Zdjęcia zostaną opublikowane w 16-stronnym dodatku do nowego wydania czasopisma, które jutro ukaże się drukiem.

Kim Henningsen poinformował, że czasopismo łącznie otrzymało do wyboru 240 zdjęć, z których wybrano około 60-70. Redaktor naczelny nie sprecyzował, kto dokładnie sprzedał zdjęcia i jaką kwotę Se&Hoer zapłacił za nie.

Top articles
Bookmark
Share
Opinions