Andrius Almanis
Rašau straipsnius įvairiomis temomis jau nuo seno. Daugiausiai - politika, istorija, nacionalinis saugumas, Ukraina, taip pat gamta, kultūra. Esu išleidęs humoristinių ir fantastinių apsakymų knygą „Nežinomų metų pavasaris“, eilėraščių knygą „Cukraus gabaliukas“, kelias pjeses. Tarnavau Lietuvos kariuomenėje 17 metų, įvairiose pareigose, taip pat ir vyriausiuoju nacionaliniu atstovu taikos palaikymo misijoje Kosove (2004). Šiuo metu dirbu aplinkosaugos srityje. Aktyviai bendrauju su Ukrainos visuomenės, kultūros ir politikos veikėjais, su Rusijos ir Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovais.