Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Ruch Liberałów (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Związek TAK (Sąjunga TAIP), Litewski Związek Chłopów i Zielonych (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Droga Odważnych (Drąsos kelias), Związek Liberałów i Centrum (Liberalų ir centro sąjunga) i Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai) jednoznacznie i bezwarunkowo opowiadają się za tym, aby w wydawanych przez Republikę Litewską dokumentach tożsamości pojawiła się mozliwość zapisania nielitewskich imion i nazwisk także nielitewskimi literami łacińskiego alfabetu.
Zdaniem Ruchu Liberałów „pisownia imienia i nazwiska - to osobista sprawa ich posiadacza i jego rodziny”, Związek TAK zwraca uwagę na to, że obecny zakaz oryginalnej pisowni narusza podstawowe prawa człowieka, poza tym „nawet w okresie międzywojennym na Litwie istniała możliwość zapisu nielitewskich nazwisk w formie oryginalnej”, natomiast konserwatyści przypominają, iż przedstawili Sejmowi obecnej kadencji projekt zezwalający na oryginalną pisownię, ale w parlamencie zabrakło głosów do jego przyjęcia.

Partia Pracy (Darbo partija) nie ma określonego zdania w tej kwestii, ale jest skłonna przyklasnąć oryginalnej pisowni, chociaż nie uważa tej kwestii za ważną. Partia Socjaldemokratyczna (Lietuvos socialdemokratų partija) oraz „Porządek i Sprawiedliwość” („Tvarka ir teisingumas”) są za oryginalną pisownią, ale nie na podstawowej stronie paszportu, tylko na dalszych (np. w dziale „Inne wpisy”).

Jednoznacznie przeciw oryginalnej pisowni opowiadają się Partia Chrześcijańska (Krikščionių partija) jest gotowa rozważyć możliwość oryginalnego zapisu polskich imion i nazwisk, jeśli ... Polska zezwoli na to samo polskim Litwinom oraz koalicja „Za Litwę na Litwie” ( „Už Lietuvą Lietuvoje“), której zdaniem taki zapis jest sprzeczny z Konstytucją i orzecznictwem Sądu Konstytucyjnego. Narodowcy są gotowi jednak zezwolić na nielitewski zapis w dziale „Inne wpisy” i szczycą się, iż udało im się namówić posłów do odrzucenia przedstawionego przez rząd Andriusa Kubiliusa projektu Ustawy o pisowni imion i nazwisk.

PL DELFI przypomina, że Polska w 2005 roku zezwoliła na oryginalny zapis nazwisk osób należących do mniejszości narodowych. Natomiast na Litwie kwestia pisowni nazwisk polskich jest od lat jednym z nieuregulowanych problemów w stosunkach polsko-litewskich.

Bookmark
Share
Opinions