Menas naujoje socialistinėje visuomenėje vaidina nepaprastą rolę; nieko nelaukus reikia padaryti, kad visos Lietuvos darbininkų minios kuo lengviausiai jį pasiektų. Todėl Laikinoji revoliucinė Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžia nusprendžia: