Z raportu Agencji wynikało, że „na Litwie 42% objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało, że doświadczyli trudności na rynku pracy z powodu słabej znajomości języka litewskiego”. To twierdzenie było jednym z argumentów, na który powoływali się litewscy politycy opowiadający się za nowelizacją Ustawy o oświacie i zwiększeniu liczby przedmiotów w szkołach mniejszości narodowych wykładanych po litewsku oraz wprowadzeniem ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego.

Agencja przyznała, że w świetle badań litewskiego Instytutu Pracy i Badań Społecznych, na których opierał się raport, słowo "doświadczenie" może się odnosić tylko do doświadczeń i ocen poszczególnych przedstawicieli mniejszości, ale nie do ogólnej sytuacji mniejszości narodowych na Litwie. Ponadto zapewniła, iż dokona sprostowania w raporcie, w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień w tym zakresie w przyszłości.

EFHR wymieniała w tej sprawie pisma z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez 1,5 roku.

Source
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
pl.delfi.lt
Comment Show discussion (43)