The Economist

„The Economist“ yra tarptautinis žurnalo ir skaitmeniniu pavidalu leidžiamas savaitraštis, daugiausia dėmesio skiriantis naujausioms žinioms, užsienio verslui, politikai ir technologijoms. Didesnį dėmesį skiria dokumentinei žurnalistikai ir analizei nei pirminiams reportažams. Vertinamas kaip leidinys, nelinkęs į šališkumus, kruopščiai tikrinantis faktus ir griežtai redaguojantis tekstus.