XVI a. Maskvos kunigaikštis Ivanas Rūstusis (prieš karą Lietuvos istorikai ne itin politkorektiškai vadino jį Žiauriuoju) pasiskelbė caru, o šalį vietoj Moskovijos pervadino Rusija, pasisavinęs Kijevo Rusios vardą. Tas maskvėnas pradėjo Pavolgio ir Sibiro užkariavimus. Mažai kam dabar žinoma, kad Volga, pasak rusų, мать родная, iš tikrųjų yra...