PKN ORLEN S.A. podał skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za I kwartał 2012 r. Spółka chwali się osiągniętymi rezultatami pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, takich jak: wzrost cen ropy o 13% (r/r), spadek modelowej marży petrochemicznej i jednocześnie wzrost marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural/Brent o 5% (r/r). Wpływ miał także kurs złotówki względem USD i EUR.

Segment rafineryjny. Możejki w trakcie przestojów remontowych

W segmencie rafineryjnym tylko rafinerie polskie (Płock) i czeskie (Unipetrolu) odnotowały wzrost przerobu ropy naftowej (odpowiednio o 11% r/r oraz 3% r/r). Rafineria w Możejkach zanotowała spadek przerobu ropy o 7% r/r (z 2 166 tys. ton w I kw. 2011 r. do 2 023 tys. ton w I kw. 2012 r.). Wskaźnik wykorzystania mocy przerobowych Orlen Lietuva wyniósł -6% r/r. Wpłynął na to remont i postój instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego (FKK). Moce przerobowe Rafinerii w Możejkach to obecnie 10,2 mln ton. Produkuje ona benzynę, diesel, ciężki olej napędowy, paliwo lotnicze Jet A-1 oraz LPG.
Z drugiej strony Orlen Lietuva odnotował wzrost uzysku paliw o 2% r/r (z 74% w I kw. 2011 r. do 76% w I kw. 2012 r.), dzięki przerobowi półproduktów zgromadzonych celem ograniczenia negatywnego wpływu postoju instalacji FKK.
Globalnie wynik operacyjny segmentu rafineryjnego Grupy Orlen to 723 mln zł (prawie o 30% mniej niż rok wcześniej), co daje ok. 223 mln USD. Spółka podaje negatywny wpływ przepisów podatkowych dot. biopaliw, jako powód takiej sytuacji.

Segment detaliczny. Wzrosła sprzedaż produktów pozapaliwowych

W segmencie detalicznym koncern utrzymał globalny wynik Grupy na tym samym poziomie, co rok wcześniej: 26 mln złotych, czyli ok. 8 mln USD. Spółka podkreśla, że przyczynił się do tego wzrost wolumenów sprzedaży produktów pozapaliwowych (8% r/r) oraz stabilne marże we wszystkich spółkach narodowych Grupy Orlen, także na Litwie.
Koncern wskazuje, że na wszystkich rynkach - na których jest obecny - wzrost PKB w I kw. 2012 r. był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wraz z wysokimi cenami paliw przełożyło się to na obniżenie popytu na niektóre paliwa, tj. benzyny (na rynku polskim także na olej napędowy), przy jednoczesnej silnej presji na osiągane marże detaliczne.

Wyjątkiem jest Litwa, gdzie wg szacunków Litewskiego Urzędu Statystycznego konsumpcja diesla wzrosła o 18,2% w stosunku do I kw. 2011 r. Przy czym podobnie, jak w innych krajach, zanotowano spadek popytu na benzyny (- 8,9%).

Wg danych Eurostatu, wzrost PKB na Litwie zmniejszy się z poziomu 5,4% w I kw. 2011 r. do poziomów 1,6 - 2,4% w I kw. 2012 r. W Polsce PKB - wg danych GUS - zmniejszy się z 4,4% (I kw. 2011 r.) do poziomów 2,2 - 2,8% (I kw. 2012 r.).

Segment petrochemiczny

Grupa Orlen cieszy się również z globalnych wyników sprzedaży w segmentcie petrochemicznym. Sprzedaż tam była wyższa o 10% (r/r), dzięki czemu osiągnięto zysk operacyjny w wysokości 346 mln zł (ok. 107 mln USD). Wynika to głównie z rozpoczętej w połowie 2011 r. sprzedaży kwasu tereftalowego (PTA) oraz wyższej sprzedaży olefin, poliolefin i nawozów sztucznych – informuje spółka.

Krawiec: zmienna sytuacja gospodarcza

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 r. to wypadkowa zmiennej sytuacji ekonomicznej, spadku popytu na paliwa wywołanego wysokimi cenami oraz redukcji marż detalicznych i petrochemicznych. W osiągnięciu bezpiecznej sytuacji finansowej pomogły nam przede wszystkim skuteczne działania operacyjne służące zwiększeniu sprzedaży oraz optymalizacja kapitału pracującego – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Mniejsze zadłużenie

Koncern zredukował w I kw. 2012 r. swoje zadłużenie o kolejne 0,5 mld zł (obecnie wynosi 7,1 mld zł ). W tym okresie Koncern wyemitował 7-letnie obligacje o wartości 1 mld zł. Sytuację płynnościową wsparły dodatnie różnice kursowe netto z tytułu przeszacowania kredytów oraz dodatkowe wpływy z optymalizacji kapitału pracującego (m.in. wynikał ze sprzedaży kolejnej transzy zapasów obowiązkowych w wysokości 1,2 mld zł).

Poszukiwania złóż ropy i gazu

Spółka-córka Orlen Upstream kontynuuje prace poszukiwawcze gazu i ropy naftowej. W Polsce przygotowuje się do wykonania kolejnych odwiertów poszukiwawczych gazu niekonwencjonalnego (łupkowego) w okolicach Lubartowa i Wierzbicy. Na innych koncesjach prowadzone są prace analityczno-badawcze (Garwolin), bądź planowane są badania sejsmiczne (Hrubieszów). Bieżące aktywności dotyczą także konwencjonalnych węglowodorów na Lubelszczyźnie, gdzie na terenie pięciu koncesji realizowane będą prace sejsmiczne 3D i w przypadku pozytywnych wyników wykonane zostaną odwierty poszukiwawcze. 
Spółka poszukuje także węglowodorów za granicą, tj. na szelfie łotewskim. W chwili obecnej trwają ostatnie interpretacje badań dna morskiego i jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie pierwszych odwiertów – informuje spółka. Orlen Upstream posiada tam dwie koncesje poszukiwawczo-wydobywcze. Projekt realizuje wespół z Kuwait Energy.
PKN Orlen S.A. z kolei buduje także elektrownię gazową o mocy 450-500 MWe we Włocławku. Spółka deklaruje rozpoczęcie budowy bloku w 2012 r., zaś oddanie do eksploatacji - w 2015 r. Szacowane nakłady inwestycyjne to ok. 1,5 mld zł.

Rachunek wyników ORLEN Lietuva

Koncern podał, że w I kwartale 2012 r. ORLEN Lietuva osiągnął przychody na poziomie 1,93 mld USD. Spółka wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacja (EBITDA) w wysokości 52 mln USD, EBIT - 35 mln USD, zaś EBIT wg LIFO – ujemny 13 mln USD (wyższy o 5 mln USD w stosunku do I kw. 2011 r.).
W efekcie wynik netto Orlen Lietuva wyniósł 36 mln USD (wobec 52 mln USD w I kw. 2011 r.), co stanowi spadek o 31% r/r.
Spółka poinformowała również o kontynuacji programu optymalizacji zatrudnienia, w wyniku czego w litewskiej firmie zredukowano zatrudnienie o 27 etatów.

Wykorzystano informacje Biura Prasowego PKN ORLEN. Wyniki finansowe Grupy Orlen w USD zostały podane w oparciu o średni kurs USD/PLN w I kw. 2012 r. na poziomie 3,23 wg Narodowego Banku Polskiego. Wyniki Orlen Lietuva w USD oparte są o informacje ze spółki.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion (5)