Uczestnicy projektu podczas proponowanych szkoleń mieli możliwość rozwijać psychologiczne umiejętności, które pedagodzy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy w szkole. Wszystkie szkolenia przewidywały pracę z konkretnymi sytuacjami, z którymi uczestnicy stykają się w środowisku szkolnym.

Zostały wybrane trzy tematy szkoleń: „Komunikacja interpersonalna w nauczaniu i wychowaniu”, „Zarządzanie konfliktami w szkole” oraz „Efektywne radzenie ze stresem w zawodzie nauczyciela“.
Szkolenia odbywały się w formie warsztatów, podczas których była przekazywana informacja teoretyczna oraz odbywały się zajęcia praktyczne nagrywane na kamerę wideo lub na dyktafon, analiza materiału, praca indywidualna, w grupach, testy oraz dyskusje.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili jakość oraz przydatność szkoleń w życiu zawodowym. Poproszona o ocenę szkoleń „Komunikacja interpersonalna w nauczaniu i wychowaniu” Danuta Stefanowicz napisała: „Jestem niezmiernie wdzięczna za to, że trafiłam na szkolenia pt. ,,Komunikacja interpersonalna w nauczaniu i wychowaniu”. Bardzo się spodobało i to z wielu powodów. Przede wszystkim dobrze ułożony program zajęć. Każde zadanie było przemyślane, pouczające i ciekawe. Nie byliśmy pasywnymi słuchaczami nudnego referatu, lecz aktywnymi uczestnikami zajęć. Wśród słuchaczy mieliśmy i pracowników oświaty, i dyrektorów, i zastępców, i nauczycieli, i wychowawczynie z przedszkoli. Każdy z nas na pewno dużo obcuje w ciągu dnia jak też z osobami dorosłymi, tak też z dziećmi. Sami narzucamy temat do rozmowy, zmuszamy do odpowiedzi, decydujemy, kto może mówić, a kto musi pomilczeć. Na szkoleniach natomiast zamieniliśmy się rolami. Jakże pożytecznym było pobyć w skórze ucznia lub wychowanka przedszkola, przeżyć ten strach przed publicznym wystąpieniem. Znam wiele osób dorosłych, dla których mówienie przed audytorium lub kamerą jest prawdziwym piekłem. A wszystko z tego powodu, że nie znają tych metod i technik skutecznej komunikacji. Oceniając wystąpienia swoich kolegów, omawialiśmy popełnione błędy. Jestem przekonana, że podczas przygotowań do następnych wystąpień przed większym audytorium wszystkie uwagi będą uwzględnione.
Jakże trudnym i ważnym zadaniem było mówienie pozytywnych rzeczy o sobie i koleżankach. Zawód nauczyciela zmusza nas do wyszukiwania błędów i ich poprawy. Jeszcze o zdolnym uczniu potrafimy powiedzieć wiele dobrego, a już o nienadążającym nie ma mowy. Tylko ,,hultaj”, ,,nieuk” itd. itp. A przecież ten fakt, że dziecko nie ma zdolności do nauki nie świadczy o tym, że jest ono złym człowiekiem. A może ono lubi zwierzęta, pracuje na roli lub wyrabia z drewna.

Uważam, że cele szkoleń były osiągnięte jak z teoretycznej tak i z praktycznej strony. Treściwie i twórczo spędziliśmy czas, co pomogło uwierzyć nam w swoje siły, czuć się odważniej i pewniej w różnych sytuacjach życiowych. Bardzo dziękuję organizatorom szkoleń za aktualny i potrzebny temat zajęć.”

Inna uczestniczka, Honorata Ruskań, napisała: „Szkolenie, w którym miałam przyjemność uczestniczyć, bardzo mi się podobało. Było przeprowadzone w sposób profesjonalny i ciekawy. Duża ilość ćwiczeń angażowała do pracy i współpracy z każdą z uczestniczek kursu i, oczywiście, nie pozwalała się nudzić. Prowadzący szkolenia stworzył przyjazną i bardzo miłą atmosferę, która sprzyjała szybkiemu przyswajaniu informacji. Cieszyła też możliwość zadawania pytań, wyrażania uwag i opinii dotyczących zagadnień tematu komunikacji interpersonalnej.  Podczas szkoleń otrzymałam ważne i przydatne rady, które na pewno wykorzystam w swojej pedagogicznej pracy“.

Po każdym szkoleniu uczestnicy oceniali przydatność informacji w doskonaleniu kompetencji, przygotowanie merytoryczne prowadzących, sprawy organizacyjne. Ogólna ocena atrakcyjności i przydatności szkoleń była bardzo wysoka. Średnia ocen - 4,8 punkta na 5 możliwych.

Cykl szkoleń składał się z 3 jednodniowych zajęć po 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia były prowadzone dla 10-15 osobowych grup. W sumie przeprowadzonych zostało 16 szkoleń, łączna ilość uczestników wyniosła 227 osób.
Zajęcia prowadzili psycholog Roman Juchniewicz, oraz wykładowca Waldemar Chorościn. Obecnie Roman Juchniewicz jest kierownikiem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego, posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów. Waldemar Chorościn jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, posiada doświadczenie pracy na kierowniczych stanowiskach w strukturach biznesowych, prowadzi działalność doradczą od 15 lat.

Organizatorzy liczą na kontynuację projektu w następnym roku.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion
Bookmark
Share
Opinions