Šalies parlamentas, nusprendęs atmesti TS-LKD iniciatyva parengtą darbų programą, paskelbė sesijos pabaigą. Kaip ir pradedant Seimo sesiją, taip ir ją pabaigiant, vadovaujantis paminėtais teisės aktais, turi būti giedamas Lietuvos valstybės himnas. TS-LKD frakcija nusprendė nedalyvauti Lietuvos valstybės himno giedojimo procedūroje, pareikalaudama šio sprendimo vykdymo iš visų frakcijos narių.

Tuo metu TS-LKD nariai profesorė Vida Marija Čigriejienė ir profesorius Arimantas Dumčius nepakluso neteisėtam TS-LKD frakcijos sprendimui, ir, gerbdami Lietuvos valstybės himną bei vykdydami Lietuvos Respublikos valstybės himno įstatymo ir Seimo statuto reikalavimus, paskelbus apie Seimo sesijos pabaigą, dalyvavo Lietuvos valstybės himno giedojime. Ar galėjo politiniai tremtiniai pasielgti kitaip? Tikrai ne, nes ir V.M.Čigriejienė, ir A.Dumčius, kuriuos puikiai pažįstu ir galiu drąsiai teigti, kad šie žmonės labai patriotiški, pasižymintys išskirtine išmintimi, darbštumu, sąžiningumu ir gebėjimu išlaikyti aukštą politinę kultūrą.

Ir štai TS-LKD priežiūros komiteto pirmininkas pareiškia, kad V.M.Čigriejienė ir A.Dumčius jau turi po vieną nuobaudą, todėl jiems gali grėsti narystės suspendavimas arba šalinimas iš partijos.

Susimąstykime! Šie Seimo nariai, politiniai tremtiniai traukiami partijos atsakomybėn už tai, kad vykdė šalies įstatymus ir pagerbė Lietuvos valstybės himną,?! Tad kuo „kvėpuoja“ ši partija ir jos vadovai?

Teisingai pastebėjo Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Algis Krupavičius teigdamas, kad jau ketvirtį amžiaus gyvename nepriklausomojoje Lietuvoje ir vienintelis kelias ,kad partijų frakcijos nariai balsuotų ir įgyvendintų jos politiką yra įtikinėjimas, jog ta politika ar sprendimai teisingi. Tačiau šiuo atveju, manau, jog ir įtikinėjimo nereikia, nes giedoti Lietuvos valstybės himną įpareigoja įstatymai. Todėl tie Seimo nariai, kurie demonstratyviai nedalyvavo Seimo sesijos pabaigoje ir negiedojo Lietuvos valstybės himno, turėtų būti svarstomi Seimo etikos ir procedūrų komisijoje, o TS-LKD partijos vadovybei derėtų atsiprašyti V.M.Čigriejienės ir F.Dumčiaus.