Turėtume visi džiaugtis – Nepriklausomybę iškovojusios Lietuvos Farmacijai – 25-eri. Tik karts nuo karto sugrįžus į Lietuvą ir pasidairius po farmacijos sektorių, nematau, už kokius laimėjimus turėtume kelti šampano taures. Lietuvos Farmacija atsidūrė bedugnėje, iš kurios nelabai kas žino, kaip išsikapstyti.
© Shutterstock nuotr.

Gyventojų pasitikėjimas – vaistininko sėkmingo darbo pagrindas. Mano akimis, vaistininkas Lietuvoje yra visiškai praradęs visuomenės pasitikėjimą. Skaitau Lietuvos „Farmacijos Žinių“ 3-4 numerio straipsnį: „Į vaistines siūlo siųsti slaptų pirkėjų“ ir neatsistebiu, iki ko prieita: prie kiekvieno vaistininko darbo vietos betrūksta tik NKVD agento, kuris išgirdęs, kad vaistininkas pasiūlė vaistą ne už 3,98, o už 3,99 euro, tuoj pat būtų apkaltintas Lietuvos liaudies priešu ir būtų pasiūlyta jam kuo greičiau savo noru emigruoti iš šalies.

Pasižiūrėkime, kaip yra sudaromos Lietuvoje generinių vaistų (generiniai vaistai – jau esančių vaistų kopijos, kurias galima parduoti su savo prekės ženklu) gamintojų kainos, ir kur už parduotus vaistus nukreipiama pagrindinė piniginė masė. Dar 1992 metais atsimenu, kai į sveikatos apsaugos ministro inicijuotą posėdį kainodaros klausimu buvo pakviestas „specialistas“, kuris nusprendė, kokia turi būti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos farmacija.

Į ką ji paversta, dabar visi akivaizdžiai mato. Vaistinės tapo vaistų prekybos taškais su vaistininkais, manekenais, priešakyje.

Vaistininkai reikalingi tik tam, kad visuomenė matytų savo paskutinių skatikų išlupinėtojų veidus. Taip yra formuojama visuomenės negatyvi nuostata apie farmaciją. Bet yra ir kita medalio pusė, kuri yra tvarkingai užmaskuota. Kaip aš pastebėjau, vaistų kompanijos, suderinusios kainas su savo Lietuvos Respublikos vaistų verslo „prižiūrėtojais“, deklaruoja jas daug didesnes negu Anglijoje!

Kiek aš suprantu, į šią lietuvišką vaistų kainą Lietuvai, kaip yra sakoma, viskas įskaičiuota t.y. farmacijos verslui Lietuvoje vystyti reikalingų žmonių kelionės, gerbūvis, išlaidos. Puikiai sudėliota schema ir sistema, dėl kurios Lietuvos farmacija atsidūrė bedugnėje. O gal taip tendencingai vykdomas lėtinis Lietuvos tautos genocidas pasitelkiant tokį įrankį? Kodėl tos pačios farmacijos gamyklos dirbančios tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje, Lietuvoje deklaruoja daug didesnes kainas?

Ne per seniausiai vykusiame Lietuvos farmacininkų suvažiavime iš valdžios atstovų nuskambėjo auksiniai žodžiai: „Kaip mes galime spręsti Lietuvos farmacijos klausimus, jeigu per 26-erius Nepriklausomybės metus pasikeitė 22-eji Sveikatos Apsaugos ministrai“. Ar jūs bent įsivaizduojate, kokia būtų Anglijos visuomenės ir vaistininkų reakcija, jeigu toks sakinys nuskambėtų Anglijos metiniame vaistininkų susirinkime? Kaip suprantu, šiuo atveju net nėra kam pateikti klausimo: „Kodėl taip yra Lietuvoje?“ Bet šios veiklos vaisius valgo visi, tarp jų – ir emigrantai, kurie priversti siųsti pinigus į Lietuvą ne tik savo artimųjų išlaikymui, bet būtiniausiems vaistams įsigyti.

Toliau skaitau šių metų „Lietuvos Farmacijos Žinių“ 1-2 numerio straipsnį „Naujausi teisės aktai ir jų įtaka farmacijos sektoriaus veiklai“. Cituoju: „Svarbų vaidmenį užima viešinimo kompanijos, kurių metu gyventojai supažindinami su galimybėmis gydytis mažiau kainuojančiais vaistais.“ Ar yra etiška rekomenduoti gyventojams gydytis mažiau kainuojančiais vaistais? Ir ką reiškia mažiau kainuojantys vaistai? Ar tai vaistininko darbas siūlyti gyventojams pigesnius vaistus? Lietuvoje, kiek suprantu, taip, tik aš nelabai suvokiu, kaip aš atrodyčiau savo vaistinėje, Londone, siūlydamas garbaus amžiaus sulaukusiems anglams įsigyti pigesnius vaistus. Tai absurdas. Anglijoje žmonės, dirbantys valstybei ir sulaukę 60 metų amžiaus, visus jiems reikiamus vaistus gauna nemokamai. Tai valstybės padėka darbo žmogui. O Lietuvoje? Tėvai, atidirbę visą savo gyvenimą Lietuvai, broliai ir seserys, aukoję už Nepriklausomybę gyvybę ir sveikatą, dabar neįstengia susimokėti už gydytojo paskirtus vaistus! Ar Lietuva gali pasirūpinti savo žmonių socialine gerove?

Dirbant ir gyvenant Jungtinėje Karalystėje matai, kiek iš tikrųjų ši valstybė deda pastangų į visuomenės sveikatą, kokia pagarba vyrauja dirbančiam žmogui. Čia gyvenantys lietuviai savo sunkiu kasdieniu darbu tvarkosi savo socialinę gerovę, bando užsitikrinti socialines garantijas savo senatvei, nes žino, kad ir kaip bebūtų skaudu tai sakyti, kad mūsų valstybė jiems nepadės, ir kas yra dar baisiau, kad ji paliks patiems spręsti savo problemas.

Vaistininku Anglijoje dirbantis lietuvis – pasibaisėjęs: gąsdina kainos tėvynėje
© Asm. albumo nuotr.

Visa tai reiškia, kad ši valstybė, kuri iš pradžių buvo tik kaip darbovietė, pamažu tampa namais, nes ji nėra abejinga visiems žmonėms, kurie kuria ir dirba Jungtinės Karalystės labui. O Lietuva? Ar kaltas tas vaistininkas, kuris stovi prie kasos aparato ir gauna šiek tiek didesnę algą negu prekybos centro kasininkas, ir ar kaltas jis, kad Lietuvos farmacijos verslo prižiūrėtojai nustatė tokias vaistų kainas, nuo kurių pensininkams paskutinė šviesa iš akių dingsta?

Jis asmeniškai – ne, kalta yra visa Lietuvos vaistininkų visuomenė, kuri niekaip negali įvardinti, kas yra kas ir kodėl taip yra. Ausį rėžia postringavimai, neva jei vaistininkas pasiūlytų močiutei įsigyti 0,01 centą pigesnį vaistą, visi Lietuvos pensininkai priemokoms mokėtų ne 54 mln. eurų, o tik 27 mln. t.y. sutaupytų 27 mln. eurų. Pigi demagogija ir tiek. Klausimas: o kiek Lietuva sutaupytų vaistų sąskaita, jeigu kainos nebūtų didesnės nei kitur? Ir dar padauginkime tai iš 25 metų, kiek susidarytų? Kam reikėtų pateikti šiuos klausimus?

Anglijoje leidžiama vaistininkui išrašyti receptus. Tai pasiteisina su kaupu. Todėl dauguma žmonių ir kreipiasi pirmiausiai į vaistinę. Vaistininkas yra svarbiausia Anglijos sveikatos sistemos ir visuomenės dalis. Visuomenė reiškia didelį pasitikėjimą ir didžiulę pagarbą jam ir jo profesijai. Tai vaistininką įpareigoja būti visada atsakingu, pareigingu ir sąžiningu visais gyvenimo atvejais.
Ar galime lyginti Lietuvos ir Jungtinės Karalystės vaistininką? Aišku, galime, juk žmonės baigę farmacijos mokslus dirba tiek vienoje šalyje, tiek ir kitoje šalyje, tik skirtumas tas, kad Lietuvoje vaistininkas nėra nepriklausomas ir laisvas, jis dirba pseudospecialistų prikurtų instrukcijų ir prižiūrėtojų nustatyto atlyginimo režime.

Anglijoje nepriklausomo vaistininko alga siekia 900-1000 svarų per savaitę. Spaudoje vis dažniau girdisi politikų pareiškimai – emigrantai, sugrįžkite! Gerai, šiuo metu 49 vaistininkai yra registruoti Jungtinėje Karalystėje, vieną gražią dieną visi susitarę sugrįžta. Ir kur jūs mus kviečiate sugrįžti? Sugrįžus klausytis, kaip plataus profilio specialistai ir auksinių šaukštų pirkimo meistrai nurodinės dirbti jų pačių sukurtoje ir tik jiems patiems suprantamoje farmacijoje?

Farmacija turi būti vienose griežtose nepriklausomose rankose ir jai vadovauti turi vaistininkas, kurio pagrindinis interesas yra žmogus ir valstybė. Farmacijos departamentas privalo būti savarankiškas, ir vaistininkai ir tik vaistininkai turi spręsti Lietuvos farmacijos uždavinius.

Ne per seniausiai buvau susitikime su dar gyvu esančiu 1964-1991 metų farmacijos elektoratu. Visi su nostalgija prisimena tuos laikus kai Lietuvos farmacija buvo pirmaujanti daugiau nei 300 mln. gyventojų turinčioje SSRS ir visai ne dėl to, kad gyvenome kitos valstybės okupuoti, o dėl to, kad farmacijos sistemoje dirbo tikri profesionalai, kuriems žmogaus sveikata ir valstybės interesai buvo aukščiau savo asmeninės gerovės.

Su didžiule nuoskauda žiūriu į tai, kas vyksta dabar. Remiantis 2016 metų spalio 1 d. Lietuvos farmacijos muziejaus duomenimis, šiuo metu yra sunaikinta 196 vienetai šimtamečių Lietuvos vaistinių! Tai kas gi vyksta nepriklausomos Lietuvos farmacijoje?

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!

DELFI kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorę Gitą Krukienę, cituodami skaitytojo mintis, kad „generinių vaistų kompanijos, suderinusios kainas su savo Lietuvos Respublikos vaistų verslo „prižiūrėtojais“, deklaruoja jas daug didesnes negu Anglijoje“ bei nurodydami jo nusistebėjimą, „kodėl tos pačios farmacijos gamyklos, dirbančios tiek Lietuvoje, tiek Anglijoje, Lietuvoje deklaruoja daug didesnes kainas“.

Kaip nurodė G. Krukienė, Lietuvoje didžiausios kompensuojamųjų vaistų didmeninės kainos yra nustatomos prie gamintojo deklaruotos kainos pridedant maksimalų sveikatos apsaugos ministro nustatytą antkainį.

„Nuo 2010 m. balandžio mėnesio vaistų gamintojai privalo deklaruoti ir nekompensuojamųjų vaistų kainas, analogiškai kaip kompensuojamiesiems vaistams jiems yra nustatomos didžiausios didmeninės kainos, t. y. nei gamintojas negali parduoti savo vaistų didesne negu deklaruota kaina, nei didmenininkas užsidėti didesnio antkainio, nei leidžia teisės aktai.

Kompensuojamųjų vaistų kainos kiekvienais metais išleidžiant kainyną yra lyginamos su mažiausiomis to paties bendrinio pavadinimo vaistų referentinėse šalyse kainomis, ir nuo šių kainų priklauso vaisto kompensuojamoji kaina Lietuvoje. Referentinės šalys yra Rytų ir Centrinės Europos šalys, artimos Lietuvai savo ekonominiu išsivystymu ir geografine padėtimi (Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija). Nuo vaistų kainų vidurkio šiose šalyse priklauso ir vaisto bazinė (kompensuojamoji) kaina Lietuvoje.

Paciento priemoka už kompensuojamąjį vaistą gali padidėti dėl to, kad gamintojai Lietuvoje nesumažina vaisto kainų, nors referentinėse šalyse jos mažėja“, – nurodė G. Krukienė.

Ministerijos atstovės teigimu, leidžiant 2016 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną gegužės-rugpjūčio mėnesiais buvo deramasi su gamintojais dėl vaistų kainų mažinimo ar nuolaidų paciento priemokai taikymo, tačiau ne visos kompanijos sutiko kainas sumažinti arba deklaruoti nuolaidą paciento priemokai.

„Skirtingos kainos gali būti dėl daugelio priežasčių, tačiau viena iš pagrindinių sąlygų kainoms mažėti yra konkurencija. Didžiosios Britanijos rinkoje dalyvauja žymiai daugiau generinių vaistų gamintojų, kurie Lietuvos rinkoje vaistų nepardavinėja. Palyginus pigiausių kiekvieno bendrinio pavadinimo ir skirtingo stiprumo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos vaistų kainas, nustatyta, kad iš 762 sutampančių pozicijų 311 vaisto kainos Lietuvoje yra mažesnės negu Didžiojoje Britanijoje.

Skirtumai egzistuoja, neretai juos lemia daugelis priežasčių, iš kurių viena svarbiausių yra parduodamų vaistų kiekis. Pvz., vieno iš cholesterolį mažinančių vaistų 30 mg dozuotės Lietuvoje yra parduodama 6 kartus daugiau nei Didžiojoje Britanijoje ir jos kaina Lietuvoje yra beveik 5 kartus mažesnė negu Didžiojoje Britanijoje, tačiau kitos to paties vaisto dozuotės – 80 mg – Lietuvoje vartojama 400 kartų mažiau negu Didžiojoje Britanijoje ir ji Lietuvoje yra 7 kartus brangesnė“, – nurodė specialistė.

Kaip paaiškino G. Krukaitė, siekiant kompensuojamųjų vaistų kainų mažėjimo 2016 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne, be jau minėto kainų referavimo pakeitimo, buvo įgyvendinti dar du pakeitimai.

„1. Kainų tunelio“ sugriežtinimas: seniai rinkoje esantys brangūs vaistai neįrašomi į Kainyną, jei jų kaina didesnė už pigiausią vaistą grupėje daugiau negu 40 proc. 2. Pigiausiam vaistui grupėje nėra priemokos, jei jo kaina nedidesnė nei referencinėse šalyse. Šios priemonės eliminavo brangiausius vaistus iš kompensavimo sistemos ir paskatino konkurenciją, tačiau, siekiant dar didesnio efekto, svarstomas šių priemonių griežtinimas“, – įvardijo specialistė.

Ministerija DELFI pateikė kelių vaistų mažmeninių kainų palyginimą, pagal kurį galutiniam vartotojui jų įsigyti pigiau galima ir Lietuvoje, ir Didžiojoje Britanijoje, priklausomai nuo vaisto ir jo gamintojo.

Pagal ministerijos duomenis, kelių vaistų palyginimai:

X vaisto 100 mg kaina Lietuvoje nuo 0,08833 iki 0,173667 ct už tabletę, vaistais prekiauja 4 gamintojai; To paties vaisto 100 mg kaina Didžiojoje Britanijoje nuo 0,038705 iki 0,347667 ct už tabletę, vaistais prekiauja 10 gamintojų.

X vaisto 200 mg kaina Lietuvoje nuo 0,184 iki 0,347667 ct už tabletę, prekiauja 4 gamintojai, Celecoxib 200 mg kaina Didžiojoje Britanijoje nuo 0,06951 iki 0,851106 ct už tabletę, gamintojų - 10.

Y vaist 10 mg kaina Lietuvoje – nuo 0,178667 ct iki 0,2683 3ct už tabletę, gamintojų - 2; Y 10 mg kaina Didžiojoje Britanijoje nuo 0,453397 ct iki 0,503949 už tabletę, gamintojų – 5.

Z vaisto 5 mg kaina Lietuvoje nuo 0,0344 ct iki 0,04733ct už tabletę, gamintojų -7; Z vaisto 5 mg kaina Didžiojoje Britanijoje nuo 0,01988 ct iki 0,4688 ct už tabletę, gamintojų - 12.

Z vaisto 10 mg kaina Lietuvoje nuo 0,067556 ct iki 0,095 ct, gamintojų – 7; Z 10 mg kaina Didžiojoje Britanijoje nuo 0,03004 ct iki 0,7003 ct, gamintojų - 12.

Įvertink šį straipsnį
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Pažįstamus emigrantus kaltina amoralumu: jie daro „tai“ už pinigus (57)

Žmonės šiaušiasi išgirdę garsiai kalbant apie nepadorias problemas, bet aš manau, kad viskas...

Darbdavio pasiūlytas atlygis nustebino studentą: turėjau pasitikslinti, ar gerai išgirdau (250)

Esu pirmakursis studentas, šiuo metu ieškau nekvalifikuoto darbo. Pastebėjau tendenciją –...

Automobilis – pagrindinė sekso vieta: vienas nuotykis miškelyje įsiminė ilgam (80)

DELFI Piliečio istorija apie moterį, kurią šokiravo seksas viešoje vietoje, sukėlė...

Iškėlė klausimą: ar būtina praleisti saugos tarnybų automobilius? (22)

Saugos tarnyba – viena iš organizacijų, turinti tikslą ginti, saugoti, padėti. Kaip ir policija,...

Naujoje vietoje aplankė liūdesys – jį įveikti padėjo Skuodo „Nojaus“ klubo moterys

Nutiko taip, kad teko apsigyventi naujoje vietoje, kur niekad nebuvau ir nenorėjau čia būti. Buvo...

Top naujienos

Įvertino žurnalistės žudiko ir Matuko mamos norą tuoktis: jie gali turėti labai specifinių motyvų (136)

Psichologas Tomas Lagūnavičius Lukiškių izoliatoriuje-kalėjime planuojamas Monikos...

Į „Vytautą“ spjovę Ballai įskaudino Šeškų: paliekame viską jų sąžinei (144)

Į Lietuvą atvyko Los Andželo „Lakers“ ateitimi laikomas Lonzo Ballas, tačiau grįždamas namo...

Po istorinės pergalės – naujo kapitono pokštai, trenerio emocijos ir ryžtas eiti iki galo (10)

Lietuvos ledo ritulio rinktinė penkis kartus krito po japonų kojomis. Bendru įvarčių santykiu...

Orai: jau savaitgalį pajusime pokyčius – plūstels šiluma

Iki savaitgalio nieko naujo neįvyks – danguje sukinėsis debesys, protarpiais trumpai palis....

„Danske Bank“ traukiasi iš Lietuvos (411)

Antros pagal turtą Šiaurės Europoje finansų grupės „ Danske Bank “ Lietuvos filialas...

Žiemą išgyvenę sodininkai sako, kas grasina derliui – tai ne orai (1)

Vos pirmus lapelius ir žiedus skleisti pradedantys sodai dar neleidžia prognozuoti, koks bus...

Išplatino emocingą kvietimą: ragina nelikti abejingiems ir palaikyti medikus (66)

Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų šeimos gydytojas Vytautas Kasiulevičius...

Trilerį Madride laimėjęs „Real“ atsidūrė per žingsnį nuo finalo ketverto (3)

Eurolygos ketvirtfinalio trečiosiose rungtynėse Madrido „Real“ grįžo namo ir savo arenoje...

Tėvai liko šokiruoti: infekcine liga susirgusi dukra į polikliniką nebuvo įleista (68)

Sukarščiavus vaikui neretai tėvai stengiasi kuo greičiau jį nuvežti pas gydytoją , kad laiku...

„Real“ svečiuose parklupdė bavarus ir atsidūrė per žingsnį nuo finalo (36)

Trečiadienį vakare futbolo mėgėjų dėmesį kaustė antrojo Čempionų lygos pusfinalio akistata,...