Trzydzieści uniwersytetów w kraju zabroniło kobietom na kształcenie się w około 80 dyscyplinach, włączając w to fizykę jądrową, informatykę i literaturę angielską.

W mediach można odnaleźć wypowiedzi irańskich urzędników, twierdzących, że te zawody „nie są zgodne z kobiecą naturą”.

Niektórzy obrońcy praw człowieka uważają, że jest to przejaw polityki ukierunkowanej na wykluczenie kobiet z nauki.

Bookmark
Share
Opinions