Oświadczenie Ambasady RP na Litwie w/s powtórnego zniszczenia ławeczki Ogińskiego

Z przykrością odnotowaliśmy, że ławeczka multimedialna poświęcona Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu, dar ambasady RP dla miasta Wilna, ponownie została zniszczona. Po tym jak miesiąc temu doszło do aktu wandalizmu na tle narodowościowym, kiedy to zniszczono umieszczone na ławeczce napisy i polskie symbole narodowe, w miniony weekend zniszczony został przycisk do odtwarzania muzyki. Ten chuligański akt jest trudny do naprawy, gdyż wymaga wymiany całego kosztownego mechanizmu. Ambasada zgłosiła sprawę na policję oraz do mera, zwracając się z sugestią rozważenia lepszego zabezpieczenia ławeczki, np. poprzez objęcie ławeczki monitoringiem.

Rekordowa dyskusja w PKD

Polski Klub Dyskusyjny zaprosił na pierwsze spotkanie w nowym sezonie. Okres mamy przedwyborczy, więc bez wątpienia dyskusji była poświęcona polityce. Wiceprzewodniczący Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów i były premier Andrius Kubilius, przewodniczący Ruchu Liberałów i mer Wilna Remigijus Šimašius, wiceprzewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LPSD) i wicemarszałek Sejmu Algirdas Sysas, „jedynka” na liście wyborczej Związku Chłopów i Zielonych Saulius Skvernelis oraz przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski dyskutowali na temat „Co politycy proponują Wileńszczyźnie”.

Jeden z czołowych liderów konserwatystów zadeklarował, że jeśli Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci dojdzie do władzy, to jeszcze w tym roku możliwe jest wznowienie nadawania na Litwie przynajmniej jednego kanału telewizji polskiej oraz ustanowienie dodatkowych punktów za znajomość języka polskiego przy rekrutacji na studia wyższe. Poza tym Kubilius obiecał utworzenie na Wileńszczyźnie — pomiędzy Wojdatami, Czarnym Borem i Pogirami — wolnej strefy ekonomicznej oraz likwidację progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych. Nie był jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie politologa Mažvydasa Jastramskisa, czy taką reformę ordynacji wyborczej poprą inni konserwatyści nawet jeśli zostanie zapisana w partyjnym programie wyborczym.

To były jedyne realne obietnice dla Wileńszczyzny. Reszta polityków krążyła w większej części dyskusji wokół kwestii dobrobytu na Ziemi Wileńskiej, a raczej jego braku, tylko zdaniem Tomaszewskiego "rejony wileński i solecznicki mają się dobrze, a ich problemy są takie same jak w całej Litwie — przede wszystkim brak prawdziwej samorządności i brak pieniędzy w samorządach".

Ogólnie rzecz biorąc wszyscy z wyjątkiem Skvernelisa opowiadali się za polskimi postulatami (np. oryginalna pisownia nazwisk na pierwszej stronie paszportu). Co ciekawe i dziwne, że AWPL-ZChR po wyborach może współpracować z każdą partią pod warunkiem, że nie jest zamieszana w żadne skandale korupcyjne, czyli w zasadzie tylko ze Związkiem Chłopów i Zielonych, który akurat jako jedyna partia z obecnych na debacie nie popiera żadnych polskich postulatów.

Pierwsza dyskusja w PKD w tym sezonie była rekordowa pod względem frekwencji, jak też pod względem ilości zaproszonych (i obecnych) prelegentów "z najwyższej półki".

Look! Polish Picture Book!

W czwartek, 8 września, w wileńskim Ratuszu odbyła się prezentacja projektu Look! Polish Picture Book!, na który składają się wystawa, warsztaty, a także wykłady poświęcone polskiej książce obrazkowej. Wydarzenie zostało przygotowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Książka obrazkowa to nie tylko książka dla dzieci, jak często zwykło się ją postrzegać. To fenomen będący czymś więcej niż sumą tekstu i ilustracji, to unikalna forma opowiadania żywo osadzona w historycznym, kulturalnym i społecznym kontekście. To również wszystkie wydawnictwa, które poprzez swoją wysoką jakość wykonania i spójność tekstu z obrazem tworzą unikatowy przekaz.

Dyskusja: Polityka zagraniczna Polski i Litwy prowadzona podczas kadencji Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa

W czwartek, 15 września, o godz. 16.00, w Bibliotece-Muzeum Prezydenta Valdasa Adamkusa w Kownie (ul. S. Daukanto 25) odbędzie się dyskusja nt. polityki zagranicznej Polski i Litwy prowadzona podczas kadencji Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa, szczególnie w kontekście ich aktywnych działań w Europie Wschodniej (Ukraina, Gruzija). W dyskusji udział wezmą: wicemarszałek Sejmu Litwy Jarosław Narkiewicz, ambasador Żygimantas Pavilionis, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego Šarūnas Liekis, były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal. Słowo powitania wygłoszą ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński oraz prof. Egidijus Aleksandravičius.

W spotkaniu weźmie także udział dr hab. Sławomir Cenckiewicz, historyk, publicysta, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, który zaprezentuje napisaną przez siebie i Adama Chmieleckiego książkę "Prezydent. Lech Kaczyński 2005-2010". Będzie to przyczynek do wspomnienia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego, tragicznie przerwanej, kadencji.

Dyskusja odbędzie się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem. Wstęp wolny.

Organizatorzy dyskusji: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Biblioteka-Muzeum Prezydenta Valdasa Adamkusa.

Powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

5 września 2016 r. w Senacie odbyła się uroczystość powołania 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do Rady. Zadeklarował, że Senat razem z Radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.

Na uroczystości obecni byli wicemarszałkowie Senatu Maria Koc i Bogdan Borusewicz oraz członkowie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z jej przewodniczącą Janiną Sagatowską, a także szef Gabinetu Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk.

Na początku spotkania hymn narodowy wykonali harcerze z drużyny artystycznej Hufca Legionowo Związku Harcerstwa Polskiego.

W skład Rady weszli: Stanisław Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej, Adam Bąk, prezes Adam M. Bak Foundation (USA), Maria Szonert Binienda, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich, Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Halina Csúcs Lászlóné, rzecznik narodowości polskiej przy Zgromadzeniu Narodowym Węgier, Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata, Adam Gajkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii, Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu (RPA), Tomasz Machura, powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, ksiądz Zdzisław Malczewski, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (Szwecja), Ewa Stasinowska, prezes Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie (Holandia), Aleksandra Ślusarek, przewodnicząca Związku Repatriantów RP - z Kazachstanu), i Rita Tamašunienė, poseł do litewskiego Sejmu, przewodnicząca klubu parlamentarnego AWPL-ZchR .

Marszałek Senatu wyjaśnił, na czym polegać będzie budowanie wspólnoty narodowej. Będzie to wielopłaszczyznowa współpraca w wielu dziedzinach – w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskiej tradycji, oświacie, nauce, kulturze. Wyraził on zadowolenie, iż została zrealizowana obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie do Senatu wróciły środki na finansowanie Polonii. Zdaniem marszałka Karczewskiego, zmiana formy finansowania była złą decyzją poprzedniego rządu, teraz jednak, kiedy te pieniądze w Senacie będą, zostaną właściwie rozdysponowane dla wspólnego dobra.

Stanisław Karczewski podkreślił, że żywi wobec Rady i Polonii nadzieję, iż będą oni ambasadorami Polski i będą pracować na rzecz budowy dobrego wizerunku ojczyzny. „Często o Polsce mówi się źle, fałszywie, a naszym wspólnym zadaniem jest się temu przeciwstawić, bo Polska jest naszą wspólną ojczyzną” – powiedział. Zaznaczył, że Polonia jest zróżnicowana, także ze względu na różne okresy emigrowania z Polski. „Jesteśmy otwarci na wszystkich i będziemy ze wszystkimi współpracować” - obiecał marszałek Senatu. „Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy Was słuchać i działać razem z Wami” – dodał.

W imieniu nowo powołanej Rady głos zabrał Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata. „Tak jak członkowie rodziny dbają o jej wspólne dobro, tak my będziemy dbać i wspierać pana marszałka oraz Senat w dziele budowy tej wielkiej narodowej wspólnoty. A wiele jest do zrobienia. Trzeba dbać o wizerunek Polski i Polaków, abyśmy stanowili wspólnie rodzinę, aby Polakom żyło się coraz lepiej i abyśmy mogli być z tego dumni” – oświadczył.

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca br. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w 2002 r. Funkcjonowała ona do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu, która zebrała się Krynicy 6 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Prezydium Senatu wyznaczającej na najbliższe lata kierunki działań izby na rzecz rodaków w świecie.

Przedstawiciele Polonii z całego świata zgodzili się, że najważniejsze w latach 2017 - 2019 będzie wspieranie edukacji polskiej poza granicami, promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowegi i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, wspieranie mediów polonijnych i polonijnej infrastruktury. Dyskusję wywołała kwestia pomocy chartatywnej. Ostatecznie jednak Rada zgodziła się na pomaganie najbardziej potrzebującym środowiskom naszych rodaków na świecie.

Członkowie Rady, w trakcie dyskusji, wskazywali na konieczność większego angażowania Polonii do ochrony wizerunku Polski na świecie, odkłamywania polskiej historii. Mówili o potrzebie promocji nie tylko polskiej kultury poza granicami, ale także o promocji kultury polonijnej i o konieczności poprawy wizerunku Polonii w Polsce.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że Rada będzie modelowym przykładem współdziałania władz polskich i organizacji polonijnych. Poodziękował członkom Rady za zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony wizerunku Polski na świecie. Zapowiedział, że w przyszłym roku w Senacie zorganizuje wielką debatę nt. Polonii. Do udziału w tej debacie zaprosi prezydenta, Polonijną Radę Konsultacyjną, przedtawicieli resortów, które także zajmują się współpracą z Polonią. Wyraził nadzieję, że ta debata pozwoli określic kształt współpracy z Polonią. "To będzie czas na rozmowę o wizji naszej polityki wobec Polonii". Dodał, że obcna dyskusja dotyczy przede wszystkim zasad wydawania publicznych pieniędzy na opiekę nad Polonią i Polakami z zagranicy. Powiedział też, że wkrótce w parlamencie rozpoczną się prace nad ustawą, która ureguluje kto i czym zajmuje się w kwestiach polonijnych i kto będzie koordynował tę opiekę nad Polonią.

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej poprzedziło Forum Polonijne, które odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą oraz na temat kierunków działań izby na rzecz rodaków w świecie.

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca br. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w 2002 r. Funkcjonowała ona do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion (29)