Atvykėliai, ko gero, buvo vieni pirmųjų, grįžę iš Rusijos, tad visi sutikti apipildavo juos klausimais. Ir jau pirmi pokalbiai parodė, kaip skiriasi jų ir vilniečių pažiūros. Šie, okupacijos iškankinti, laukė nelaukė, kad kas juos išvaduotų. Kai kas net Rusijos ištiestos rankos, nes tikėjo ją virtus laisva šalimi. Tuo tarpu delegatai džiaugėsi iš jos ištrūkę, neįtardami, jog, bėgdami nuo vilko, pataikė ant meškos.