aA
Šįryt perskaičiau straipsnį pavadintą „Kaip nepunktualumas atsirūgsta sumokėjus už stovėjimą?“. Pratęsdamas šią temą, norėčiau dar griežčiau pasisakyti tų rinkliavų organizatorių UAB „Stova“ atžvilgiu, mat į panašią situaciją patekau gegužės 20 d.
© DELFI skaitytojo nuotr.

Trumpai - pati istorija, dėl kurios galima tikrai ginčytis

Esu universiteto darbuotojas, savo automobilį visad statau savo fakulteto kiemelyje. Bet tą dieną pas mus vyko renginys ir įvažiavimas į kiemelį buvo uždarytas, todėl teko ieškotis kitos vietos, teko statyti automobilį netoliese, kitoje gatvės pusėje priešais kitą universiteto pastatą, kur stovėjimas mokamas. Viskas čia tvarkoje. Praktiškai jau vėlavau į renginį, kuris prasidėjo apie 10 val., paskubomis ėmiau ieškoti monetų - mano nelaimei tuo momentu radau kišenėje tik vieną litą, nors iš anksto žinojau, kad reiktų susimokėt maždaug iki 13 val., mat tiek užtruks renginys. Na, bet jei jau tokia situacija - sumokėjau kol kas tą litą ir gavau kvitą, kad stovėjimas apmokėtas nuo 10:12 iki 11:12.

Dar pagalvojau - nubėgęs į savo fakultetą vis tiek rasiu kolegų, kas paskolins dar porą litų, kad grįžęs pratęsčiau savo stovėjimo laiką. Taip ir padariau - įtaikęs momentą, kai kelioms minutėms galėjau išbėgti iš renginio, apie 11 val. beveik tekinas vėl lėkiau į tą stovėjimo aikštelę kitoje gatvės pusėje, sumečiau į automatą tuos 2 litus, suvedžiau automobilio numerius - laukiu kvito. Automatas išmeta man atgal monetas. Iš pradžių nieko nesupratau... Galvoju, gal automato klaida, tada jau atsitūpęs atidžiau skaitau viską, ką rašo ekrane, vykdau kiekvieną instrukcijos punktą...

Visas operacijas pakartoju - automatas man vėl meta monetas lauk ir praneša, kad mano stovėjimas dar nesibaigė!!! Tą akimirką, kai pažiūrėjau į laikrodį, ir supratau, jog dabar turėčiau šalia automato stovėt virš 10 minučių ir laukt, kol jis leis man pratęst mano automobilio stovėjimą, man šmėstelėjo tik viena mintis - jūs tyčiojatės ar šią sistemą kūrė visiški mulkiai?

Žinoma, kad aš tikrai neturėjau kada laukti ir vėl išbėgau atgal į renginį, kuriame teko aktyviai dalyvauti. Ir žinoma, grįžęs jau radau tą žymųjį raudonąją lapelį.

Visoje šioje istorijoje yra keletas momentų, kurie ir linksmina, ir piktina

Visų pirma - raudono lapelio tekstą teko skaityti bent keletą kartų (mat pirmą kartą tokią baudą gavau), netgi kolegų paprašiau - ar pavyks jums perskaičius pagauti sklandžią mintį? Man susidarė įspūdis, kad tiems, kurie kurdami sistemą planavo/projektavo tų pranešimų tekstus, kažkas netvarkoje su priežastinių/pasekminių ryšių suvokimu ar bent jau minties sklandžiu perteikimu.
Bet tiek to...

Toliau... Patyrinėjus kvitus, man jau darosi juokinga. Automato užrašai skelbia, kad kvito niekur nereikia mašinoje palikti, reikia pasiimti su savimi - taip ir padariau. O va dabar, rašydamas šį laišką, pažiūrėjau atidžiau į patį kvitą - ten parašyta „prašome bilietėlį palikti už priekinio automobilio stiklo“! Tai jūs vieną kartą apsispręskite, kaip daryti reikia iš tikrųjų, ar čia kažkokios slaptos KPT (kvitų panaudojimo taisyklės) kažkur teigia, kokiam teiginiui yra pirmenybė, jei teiginiai vienas kitam prieštarauja? Gerai, čia gal irgi galėčiau nuleisti dar juokais....

Grįžkim prie baudimo...

Aišku, aš, kaip ir kitos istorijos herojė, buvau įspėtas iki paros pabaigos susimokėti tą 20 litų baudą. Bet čia man sukilo toks pilietinis maištas - kodėl viskas, rodos, iki dantų kompiuterizuota, bet organizuota taip kreivai.

Jau vien tas baudos išrašymo laikas praktiškai prabėgus 8 minutėms po nustatyto laiko pabaigos, sukėlė sarkastišką mano šypseną - teigiate patys, kad 10 minučių skiriama spėti susimokėti, tai bent jau išrašykite dėl akių baudą 11:22, jei mano kvitas galioja iki 11:12. Ir neaiškinkite apie savo laikrodžius ir mano laikrodį! Kvite nurodytas jūsų automato laikas (vieningas visiems), fiksuojate pažeidimą irgi pagal savo laikrodį - tai susiderinkite pagaliau, o ne teisinkitės kaip maži vaikai! Dar bandau įsivaizduot, kaip taip greitai skubami bausti visi, kurie potencialiai gali vėluoti kelias minutes...

Įsivaizdavau maždaug taip: planšetiniais apsiginklavę veikėjai iškart mato (juk tinklas vieningas), kas susimokėjo, tarkim, valandai - tai ženklas, kad reiktų eiti kažkur netoliese „patycharinti“ ir greit tas baudeles susirinkti. Niekaip kitaip nepaaiškinčiau, mat jūsų (kontrolierių) nėra tiek, kad prie kiekvieno automobilio pastatytum, taip pat neturite ir daviklių, kurie per atstumą jums praneštų, ar ta mašina jau išvažiavo.

Didžiausia kritika

O dabar norėčiau išsakyti didžiausią kritiką dėl visos šios istorijos.

Jei jau apsiginklavote tokiais moderniais parkavimosi automatais, planšetiniais kompiuteriais, padedančiais kontroliuoti ir valdyti visą tų automatų tinklą, kas jums kūrė programinę įrangą?

Aš pats esu informatikos dėstytojas ir jei mūsų studentai, kurdami analogišką programinę įrangą, praleistų tokį „liapsusą“, patenkinamo įvertinimo negautų tol, kol neištaisytų tokios grubios klaidos!

Jei jau esate tokie kompiuterizuoti, tai jūsų sistemos duomenų bazėje „log'uose“ turi aiškiai matytis mano bent du bandymai pratęsti savo stovėjimo laiką, kuriuos jūsų išmanioji (o gal suktoji?) sistema atmetė. Sunku jums tai patikrinti prieš išrašant baudą? Tada atiduokit savo vaikams tas planšetes „Angry Birds“ pažaisti ir eikit viską rankiniu būdu užsirašinėti, priiminėti mašinas asmeniškai, imkit į rankas grynais - tada gal man lengviau bus įrodyti jūsų pačių klaidas.

Ir nesiteisinkite, kad čia kažkokia mano problema buvo, kad aš turėčiau pranešinėti kažko - aš nieko jums neskolingas, kad pranešinėti turėčiau, o va jūs, prieš bausdami, dar turėtumėt įrodyt, kad jūsų automatas veikia sklandžiai ir teisingai.

Kokiu neišmanėliu reikia būti, kad kuriant tokią svarbią sistemą, nenumatytum atvejo, jog aš galiu, tarkim, sumokėti už valandą, paėjėti nuo automobilio kad ir 10 žingsnių, tada staiga prisiminti, kad reikės sutvarkyti daugiau reikalų, kad užtruksiu dar 1-2 valandomis ilgiau, ir man reiktų papildomai pratęsti stovėjimą 2 valandomis? Kiekvienas informatikos pirmakursis pasakytų, kaip realizuoti tokį sistemos funkcionalumą, nes tai elementaru - bet tik ne jums!

Pagal jūsų logiką, jei jau susimokėjau už valandą, tai apsigalvojęs niekaip negaliu pratęst - turiu gal net į kitą miesto galą nusitrenkti su reikalais, paskui vėl specialiai grįžti vos ne sekundžių tikslumu reikiamu laiku (kad be reikalo nelaukčiau, nes automatas nepriims, ir kad nebūčiau nubaustas, nes koks nors planšete apsiginklavęs veikėjas jau baudą išrašinės) ir, pratęsęs stovėjimo laiką, vėl bėgti toliau su reikalais. Tokia jūsų logika?

Radęs tą jūsų pranešimą apie baudą, specialiai susimokėjau tuos prieš tai automato nepriimtus 2 litus, taip pat susimokėjau tą pačią dieną tuos prigrasintus 20 litų. Kad neturėtumėt šanso man pasakyt, jog aš likau skolingas. Bet manau, kad neteisūs esate būtent jūs!

Skambinau iškart po šio nutikimo baudos kvite nurodytu telefonu UAB „Stova“ atstovams - iš pokalbio supratau, kad jiems svarbiausia formalumai, aiškino, kad turėjau pranešti apie automato gedimą.

Automatas juk nebuvo sugedęs - tiesiog jūsų sistema, kaip man pasirodė, neturi būtinų funkcijų! Kartoju - patikrinkit patys savo sistemoje ir pamatysit, kad aš bent du kartus bandžiau sąžiningai susimokėti už stovėjimą (...).

Skambinau ir į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrių. Ačiū maloniai moteriškei, kuri apgailestaudama vis atsiprašinėjo už tokius baudų išlupinėtojus, nors ji čia visai ne prie ko. Apgailestavo, kad jau ne pirmas toks atvejis, matyt turėdama omenyje kitą panašios istorijos heroję.

Na, aš dėl tų 20 litų tikrai nenuskursiu, bet pilietiškai manau, kad tokia sistema, kokia yra dabar, yra skirta ne mokesčio už stovėjimą surinkimui, o lengvam baudų išlupinėjimui!

Ir įrodykit man priešingai...

Jei jūsų programuotojai nesugeba elementarių algoritmų, susijusių su laiku, realizuoti, ateikite pas mus - mes jus pamokysim. Aišku, galėtume pareikalaut susimokėt už pamokymus bent jau tuos 20 Lt, bet tiek to - pamokysim už dyką, kad tik miestui ir jo gyventojams būtų geriau!

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!

UAB „Stova“ Pardavimų skyriaus vadovas Artūras Satkūnas:

Įmonė UAB „Stova“, valdanti prekės ženklą UniPark, užtikrina vietinės rinkliavos už automobilių statymą mokamose Šiaulių miesto gatvėse kontrolę ir rinkliavos surinkimą nuo 2012 metų. Mūsų įmonė siekia, kad rinkliavos mokėjimas vairuotojams būtų kuo patogesnis ir paprastesnis. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes modernizavome mokėjimo automatus, esančius Šiaulių mieste, todėl dabar, kai vairuotojas moka už automobilio stovėjimą, jam nereikia grįžti iki automobilio ir palikti mokėjimo automato išduoto bilieto ant priekinio automobilio stiklo, kadangi mokėjimo automate mokant už stovėjimą yra suvedamas automobilio valstybinis numeris, kuris ir yra vairuotojo dokumentas, įrodantis, kad rinkliava yra sumokėta. Įgyvendinus šią naujovę pastebėjome, kad mokėjimo automate, kol nepasibaigė apmokėtas laikas, vairuotojas negali sumokėti papildomai už paslaugas. Šią situaciją mes žinome ir jau sprendžiame, informuoti įrangos gamintojai ir tobulinama mokėjimo automatų programinė įranga. Vairuotojai, kurie moka už automobilio paslaugas SMS žinute arba mobiliąja aplikacija, šiandien gali sumokėti ir pratęsti laiką bet kada.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Įžūlios mamos elgesys specialioje kasoje pritrenkė: ar normalu taip elgtis? (136)

Jau seniai norėjau parašyti, bet vis laiko nėra. Ar kada nors baigsis parduotuvėse tas žmonių...

Kreipėsi į rūkalių balkonuose nemėgstančius kaimynus: jūs geriau pasižiūrėkite į savo sąžinę (148)

Cigaretės vis dar pardavinėjamos kioskuose . Taigi, iš pradžių žmogus pripranta rūkyti, o...

Vaikino pasiūlymas pasibaigus pasimatymui tapo nepavykusio vakaro vinimi: merginos, būkite protingos (97)

Vaikinas mane užkalbino mano tuometinėje darbovietėje-drabužių parduotuvėje. Maniau pakalbėsim...

Top naujienos

Landsbergis: Venckienės ir kitose garsiose bylose uždėtas „kalpokas“, apie ką galima kalbėti, o apie ką – ne (55)

Daugybė neatsakytų klausimų jau dešimtmetį besitęsiančioje Garliavos istorijoje bei panašiose...

Gyvai / Eurolygos dvigubos savaitės pradžia Kaune: „Žalgiris“ – „Panathinaikos“ (169)

Kauno „Žalgirio“ (3-5) krepšininkų pirmą kartą laukia dviguba Eurolygos reguliariojo sezono...

Lietuva seka Melanios Trump pramintu keliu: ar pakaks tik vieno skonio cigarečių? DELFI specialiai iš Londono (21)

Seimo narys Mykolas Majauskas siūlo uždrausti elektroninių cigarečių skystį, kuriame yra...

Šiurpūs liudininkų pasakojimai apie dvaruose klaidžiojančias mirusiųjų sielas: nuo kankinimų iki nelaimingos meilės

Lietuvos dvarininkų gyvenimas XIII-XIX a. apipintas pasakojimais ir paslaptimis. Sklando ne tik...

Tragedija Rusijoje: duobėje su verdančiu vandeniu žuvo du vyrai (46)

Rusijos Penzos mieste lengvasis automobilis įkrito į smegduobę, žuvo du vyrai, pradėtas...

Šiuose namuose jau spėjo pagyventi du garsūs aktoriai: žvilgtelėkite, kaip atrodo

Kultinio serialo „Bręstantis blogis“ žvaigždė Aaron Paul kartu su savo žmona bei kūdikiu...

Geriame šiuos vaistus net tada, kai tikrai nereikia: gydytojai įspėja apie didžiulę grėsmę (2)

Antibiotikai vadinami vienu didžiausių praėjusio amžiaus medicinos laimėjimų, tačiau kyla...

Jūs tik paragaukit: baklažanų ir mocarelos sūrio suktinukai (2)

DELFI TV laidų vedėjas Arnas Mazėtis specialiame projekte „Italija namuose“ tęsia kulinarines...

Girtutėlis „Audi“ vairuotojas Kupiškyje sukėlė avariją – rėžėsi į stovintį automobilį (13)

Antradienį neblaivus vairuotojas sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis, vyras į alkoholio...

Po Venckienės paleidimo lieka svarbiausias neatsakytas klausimas: koks jos vaidmuo kitose bylose (304)

Antradienį buvusi teisėja ir parlamentarė Neringa Venckienė išleista į laisvę. Jai skirtos...