Obecnie Litwę zamieszkuje 2 mln 989 tys. osób. Zgodnie z danymi Departamentu Statystyki od roku 2001 liczba mieszkańców na Litwie zmniejszyła się o 12proc. (440, 6 tys. osób). Największy wpływ na zmniejszenie liczby ludności miała emigracja.

W ciągu 10 lat z Litwy wyemigrowało 402, 9 tys. osób, a przyjechało do kraju jedynie 64, 2 tys. Wpływ na mniejszą liczbę ludności ma również niż demograficzny.

W marcu ub. r. 2/3 mieszkańców mieszkało w miastach. W ciągu 10 lat liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 12 proc.. Podobne wskaźniki zanotowano na terenach wiejskich.

Zgodnie z danymi spisu ludności Litwę zamieszkują 154 narodowości. Największy odsetek stanowią Litwini (84,2proc.), na drugim miejscu są Polacy (6,6 proc.), na trzecim plasują się Rosjanie (5,8 proc.), Białorusini stanowią 1,2 proc. ogółu mieszkańców Litwy. W porównaniu z rokiem 2001 liczba Polaków zmniejszyła się o 0,1 proc..

Po raz pierwszy podczas spisu ludności, mieszkańcy zadeklarowali także swój język ojczysty. Jeden język ojczysty zadeklarowało 99, 4 proc. mieszkańców. Litewski jest językiem ojczystym dla 85,4 proc., Dwa języki ojczyste zadeklarowało 0,6 proc. (17 tys. osób). Najczęściej były to: litewski i rosyjski, litewski i polski, polski i rosyjski.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion (73)
Bookmark
Share
Opinions