Paaiškindavau, ir kodėl referendumas apgaulingas, bet kolega Zigmas gal neskaito. Pats vėl spaudžia (DELFI, 2012-10-31), kad Tauta padarė Sprendimą, dabar kuo greičiau reikia naikinti Seimo priimtus VAE statybos įstatymus.

Tauta, t.y. trečdalis jos (nes balsavo tik pusė), išties patarė jėgainės nestatyti. Nusprendė duoti tokį patarimą, o ne priešingą. Patarė pagal savo tos dienos informuotumą ir supratimą, Zigmai.

Tai didelė paspirtis visiems, kurie ir šiaip linkę VAE nestatyti, nesipykti su V. Putinu ir „Gazpromu“. Turėdami gerą daugumą, pasitvarkys, kaip šeimininkui reikia, net jei būtų ir negavę ano 1/3 tautos patarimo. Programiniai, tik nežinia, ar tautai iš anksto skelbti dalykai. Užtat nūnai Algirdas Butkevičius aiškiai pasakė: socialdemokratai (kaip ir jų ministrė B. Vėsaitė) esą apsisprendę eiti prieš atominę jėgainę. „Hitachi“ gaus deramą laiškelį ir tegu stato Jungtinėj Karalystėj, tik ne Lietuvos teritorijoje. Mums pakaksią putininių tuoj už sienos. Gal dar patys pasijungsim į „Rosatommašo“ erdvę. Nereiksią nė jungčių su Europos Sąjunga. Zigmas Vaišvila turėtų pritarti. Ir bomžai gaus po premijinį bambalį.

Tokia tad faktinė padėtis, kuriai nereikalingi jokie pakylėti egzortai apie Tautos Valią ir laikraštiniai šamanizmai. Nebent kas rūpinasi, kad jo nuopelnai griaunant VAE neliktų pamiršti.

Belieka asmeninis atsakymas. Paminėjo Z. Vaišvila graudendamas, kad savo laiku esu pasirašęs referendumu priimtą 1992 m. Konstituciją ir konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos Valstybės“ pagal 1991 m. plebiscitu patvirtintą pirmąjį Konstitucijos straipsnį. Nežinau, kodėl svaičioja, kad man tai buvę „labai sunku“. Tai vyko pagal mano sumanymą ir formulę.

Vyksmas nebuvo patariamasis balsavimas, pvz., „manome, kad Lietuva turėtų būti nepriklausoma demokratinė respublika“, o tiesiog nutariama, nustatoma: Lietuva yra tokia. Ir 1992 m. spalio 25 d. buvo priimta pati Konstitucija, o ne išreikšta patarimas, kad kas nors dabar jau priimtų Konstituciją. Atitinkamai - statytų arba nestatytų VAE.

Juk V. Žiemelis ir Seimas nesiūlė nuspręsti: „Lietuvoje neleidžiama statyti jokių branduolinių jėgainių“. Teiginys „Aš nepritariu“ yra kas kita. Patarimas ir sprendimas - tikrai skirtingi dalykai, jeigu kam reikia tai matyti arba tyčia nematyti. Prie antrųjų - Z. Vaišvila.

Atrodo, kad rašau vaikų darželiui, bet kai darželis labai didelis, o auklėtojai dideliai gudrūs, tai gal verta ir dar sykį parašyti. Juk jau išaiškinta, kad masiniai švelnūs pažeidimai jokiu būdu nėra net vienas šiurkštus pažeidimas. Užsakovas didysis pažeidėjas nebus baudžiamas.

Trečdalis tautos, gerai paprotintas prie „Vikondos“ stalų, gali uždainuoti, kad ilgisi Sovietų Sąjungos. Jei Zigmas tvirtins, kad tokiu Tautos sprendimu ir jos Valia mes jau įstojom į SSRS, aš nesutiksiu. O jūs?