Kviečiame skaityti R. Vanagaitės knygos „Lukiškės. Tamsioji Vilniaus širdis“, kurią išleido leidykla „Obuolys“, ištrauką apie paskutinį žmogų Lietuvoje, nuteistą mirties bausme, – Borisą Dekanidzę.

Nepriklausomoje Lietuvoje mirties bausmės įvykdytos šešiems asmenims

Lietuvoje mirties bausmė buvo vykdoma pagal SSRS laikais galiojusį protokolą. Lietuvos Respublikoje mirties bausmė galėjo būti skiriama tik pilnamečiams vyrams, padariusiems tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis.

1996 m. kovo 6 d., likus metams iki mirties bausmės Lietuvoje panaikinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 309. Jame sakoma: „Žinios apie mirties bausmės vykdymo vietą, laiką ir vykdytojus yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptį sudarančios žinios.“

Iki 1996 m. Nepriklausomoje Lietuvos mirties bausmė įvykdyta šešiems asmenims.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. gruodžio 9 d. pripažino, kad mirties bausmė prieštarauja Konstitucijai. Gruodžio 2 d. Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymą, kuriuo mirties bausmė pakeista laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

Paskutinis nubaustas mirties bausme – Borisas Dekanidzė.

Skambutis generaliniam komisarui