aA
Šįryt perskaičiau straipsnį pavadintą „Kaip nepunktualumas atsirūgsta sumokėjus už stovėjimą?“. Pratęsdamas šią temą, norėčiau dar griežčiau pasisakyti tų rinkliavų organizatorių UAB „Stova“ atžvilgiu, mat į panašią situaciją patekau gegužės 20 d.
© DELFI skaitytojo nuotr.

Trumpai - pati istorija, dėl kurios galima tikrai ginčytis

Esu universiteto darbuotojas, savo automobilį visad statau savo fakulteto kiemelyje. Bet tą dieną pas mus vyko renginys ir įvažiavimas į kiemelį buvo uždarytas, todėl teko ieškotis kitos vietos, teko statyti automobilį netoliese, kitoje gatvės pusėje priešais kitą universiteto pastatą, kur stovėjimas mokamas. Viskas čia tvarkoje. Praktiškai jau vėlavau į renginį, kuris prasidėjo apie 10 val., paskubomis ėmiau ieškoti monetų - mano nelaimei tuo momentu radau kišenėje tik vieną litą, nors iš anksto žinojau, kad reiktų susimokėt maždaug iki 13 val., mat tiek užtruks renginys. Na, bet jei jau tokia situacija - sumokėjau kol kas tą litą ir gavau kvitą, kad stovėjimas apmokėtas nuo 10:12 iki 11:12.

Dar pagalvojau - nubėgęs į savo fakultetą vis tiek rasiu kolegų, kas paskolins dar porą litų, kad grįžęs pratęsčiau savo stovėjimo laiką. Taip ir padariau - įtaikęs momentą, kai kelioms minutėms galėjau išbėgti iš renginio, apie 11 val. beveik tekinas vėl lėkiau į tą stovėjimo aikštelę kitoje gatvės pusėje, sumečiau į automatą tuos 2 litus, suvedžiau automobilio numerius - laukiu kvito. Automatas išmeta man atgal monetas. Iš pradžių nieko nesupratau... Galvoju, gal automato klaida, tada jau atsitūpęs atidžiau skaitau viską, ką rašo ekrane, vykdau kiekvieną instrukcijos punktą...

Visas operacijas pakartoju - automatas man vėl meta monetas lauk ir praneša, kad mano stovėjimas dar nesibaigė!!! Tą akimirką, kai pažiūrėjau į laikrodį, ir supratau, jog dabar turėčiau šalia automato stovėt virš 10 minučių ir laukt, kol jis leis man pratęst mano automobilio stovėjimą, man šmėstelėjo tik viena mintis - jūs tyčiojatės ar šią sistemą kūrė visiški mulkiai?

Žinoma, kad aš tikrai neturėjau kada laukti ir vėl išbėgau atgal į renginį, kuriame teko aktyviai dalyvauti. Ir žinoma, grįžęs jau radau tą žymųjį raudonąją lapelį.

Visoje šioje istorijoje yra keletas momentų, kurie ir linksmina, ir piktina

Visų pirma - raudono lapelio tekstą teko skaityti bent keletą kartų (mat pirmą kartą tokią baudą gavau), netgi kolegų paprašiau - ar pavyks jums perskaičius pagauti sklandžią mintį? Man susidarė įspūdis, kad tiems, kurie kurdami sistemą planavo/projektavo tų pranešimų tekstus, kažkas netvarkoje su priežastinių/pasekminių ryšių suvokimu ar bent jau minties sklandžiu perteikimu.
Bet tiek to...

Toliau... Patyrinėjus kvitus, man jau darosi juokinga. Automato užrašai skelbia, kad kvito niekur nereikia mašinoje palikti, reikia pasiimti su savimi - taip ir padariau. O va dabar, rašydamas šį laišką, pažiūrėjau atidžiau į patį kvitą - ten parašyta „prašome bilietėlį palikti už priekinio automobilio stiklo“! Tai jūs vieną kartą apsispręskite, kaip daryti reikia iš tikrųjų, ar čia kažkokios slaptos KPT (kvitų panaudojimo taisyklės) kažkur teigia, kokiam teiginiui yra pirmenybė, jei teiginiai vienas kitam prieštarauja? Gerai, čia gal irgi galėčiau nuleisti dar juokais....

Grįžkim prie baudimo...

Aišku, aš, kaip ir kitos istorijos herojė, buvau įspėtas iki paros pabaigos susimokėti tą 20 litų baudą. Bet čia man sukilo toks pilietinis maištas - kodėl viskas, rodos, iki dantų kompiuterizuota, bet organizuota taip kreivai.

Jau vien tas baudos išrašymo laikas praktiškai prabėgus 8 minutėms po nustatyto laiko pabaigos, sukėlė sarkastišką mano šypseną - teigiate patys, kad 10 minučių skiriama spėti susimokėti, tai bent jau išrašykite dėl akių baudą 11:22, jei mano kvitas galioja iki 11:12. Ir neaiškinkite apie savo laikrodžius ir mano laikrodį! Kvite nurodytas jūsų automato laikas (vieningas visiems), fiksuojate pažeidimą irgi pagal savo laikrodį - tai susiderinkite pagaliau, o ne teisinkitės kaip maži vaikai! Dar bandau įsivaizduot, kaip taip greitai skubami bausti visi, kurie potencialiai gali vėluoti kelias minutes...

Įsivaizdavau maždaug taip: planšetiniais apsiginklavę veikėjai iškart mato (juk tinklas vieningas), kas susimokėjo, tarkim, valandai - tai ženklas, kad reiktų eiti kažkur netoliese „patycharinti“ ir greit tas baudeles susirinkti. Niekaip kitaip nepaaiškinčiau, mat jūsų (kontrolierių) nėra tiek, kad prie kiekvieno automobilio pastatytum, taip pat neturite ir daviklių, kurie per atstumą jums praneštų, ar ta mašina jau išvažiavo.

Didžiausia kritika

O dabar norėčiau išsakyti didžiausią kritiką dėl visos šios istorijos.

Jei jau apsiginklavote tokiais moderniais parkavimosi automatais, planšetiniais kompiuteriais, padedančiais kontroliuoti ir valdyti visą tų automatų tinklą, kas jums kūrė programinę įrangą?

Aš pats esu informatikos dėstytojas ir jei mūsų studentai, kurdami analogišką programinę įrangą, praleistų tokį „liapsusą“, patenkinamo įvertinimo negautų tol, kol neištaisytų tokios grubios klaidos!

Jei jau esate tokie kompiuterizuoti, tai jūsų sistemos duomenų bazėje „log'uose“ turi aiškiai matytis mano bent du bandymai pratęsti savo stovėjimo laiką, kuriuos jūsų išmanioji (o gal suktoji?) sistema atmetė. Sunku jums tai patikrinti prieš išrašant baudą? Tada atiduokit savo vaikams tas planšetes „Angry Birds“ pažaisti ir eikit viską rankiniu būdu užsirašinėti, priiminėti mašinas asmeniškai, imkit į rankas grynais - tada gal man lengviau bus įrodyti jūsų pačių klaidas.

Ir nesiteisinkite, kad čia kažkokia mano problema buvo, kad aš turėčiau pranešinėti kažko - aš nieko jums neskolingas, kad pranešinėti turėčiau, o va jūs, prieš bausdami, dar turėtumėt įrodyt, kad jūsų automatas veikia sklandžiai ir teisingai.

Kokiu neišmanėliu reikia būti, kad kuriant tokią svarbią sistemą, nenumatytum atvejo, jog aš galiu, tarkim, sumokėti už valandą, paėjėti nuo automobilio kad ir 10 žingsnių, tada staiga prisiminti, kad reikės sutvarkyti daugiau reikalų, kad užtruksiu dar 1-2 valandomis ilgiau, ir man reiktų papildomai pratęsti stovėjimą 2 valandomis? Kiekvienas informatikos pirmakursis pasakytų, kaip realizuoti tokį sistemos funkcionalumą, nes tai elementaru - bet tik ne jums!

Pagal jūsų logiką, jei jau susimokėjau už valandą, tai apsigalvojęs niekaip negaliu pratęst - turiu gal net į kitą miesto galą nusitrenkti su reikalais, paskui vėl specialiai grįžti vos ne sekundžių tikslumu reikiamu laiku (kad be reikalo nelaukčiau, nes automatas nepriims, ir kad nebūčiau nubaustas, nes koks nors planšete apsiginklavęs veikėjas jau baudą išrašinės) ir, pratęsęs stovėjimo laiką, vėl bėgti toliau su reikalais. Tokia jūsų logika?

Radęs tą jūsų pranešimą apie baudą, specialiai susimokėjau tuos prieš tai automato nepriimtus 2 litus, taip pat susimokėjau tą pačią dieną tuos prigrasintus 20 litų. Kad neturėtumėt šanso man pasakyt, jog aš likau skolingas. Bet manau, kad neteisūs esate būtent jūs!

Skambinau iškart po šio nutikimo baudos kvite nurodytu telefonu UAB „Stova“ atstovams - iš pokalbio supratau, kad jiems svarbiausia formalumai, aiškino, kad turėjau pranešti apie automato gedimą.

Automatas juk nebuvo sugedęs - tiesiog jūsų sistema, kaip man pasirodė, neturi būtinų funkcijų! Kartoju - patikrinkit patys savo sistemoje ir pamatysit, kad aš bent du kartus bandžiau sąžiningai susimokėti už stovėjimą (...).

Skambinau ir į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrių. Ačiū maloniai moteriškei, kuri apgailestaudama vis atsiprašinėjo už tokius baudų išlupinėtojus, nors ji čia visai ne prie ko. Apgailestavo, kad jau ne pirmas toks atvejis, matyt turėdama omenyje kitą panašios istorijos heroję.

Na, aš dėl tų 20 litų tikrai nenuskursiu, bet pilietiškai manau, kad tokia sistema, kokia yra dabar, yra skirta ne mokesčio už stovėjimą surinkimui, o lengvam baudų išlupinėjimui!

Ir įrodykit man priešingai...

Jei jūsų programuotojai nesugeba elementarių algoritmų, susijusių su laiku, realizuoti, ateikite pas mus - mes jus pamokysim. Aišku, galėtume pareikalaut susimokėt už pamokymus bent jau tuos 20 Lt, bet tiek to - pamokysim už dyką, kad tik miestui ir jo gyventojams būtų geriau!

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!

UAB „Stova“ Pardavimų skyriaus vadovas Artūras Satkūnas:

Įmonė UAB „Stova“, valdanti prekės ženklą UniPark, užtikrina vietinės rinkliavos už automobilių statymą mokamose Šiaulių miesto gatvėse kontrolę ir rinkliavos surinkimą nuo 2012 metų. Mūsų įmonė siekia, kad rinkliavos mokėjimas vairuotojams būtų kuo patogesnis ir paprastesnis. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes modernizavome mokėjimo automatus, esančius Šiaulių mieste, todėl dabar, kai vairuotojas moka už automobilio stovėjimą, jam nereikia grįžti iki automobilio ir palikti mokėjimo automato išduoto bilieto ant priekinio automobilio stiklo, kadangi mokėjimo automate mokant už stovėjimą yra suvedamas automobilio valstybinis numeris, kuris ir yra vairuotojo dokumentas, įrodantis, kad rinkliava yra sumokėta. Įgyvendinus šią naujovę pastebėjome, kad mokėjimo automate, kol nepasibaigė apmokėtas laikas, vairuotojas negali sumokėti papildomai už paslaugas. Šią situaciją mes žinome ir jau sprendžiame, informuoti įrangos gamintojai ir tobulinama mokėjimo automatų programinė įranga. Vairuotojai, kurie moka už automobilio paslaugas SMS žinute arba mobiliąja aplikacija, šiandien gali sumokėti ir pratęsti laiką bet kada.

Įvertink šį straipsnį
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Draugės palaikymą juto net ir po mirties – skeptikų kalbos neįdomios (24)

Tas buvo seniai, bet pamenu iki šiol. Manau, kad artimi žmonės nepalieka mūsų, stebi iš...

Ieškojo darbo valstybės tarnyboje – kilo daug nepatogių klausimų (73)

Galvojau, kad Lietuvoje nėra žodžio laisvės, bet ji tikrai yra. Mano straipsnis gavo tam tikrą...

Benamės katės Dzūkijos gyventojai tapo galvos skausmu: kur besikreipi, grįžti į pradinį tašką (5)

Mūsų kaime, kuris yra Dzūkijoje , tarp miškų, prieš trejus metus kažkas atvežė ir išmetė...

Latvija švenčia šimtmetį – kiek tai svarbu Lietuvai (8)

Lapkričio 18-ą Nepriklausomybės šimtmečio renginiai vyks visoje Latvijoje. Išskirtinis...

Atsiliepkite! Negali pamiršti „Senukuose“ sutiktos merginos (186)

Esu Rokas ir trečiadienį sutikau moterį , kuri pirko daug lipnios juostos ir keletą popieriaus...

Top naujienos

„Putino liudininkai“: 2012-aisiais prasidėjo tikros nesąmonės (143)

Vitalijaus Manskio dokumentinis filmas „Putino liudininkai“ – viena iš svarbiausių...

Po daugelio metų aplankė Gariūnus: tokias kainas mieste sunkiai rasi (125)

Ilgus metus Gariūnuose nesilankiusi Aistė apniukusį šeštadienį nusprendė netysoti namie, o...

20 metų jauniau atrodanti moteris išklojo savo paslaptį: tereikia valgyti kelis produktus dvidešimtukas (1)

Elizabeth Peyton-Jones – 49-eri, bet ji atrodo lyg būtų 30 m. amžiaus. Natūropatė, žolininkė,...

Žaidėjus išteisinęs ir sirgaliams dėkojęs Jankauskas: tai jau kelia neviltį specialiai iš Ploješčio (59)

Ploješčio miesto tuščios stadiono tribūnos nesukliudė antrąkart rumunams įveikti Lietuvos,...

Po žinių apie sniegą – patikslinta sinoptikų prognozė: nemalonumai užklups netikėtai (19)

Sekmadienio dieną Lietuvos padangė bus debesuota. Nedideli pragiedruliais pasirodys kai kuriose...

Lori Anne Allison - vienintelė moteris, sugebėjusi nutempti Johnny Deppą prie altoriaus: kas ji ir kodėl apie ją nekalbama? (1)

Gerokai anksčiau, nei suvaidino kapitoną Sparrow ar policininką Tomą Hansoną, Johnny‘is Deppas...

Dar vienas skandalas Kaune: medikus šokiravo motinos elgesys su mažyliu – skubiai iškvietė vaikų teises (591)

Motina meta kaltinimus Kauno klinikų medikams . Anot jos, šie galimai per stipriai suspaudė vaiką.

Rumunai suvarpė Lietuvos vartus ir išmetė rinktinę į žemiausią divizioną (342)

Šeštadienį daugiau nei 15 tūkstančių vietų turinčiame Ploješčio miesto stadione vykusiose...

Vieta, apie kurią lietuviai galėjo tik pasvajoti: paslaptingas kino teatras, kur leidžiama daugiau nei įprastai (71)

Sostinėje įsikūrė nauja vieta, apie kurią anksčiau net nesvajojote, kad tokia gali būti. Po...