Naujienos Lietuvoje ir pasaulyje
Kaip gali skirti 1,2 % nepriklausomiems autoriams?
II
Prisijunkite prie sistemos (prisijungimas dešinėje lango pusėje, reikia turėti internetinės bankininkystės prisijungimus).
III
EDS puslapyje pasirinkite „Deklaravimas“ skiltį viršuje, toliau „Pildyti formą“ kairėje.
IV
Skiltyje „Formos kodas“ įveskite FR0512, spauskite „Filtruoti“. Prie surastos formos pasirinkite pildymo internetu piktogramą.
V
Užpildykite formą pagal šį pavyzdį ir spauskite „Pateikti deklaraciją“.
!
Svarbu !
5 – mokestinis laikotarpis: 2020
6S – uždėkite varnelę
E1 – pasirinkite skaičių: 2 (Paramos gavėjas)
E2 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 305520488
E3 – įrašykite pavadinimą: VšĮ Autorių fondas
E4 – įrašykite savo pasirinktą skiriamą procentą (daugiausiai – 1,2 %)
E5 – įrašykite iki kada skiriate paramą (daugiausiai 5 m. arba iki 2024 m.)
VŠĮ „Autorių fondas“ rekvizitai:
Įmonės kodas: 305520488
Adresas: Gynėjų 16, LT-01109 Vilnius
El. paštas: plius@delfi.lt