Vidmantas Šmigelskas
Delfi Plius skelbiu pasakojimus apie tarnybą sovietinėje kariuomenėje 1989-1991 metais.