Najwyższe, dziewiąte miejsce, zajął samorząd rejony trockiego, praktycznie w środku, na 20 miejscu, uplasował się rejon wileński i Wisaginia (38), niestety rejony święciański i solecznicki okazały się na szarym końcu – odpowiedni 50 i 53 miejsce z 54 samorządów.

Rejon trocki

Miejsce w pierwszej dziesiątce rejonowi trockiemu zapewniły wysokie oceny w dziedzinach „Zarządzania majątkiem”, „Budżetu” oraz „Administracji. Problemy nadal są w oświacie, transporcie i usługach komunalnych.

Pozytywnie oceniono powierzchnię niewykorzystywanych pomieszczeń, brak powiązań samorządu z takimi obiektami jak: księgarnie, fryzjernie czy łaźnie oraz malejący dług budżetowy. W dziedzinie administracji samorząd rej. trockiego wyróżnił się wysoką oceną strony internetowej (98,3 ze 100).

Negatywna ocena oświaty jest powiązana z niskimi wynikami na egzaminach państwowych (39,7 przy średniej 41,8).

We wniosku autorzy badania sugerują, jeśli cena ogrzewania nie będzie rosnąć a cena wody pitnej będzie się zmniejszać, to samorząd rej. trockiego ma szanse na utrzymanie się w pierwszej dziesiątce.

Rejon wileński

W rejonie wileńskim pozytywnie oceniono dziedziny podatków, budżetu oraz zdrowia i opieki socjalnej. Negatywnie – usługi komunalne i zarządzanie majątkiem.

Dług samorządu rej. wileńskiego wynosi 23,5 proc. przy średniej krajowej 44,7 proc. Wysoką ocenę przyniosła również niska część otrzymujących kompensację za ogrzewanie – 3 proc. przy średniej 6,2.

Niską ocenę określiła mała liczba prywatnych subiektów w wywozie śmieci i administrowaniu domów wielomieszkaniowych oraz wolno wyprzedawane niewykorzystywanie pomieszczenia samorządowe.

Rejon solecznicki

Największą ocenę samorząd otrzymał z dziedziny zdrowia i opieki socjalnej. Powyżej średniej również oceniono dziedzinę podatków. Tymczasem inwestycje i rozwój, budżet i usługi komunalne oceniono źle.

Dziedzina inwestycji i rozwoju nie otrzymała żadnego punktu. Przyczyny – niski poziom inwestycji (553 euro na mieszkańca przy średniej krajowe 1166 euro), niska ilość subiektów gospodarczych (31,3 przy średnie 42,8). Budżet – tylko 44,4 proc. przetargów publicznych była wykonana otwarcie, chociaż średnia krajowa wynosi 80,7 proc.

Pochwalić się samorząd rej. solecznickiego może małą liczbą bezrobotnych (9,8 proc. przy średniej 11,1 proc.), a liczba długoterminowych bezrobotnych wyniosła 25,1 proc. od wszystkich bezrobotnych (średnia 34,7 proc.). Zapomoga socjalna wypłacana była dla 4,4 proc przy średniej 6,3 proc.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion