aA
Gruo­džio 1 die­ną Ro­tu­šės aikš­tė­je bus įžieb­ta Aly­taus mies­to ka­lė­di­nė eg­lė. Ji šie­met – įspū­din­go 16 metrų aukš­čio ir kve­pian­ti sa­kais, nors ir nė­ra gy­vas me­dis – ant kar­ka­so su­mon­tuo­tos eg­lių ša­kos. Eg­lė pa­sta­ty­ta kiek ki­to­je vie­to­je, ar­čiau mies­to te­at­ro, nes su­mon­tuo­ta ant at­ra­mi­nio stie­bo, ku­ris va­sa­rą lai­kė šimt­me­čio tau­ti­nę juos­tą. Da­bar jis pa­slėp­tas kar­ka­so cen­tre, o jo iš­orė pa­deng­ta ša­ko­mis.
Alytaus kalėdinė eglutė
© Alytaus m. savivaldybės nuotr.

Ža­lias­ka­rę šie­met, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, Aly­tu­je puoš VšĮ Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­jos meist­rai, va­do­vau­ja­mi kau­nie­tės me­ni­nin­kės Jo­lan­tos Šmid­tie­nės. Eg­lės pa­puo­ši­mo au­to­rė pa­brė­žia, kad Aly­taus ža­lias­ka­rė bus vie­na aukš­čiau­sių Lie­tu­vo­je, jai pa­ga­min­tas spe­cia­lus kar­ka­sas.

Va­kar per pie­tus J. Šmid­tie­nę jau bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je prie pra­dė­tos puoš­ti eg­lės. Šie­met jos ak­cen­tas – bal­ti iš me­ta­lo pa­ga­min­ti an­ge­lų spar­nai. Jų bus 40, ir vi­si švies spe­cia­liais bal­tais pro­žek­to­riais. Spar­nus nu­kal­di­no kau­nie­tis kal­vis Ma­rius Bal­čiū­nas.

„Šie­met įei­ti į eg­lės vi­dų ne­bus ga­li­ma, ta­čiau vi­sus gy­ven­to­jus ir mies­to sve­čius la­bai kvies­čiau prie eg­lu­tės įsi­am­žin­ti su an­ge­lo spar­nais, o ypač jei pa­snigs – sku­bė­ki­te pa­si­džiaug­ti ar­tė­jan­čių šven­čių nuo­jau­ta“, – ra­gi­na J. Šmid­tie­nė.

Jos ma­ny­mu, Aly­taus eg­lė šie­met la­bai fo­to­ge­niš­ka ir tie­siog bū­ti­na prie jos įsi­am­žin­ti. Ji pa­ti šią eg­lę pra­mi­nė ba­ro­ki­ne dėl jos pa­puo­ši­mo de­ko­ra­ty­vu­mo. De­šimt me­tų įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus Ka­lė­doms puo­šian­ti me­ni­nin­kė pra­šo aly­tiš­kius sau­go­ti ka­lė­di­nę eg­lę, nes jos kū­ri­niai daž­niau vis dėl­to nu­ken­čia ne nuo gam­tos sti­chi­jų, bet nuo van­da­liz­mo.

Kon­kur­są puoš­ti Aly­taus ka­lė­di­nę eg­lę ir jos ap­lin­ką J. Šmid­tie­nė lai­mė­jo tre­jiems me­tams. An­ge­lo plunks­no­mis bus pa­puoš­ti ir Ro­tu­šės aikš­tės švies­tu­vai, me­džiuo­se su­mon­tuo­tos lem­pu­tės. Per­nai ir šie­met Aly­taus ka­lė­di­nė pa­sa­ka yra bal­ta, o pa­ly­dint 2019-uo­sius au­to­rė ža­da tik­rą kla­si­ki­nę spal­vin­gą vai­kys­tės Ka­lė­dų eg­lę su spe­cia­liais žais­liu­kais.

Be­je, po vie­ne­rių me­tų per­trau­kos J. Šmid­tie­nė šie­met vėl puo­šia ir Kau­no eg­lę, ku­rios de­ko­ra­cijoms su­kur­ti bus pa­nau­do­ta... 4 mln. plas­ti­ko šiau­de­lių, iš ku­rių iš­augs snie­go pus­nys.

Šven­ti­niai ži­bu­riai iki pat Tri­jų Ka­ra­lių šie­met džiu­gins ne tik Ro­tu­šės aikš­tės pra­ei­vius – šven­ti­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis pa­si­puoš ir pa­grin­di­nės mies­to gat­vės, me­džiai Se­na­mies­čio skve­re bei cen­tri­niai fon­ta­nai.

Eg­lės įžie­bi­mo šven­tė šie­met vyks gruo­džio 1 die­ną 16 val.

Aly­taus mies­to eg­lu­tei pa­puoš­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šie­met sky­rė 30 tūkst. Eur, dar 24 tūkst. Eur skir­ta Aly­taus mies­to puo­šy­bai, o 14 tūkst. Eur – šven­ti­niams ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Kita Algirdo Brazausko gyvenimo pusė: dienoraščiuose jis visai kitoks, nei lietuviai buvo įpratę matyti (195)

Nors pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską lietuviai...

Eurolygos atkrintamųjų traukinyje liko tik trys laisvi vagonai: ar „Žalgiris“ įšoks į vieną iš jų? (14)

„Tiktai teigiamą rezultatą“, – paklaustas, ką žvelgiant į priekį Kauno „Žalgiris“...

Orijus Gasanovas siūlo aplankyti geriausią Europoje miestą: lietuviams ten patiks, jeigu žinos, ką nuveikti (106)

Barselona yra pats geriausias miestas Europoje. Bet ne visiems taip atrodo, nes žmonės ne visada...

Putinas apleido labiausiai palaikiusią rinkėjų dalį, pasekmės gali būti neprognozuojamos (372)

Rusijos prezidentas buvo iš paprastų žmonių kilęs vyrukas. Tačiau paprasti žmonės ėmė...

Prezidentiniuose reitinguose ryškėja du lyderiai (2545)

Tarp kandidatų į prezidentus daugiausiai palaikymo sulaukia ekonomistas Gitanas Nausėda , už jo...

Paneigė sovietinės nostalgijos mitus: tais laikais mūsų pramonė klestėjo, po to ją sunaikinom ir nieko nebesukūrėm (2672)

Vienas iš gajausių mitų yra mitas apie Lietuvos pramonės likimą. Jeigu keliais žodžiais, ją...

Žvilgsnis į turtingiausių žmonių istorijoje santuokas: vienų – tarsi pasakos, kitų – kupinos skausmo

Turtingi žmonės, kaip ir visi kiti, įsimyli ar nustoja mylėti, o jų santykiai – ne mažiau...

Skandalingiausios Lietuvos kultūros istorijos: Ivaškevičius tikrai nebuvo pirmas (25)

Mariaus Ivaškevičiaus romanas „Žali“ į Lietuvos kultūros istoriją įeis kaip sukėlęs...

Ką šiemet turėtų padaryti kiekvienas Zodiako ženklas, kad darbe aplankytų sėkmė

Karjera yra itin svarbi mūsų gyvenimo dalis, nes jos dėka galime formuoti savo gyvenimą taip, kaip...

Netikėti „Eurovizijos“ faktai: teko keisti taisykles, kai 1969-siais nugalėjo net keturios šalys (3)

Nuo 1956-ųjų metų jau 63 kartus įvykęs „Eurovizijos“ dainų konkursas gali didžiuotis...