Perskaičiau straipsnį, kad kalinių sąlygos pagerėjo – graudu pasidarė. Ar kas paklausė tu pačių kalinukų ir jų žmonų, vaikų, ar sąlygos tapo tinkamos ir geresnės? Kodėl nešnekama apie tikras problemas?
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Atėmė dvi paras su šeima – dabar liko trys valandos. Gal juokauja, kam čia geriau padarė? Kalinukai galėdavo pasidžiaugti savo vaikais, šeimos nariais, savo žmona, turėdamas dvi paras, o dabar pasiūlė tris valandas ir vieną parą. Norėčiau paklausti, kaip jūs jaustumėtės, jei iš jūsų atimtų progą kuo ilgiau pabūti su vaikais?

O tai, kad į tą trijų valandų pasimatymą negalima nei atsigerti, nei pavalgyti paimti, irgi teisinga? Na, aišku, vaikas išalks, greičiau namo išvarys, nėra ko ten užsibūti. Kalinys, norėdamas pabūti su savo šeima, kambaryje turi žiūrėti ir girdėti pas kitus atvykstančias šeimas. O kur mūsų privatumas?

Na, o dabar apie tą parą. Mes važiuojam pas vyrą nemažą kelią – kelis šimtus kilometrų – kad tik jį pamatytume, o tokį kelią įveikę galime pabūti tik parą.

Prižiūrėtojos verčia mus nusirengti – tikrina kaip didžiausias nusikaltėles, ar tai nėra mūsų pažeminimas? Anksčiau galėjome pasirūpinti savo vyrais, atvežti skanesnio maisto, kažką skanaus pagaminti, o kas dabar? Negali įsinešti net savo patalynės, indų – viską uždraudė, o vietoj to pasiūlė tuos daiktus, kuriais naudojasi visi.

Klausimas kyla vienas: patys žinom, kad kalėjimuose – daug narkomanų, pusė iš jų – sergantys, tai kodėl mes, sveikos moterys, turime naudotis tais pačiais įrankiais? Sąlygas pagerino ne mums, ne kaliniams, o sau – kad nereiktų „kratyti“ mūsų daiktų, nes juk tai tiek laiko užima. Nereikia sakyti, kad taip padarė norėdami užkirsti kelią uždraustų daiktų ar narkotikų gabenimui – tiesiog palengvino sau darbą.

O dabar – truputį apie parduotuvę. Kokias sąlygas mums padarė apsipirkti? Gal du lapai, ant kurių surašyta vos keletas daržovių ar vaisių, kurių mes negalim pamatyti. Ne visada viskas šviežia, ne visko yra ir nėra svarstyklių, kad galėtume patikrinti, ar mūsų neapgauna. Cigarečių vežtis negalima... Nieko, išskyrus maišelį su higienos priemonėmis, ir tai – ribota. Taip mūsų valdžia skatina kuo daugiau vestuvių kalėjimuose, atimdami pasimatymus su šeima. Dabar kaliniai pradės ieškoti sau žmonių, kad nors tą vieną parą atitrūktų nuo rutinos...

Gerbiamoji mūsų valdžia, supraskit – santuoka dėl pasimatymų, ne iš meilės prie nieko gero neprives. Klausimas – kur jūs matote geresnes sąlygas? Kas iš jūsų nusprendė, kad kaliniams taip geriau? Atsižvelkit kartais į tų pačių kalinių nuomonę, jų šeimos narius, nepildykit tik savo norų, gėda tokioj Lietuvoj gyventi, kur vien melas.

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!

DELFI kreipėsi į Kalėjimų departamento Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistą Tomą Čepelevskį, kuris nurodė argumentus dėl padarytų pakeitimų.

Jis paaiškino, kaip pasikeitė kalinių lankymo sąlygos ir kodėl tai buvo padaryta:

„Ilgalaikių pasimatymų trukmė sutrumpinta nuo dviejų parų iki vienos paros. Pakeitimų argumentai: 1) vakarų šalyse ilgalaikiai pasimatymai (su nakvyne) nėra numatyti; 2) nuteistieji negali dažniau pasinaudoti 2 paras trunkančiais pasimatymais, nes įkalinimo įstaigų infrastruktūra neleidžia kada ir kiek nori tai daryti; 3) ilgesnė tokio tipo pasimatymų trukmė yra papildomas finansinis ir organizacinis krūvis įstaigų administracijai, nes pasimatymo metu nemokamai naudojamas vanduo (dušai), elektra (maistui gaminti), pasimatymų kambarys turi būti aprūpinamas švaria patalyne ir pan.; 4) tarptautinės organizacijos rekomenduoja sudaryti sąlygas nuteistiesiems dažniau (bet nebūtinai ilgesnį laiką) nuteistiesiems pasimatyti su artimaisiais.

Padidinamas ilgalaikių pasimatymų skaičius: pataisos namų paprastojoje grupėje – 1 pasimatymas per 2 mėn. (buvo – per 3 mėn.), pataisos namų lengvojoje grupėje – 2 pasimatymai per 2 mėn. (buvo – 1 pasimatymas per 2 mėn.); nepilnamečiams (paprastoji grupė) – 1 pasimatymas per 1 mėn. (buvo – per 2 mėn.).

Trumpalaikių pasimatymų trukmė sutrumpinta nuo 4 val. iki 3 val. Pakeitimo argumentai: 1) siekiant padidinti šių pasimatymų skaičių, labai ilga jų trukmė būtų lėmusi pasimatymų patalpų trūkumą; 2) kaip praktika rodo, 3 valandų pasimatymo trukmė yra optimali.

Padidinamas trumpalaikių pasimatymų skaičius: pataisos namų (paprastoji grupė) – 1 pasimatymas per 2 mėn. (buvo – per 3 mėn.); pataisos namų (lengvoji grupė) – 2 pasimatymai per 2 mėn. (buvo – 1 pasimatymas per 2 mėn.); pataisos namų (drausmės grupė) – 1 pasimatymas per 4 mėn. (iki šiol nebuvo numatyti pasimatymai); nepilnamečiams (paprastoji grupė) – 2 pasimatymai per 1 mėn. (buvo – 1 pasimatymas per 2 mėn.); nepilnamečiams (lengvoji grupė) – 4 pasimatymai per 1 mėn. (buvo – 1 pasimatymas per 1 mėn.).

Nuteistųjų, kurie laisvės atėmimo bausmę atlieka kalėjime, pasimatymų skaičius nesikeitė.

Vienas ilgalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem trumpalaikiais pasimatymais arba keturiais telefoniniais pokalbiais. Ši teisė galioja visiems nuteistiesiems, kuriems pagal jų turimą statusą (priskirtą grupę) priklauso teisė į ilgalaikius pasimatymus.

Akcentuotina, kad būtina užtikrinti progresyvaus bausmių atlikimo principą, t.y., gerai besielgiančius nuteistuosius kuo dažniau skatinti, suteikti papildomas teises. Paprastosios ir lengvosios grupės sąlygomis atliekantiems bausmę nuteistiesiems gali būti suteikiami tiek ilgalaikiai, tiek ir trumpalaikiai papildomi pasimatymai (neribotas skaičius), todėl rekomenduotume šia teise naudotis progresyviai.

Nuteistiesiems sutuoktiniams, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, per metus gali būti suteikiami du ilgalaikiai pasimatymai ir vienas trumpalaikis pasimatymas.

Trumpalaikiai pasimatymai su PĮVTT 108 punkte nurodytais asmenimis gali vykti neatskiriant nuteistojo ir lankytojų. PĮVTT 100 punkte nurodytais atvejais galima sujungti du ilgalaikius arba trumpalaikius pasimatymus (suteikti juos be pertraukos). Objektyvūs motyvai suteikti du tos pačios rūšies pasimatymus be pertraukos galėtų būti: lankytojai gyvena užsienio valstybėje, lankytojų sunki materialinė padėtis, lankytojai silpnos sveikatos, įstaigos psichologo rekomendacija, socialinio darbuotojo rekomendacija ir pan. Dviejų pasimatymų suteikimas be pertraukos vertinamas kaip išimtis, bet ne taisyklė.

Į ilgalaikius pasimatymus neįleidžiami vaikai. Tai yra imperatyvi įstatymo nuostata. Nepilnamečių įleidimas į trumpalaikius pasimatymus įgyvendinamas laikantis Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. sausio 16 d. rašte Nr. S-246 pateiktų rekomendacijų. “

T. Čepelevskis taip pat nurodė, kaip tikrinami įkalintųjų atėję lankyti žmonės – pasak jo, visų atvykusių asmenų patikra privalomai atliekama, naudojant stacionarius metalo ieškiklius ir/ar introskopus:

„Įsigaliojus Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimams, visi į laisvės atėmimo vietų įstaigą įeinantys ir iš jos išeinantys asmenys, išskyrus Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius, teisėjus, tikrinami Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytomis techninėmis priemonėmis, taip pat tikrinamos įvažiuojančios ir išvažiuojančios transporto priemonės. Kilus pagrįstų įtarimų, patikrinami į pataisos įstaigą įeinančių ir iš jos išeinančių asmenų daiktai ir drabužiai.

Vadovaujantis Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 (pakeistas 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-113) asmenų, įeinančių į įstaigas (išeinančių iš jų) apžiūros ir daiktų patikrinimo procedūros privalomai atliekamos naudojant stacionarius metalo ieškiklius ir/ar introskopus (kai jų nėra – rankinius metalo ieškiklius). Taip pat šios procedūros gali būti atliekamos šio aprašo 6 priede nurodytomis techninėmis priemonėmis, pasitelkus tarnybinius šunis bei derinant techninių priemonių panaudojimą ir rankinio tikrinimo būdą.

Asmenys, įeinantys į laisvės atėmimo vietų įstaigas, negali įsinešti daiktų ir reikmenų, kurie nurodyti šio aprašo 1 priede. Teisę įsinešti į įstaigas tarnybinius mobiliuosius telefonus turi asmenys, nurodyti šio aprašo 2 priede. Iki asmens apžiūros ir jo daiktų patikrinimo tikrinamasis asmuo informuojamas apie daiktus ir reikmenis, kurių jis negali įsinešti į įstaigą, ir jam pasiūloma tokius daiktus ir reikmenis atiduoti saugoti į tam specialiai įrengtas patalpas.

Asmenys, atvykę į ilgalaikius pasimatymus turi galimybę arba apsipirkti įstaigos parduotuvėje, arba būti pamaitinti įstaigos maistu dienotvarkėje nustatytu laiku. Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-114 nustatyta, kad būtina prieš 5 darbo dienas informuoti įstaigą apie pasirinkimą – maitintis įstaigos maistu ar apsipirkti. Informavimo būdą siūlytume nustatyti ir informuoti apie tai nuteistuosius ir jų artimuosius. Tai galėtų būti el. paštu, raštu, kartu su prašymu, taip pat tai galėtų padaryti ir nuteistasis, kad būtų kuo mažiau nepatogumų asmenims, atvystantiems į ilgalaikius pasimatymus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal BVK 94 straipsnio 3 dalį asmenims, atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus, leidžiama įsigyti maisto produktų laisvės atėmimo vietų įstaigose veikiančiose parduotuvėse.“

Įvertink šį straipsnį
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Telia“ aptarnavimo kokybė klientą išmušė iš vėžių: man tai nesuvokiama (152)

Norėjau pranešti apie situaciją, su kuria teko susidurti naudojantis „ Telia “, vienos iš...

Nebūkime tipiniai rytų europiečiai – Vilniuje ir Kaune ne viskas taip blogai (26)

Vasara už lango ir širdis džiaugiasi. Nesidžiaugia tik miestiečiai, kurie kartkartėmis papuola...

Dvigubos pilietybės klausimas: kodėl diskutuojama su seimūnais, o ne eiliniais piliečiais? (44)

Norėtųsi reaguoti į Seimo nario Kęstučio Masiulio pamąstymus dvigubos pilietybės linkme,...

Sunku pamiršti vienos nakties nuotykį – jaučiasi save suteršusi (160)

Nors ir sakoma, kad neverta galėtis to, kas padaryta, nes nieko nesugrąžinsi ir nepakeisi, aš jau...

Medaus mėnuo sugadintas: patikros punkte pavogė asmens dokumentą (22)

Norisi visus įspėti, kad netektų taip skaudžiai pasimokyti. Pirmadienį, apie 13.30 val., Vilniaus...

Top naujienos

Naujausi reitingai: konservatoriai ir „valstiečiai“ lieka populiariausi (73)

Populiariausiomis partijomis šalyje toliau lieka opozicinė Tėvynės sąjunga – Lietuvos...

Kelionė po Rusiją pilna stebuklų: kainos baisios, o svajonių alga – 400 eurų (608)

Ne tik Lietuvoje gyventojai skundžiasi aukštomis kainomis. Rusijoje, Sankt Peterburge, sutikti...

Po pasaulį keliaujantis lenkas nišą rado Palangoje: kviečia paragauti „Trdelnikų“ (55)

„Buvau Rusijoje, Baltarusijoje, Italijoje, visose Baltijos šalyse, Ukrainoje, Austrijoje,...

JAV prezidentas atmeta referendumo Rytų Ukrainoje galimybę (21)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nesvarsto apie referendumo galimybę Rytų Ukrainoje - apie tai...

Krizę išgyvenę Oksana ir Simas Jasaičiai švenčia 5-ąsias vestuvių metines: atlikėja džiaugiasi vyro dėmesiu (140)

2013 metų liepos 19 d. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje aukso žiedus sumainė krepšininkas Simas...

Nustebsite, kiek daug gali žalieji žirneliai kiek valgyti, kad nepūstų pilvo?

Žalieji žirneliai yra gana maistingi ir turi nemažai skaidulų bei antioksidantų. Be to, tyrimai...

Restoranų darbuotojai atskleidė, kokių patiekalų niekada neužsisakytų (1)

Tik įsivaizduokite, kad sėdite prie stalo restorane ir esate išties alkani. Tačiau neturite nė...

Gyvena iš 150 eurų pensijos ir vis tiek laimingi (387)

Ar įmanoma būti laimingam, jei gauni 150 eurų pensijos, gyveni vienkiemyje, neturi mašinos, o į...

„Mano eksperimentas“ – viena dalyvių jau džiaugiasi salotų derliumi balkone

DELFI organizuojamas konkursas „Mano eksperimentas“ ir jo dalyvė Eimantė. Vilnietė šią...

Milijardierių problemos: trys absurdiškos situacijos (14)

Net ir patys turtingiausi turi problemų ir suka galvą, kaip jas išspręsti. Tiesa, jos drastiškai...