lustų rinka smigo žemyn: 400 mlrd. dolerių vertės pramonės klestėjimas eina į pabaigą (7)

Nuostoliai lustų gamintojų rinkoje praėjusią savaitę tęsiasi, ypač po to, kai JAV...

Dvejus metus nelaiminčios rinktinės vedlys posto palikti neskuba: ne laikas apie tai kalbėti specialiai DELFI iš Belgrado (15)

Pirmas Tautų lygos turnyras lietuviams prisvilo: C divizione 4 grupėje Lietuvos futbolo rinktinė...

Juozaičio pranašystė: jei taip toliau, po 20 m. nebebus lietuvių kalbos ir tautos (1629)

„Niekada taip nebuvo, kad lietuvis taip ėstų lietuvį. Po bet kurio straipsnio tokių keiksmų...

Monikai Šalčiūtei nenusisekė romanas su Donatu Motiejūnu: buvau apgauta, buvo daug melo (13)

Daugeliui vis dar yra paslaptis, kaip žmonės uždirba pinigus socialiniuose tinkluose dėdami savo...

Su Nekrošiumi dirbusios aktorės vos tramdo ašaras: taip netikėta, taip staiga (40)

Antradienio rytą Lietuvą žaibiškai apskriejo liūdna žinia – mirė garsus teatro režisierius...

Orai: laikysis lengvas šaltukas

Lapkritis persirita į paskutinį dešimtadienį ir, panašu, artėja prie jam būdingų orų.

Andrius Užkalnis: mano šuo maitinasi geriau negu visa tavo šeima (533)

Lietuviai, nacionalinio maisto gadintojai. Ar pastebėjote, kad lietuviai blogiausiai elgiasi su tuo...

Markauskas pardavė jį iš posto išvertusį ūkį: politika privertė daryti greitus sprendimus (29)

Per patį skandalo dėl neteisėtai ariamos žemės įkarštį tuometinis žemės ūkio ministras...