Įvertinimas vienintelis: Seimo pirmininkė eilinį kartą pademonstravo politinio cinizmo pavyzdį. Teko girdėti sakant – ir visišką nekompetenciją. Norisi tik šypsotis prisiminus, kad Seimo pirmininkė anksčiau buvo didelė iniciatorė pataisų, pagal kurias iš prezidento būtų atimta policijos vadovo skyrimo teisė.

Dabar Seimo pirmininkė sugalvojo sukurti tiesiogiai aukščiausių šalies politikų interesams atstovaujantį, nekontroliuojamą ir niekam, pabrėžiu, pagal teikiamas pataisas niekam, neatskaitingą ir nepavaldų darinį, kurio vadovą niekur Europoje nematyta tvarka skirtų prezidentas!

Kam reikia tokių pakeitimų? Seimo pirmininkė jaučiasi nepakankamai saugi? Ar kitos, užslėptos, asmeniškumų padiktuotos priežastys lemia norą išplėšti iš vidaus reikalų sistemos vieną departamentą, kuris ir toliau savarankiškai negalės užtikrinti savo funkcijų be kitų VRM padalinių pagalbos – pirmiausia policijos, Viešojo saugumo tarnybos, ugniagesių? Vidaus reikalų ministerijos statutinė tarnyba taps VAD‘ą aptarnaujančia sistema?

Pagal pataisų autorės siūlomą VAD direktoriaus skyrimo tvarką turėsime unikalią situaciją, kai 3 aukščiausi šalies politikai paskirs niekam neatskaitingą ir niekam nepavaldų direktorių. Dar daugiau, direktorius pats tvirtins VAD struktūrą ir pareigybių sąrašą, pats skirs savo pavaduotojus, pats steigs, reorganizuos ir likviduos struktūrinius padalinius.

Tai ne viskas: departamento niekas negalės kontroliuoti, nes pataisų rengėja nusprendė, kad VAD direktorius pats nustatys vidaus darbo ir kontrolės tvarką! Įvertinus tai, kad autorė siūlo VAD padaryti savarankišku asignavimų valdytoju, net finansinės kontrolės niekas neturės teisės atlikti!

Galbūt sąmoningai nutylima, kad VAD yra kriminalinės žvalgybos subjektas. Aukščiausi šalies politikai įgyja labai reikšmingą ir jautrų įrankį, turintį dideles galias ir galimybes. Tačiau ir šioje veiklos srityje VAD niekas neturės teisės kontroliuoti!

Norom nenorom kyla įtarimų, kad, paskyrus Valstybės saugumo departamento direktoriumi principingą ir valstybei ištikimą žmogų, atsiranda grėsmė, jog VSD nebebus politinių užsakymų vykdytoju. Seimo pirmininkei prireikė naujo?

Visai VRM sistemai reikalingi įstatymai Seime nepriimami metų metais, užtat Seimo pirmininkės pataisos ,,žaibo“ greičiu antradienį turi praeiti visas stadijas: pateikimą, svarstymą ir priėmimą!  Per 10 numatytų minučių!

Štai kaip greitai, be jokių Vyriausybės išvadų, diskusijų ir derinimų su kitais teisės aktais, sprendžiami trijų Lietuvos piliečių ir trijų institucijų apsaugos klausimai. Likusių beveik 3 milijonų gyvybės, sveikatos ir turto apsaugos klausimai gali ir toliau būti marinuojami.

VAD pareigūnų darbo užmokestis ir dabar VRM sistemoje yra vienas didžiausių. Departamentui žaibo greičiu tapus asignavimų valdytoju, turbūt visi suprantame, eurų nebus gailima. 800 žmonių gyvenimas pagerės iš esmės, likusiai 18 000 VRM pareigūnų gyvenimo gerinimo viltys geriausiu atveju atidedamos 2017 ar 2018 metams. Nes jie saugoja ir gelbėja ne ypatingai svarbius Lietuvos piliečius.

Įdomu, ar tai ,,viena iš šalies vadovų“ taip dažnai save tituluojančios ponios iniciatyva, ar Darbo partijos pozicija? Nesinori tikėti, kad pastarosios. Mano asmenine patirtimi, visgi dauguma frakcijos narių – kompetentingi ir atsakingi žmonės, džiaugiuosi konstruktyviu bendradarbiavimu su jais.

Negi tokioms pataisoms pritars ir tie, kuriems ,,svarbiausia – žmogus“? Netikiu, kad taip, bet...