Co więcej, skala ochłodzenia klimatu może być tak duża, że lodowa pokrywa sięgnie niemal obecnych rejonów tropikalnych, co nawiasem mówiąc już się zdarzało w historii Ziemi.

O takim scenariuszu mówi dziś wielu naukowców, powołując się na dane uzyskane na podstawie wieloletnich obserwacji globalnego klimatu. Według posiadanej przez nich wiedzy, na Ziemi było 15 epok lodowcowych po 10 tysięcy lat każda.

Żyjemy teraz po koniec kolejnego interglacjału i należy się przygotowywać do wkroczenia w kolejną epokę lodowcową.

Top articles
Bookmark
Share
Opinions