Meditacijos paradoksai

Aš nenumatęs pasakoti jums apie savo pirmąją didelę pažangą, pasiektą medituojant. Todėl, kad nemanoma, jog meditavimą lydi sėkmė. Kiekvienas geras meditacijos mokytojas jums pasakys: jeigu kalbate apie meditaciją kaip apie sėkmingą arba nesėkmingą, jūs nesuprantate, kas yra meditacija.

Čia privalau atsiriboti nuo ortodoksijos. Aš nebūčiau meditacijos šalininkas, jei nemanyčiau, kad žmonės gali ja ko nors pasiekti. O jei žmonės nepasiekia to ko nors... Taip, tai yra nesėkmė, argi ne? Tiksliau – sėkmės priešingybė.