Sudaromas iškreiptas vaizdas, tarsi šalį ir toliau valdė Lietuvos vyriausybė, kuri kontroliavo kariuomenę, policiją, kartu su savivalda tik ir laukdama, kol galės griebtis žudynių, kad įsiteiktų naciams. Tačiau nei savos valdžios, nei kariuomenės, nei realios savivaldos iš tikrųjų nebuvo.

Vokietijai užpuolus SSRS ir prasidėjus Birželio sukilimui, sovietų okupacinių struktūrų pareigūnai, viską metę, bėgo iš Lietuvos, kartu spruko ir vietiniai kolaborantai, nes puikiai žinojo, kad už valstybės išdavimą įstatymai numato griežtą atsakomybę. Deja, tada Lietuva valdžios dar neturėjo, ją reikėjo suburti ir įtvirtinti, kad karo sąlygomis užtikrintų tvarką, reglamentuojamą teisės normomis. Tačiau tai neįvyksta per dieną ar per savaitę.