Tad Kaune atsivėrė visos galimybės kultūrinio gyvenimo stiprinimui. Daugybė muziejų, aktyviai veikiančios Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus kūrėjai, Tekstilininkų ir dailininkų gildijos nariai, profesionalūs muzikantai ir talentingi aktoriai bei dainininkai sukuria unikalią dvasinę erdvę, patenkinančią net išrankiausių žiūrovų ir lankytojų skonius.

Be jokios abejonės, tokių ambicingų projektų įgyvendinimas – tai rimti darbai ir įsipareigojimai, pripažinimo euforijai atslūgus. Įsipareigojome atsakingiau rūpintis Kauno Naujamiesčio ir Žaliakalnio teritorijoje tarpukario modernizmo dvasios pastatais, kurių yra apie 6 tūkstančius. O dar ne visi pastatai yra įtraukti į kultūros vertybių sąrašą. Antai Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Audronė Jankuvienė atkreipė dėmesį į faktą, kad „Neo Lithuania“ rūmai, puikiai reprezentuojantys tarpukario architektūrą ir geriausius vieno žymiausių Kauno tarpukario architektų E. Fryko kūrybos pavyzdžius, iki šiol nėra įtraukti į kultūros vertybių sąrašą. Nors šiame sąraše galima atrasti kuklią netoliese stovinčią Vytauto parko transformatorinę (būdelę prie įėjimo).

Neabejoju, kad su šiuo iššūkiu, kaip ir su visais kitais, bus puikiai susitvarkyta. Tikiuosi, kad ateityje bus skiriamas didesnis dėmesys bendruomenių puoselėjimui ir labiau atsižvelgta į jų racionalius pasiūlymus.

Džiaugiuosi, kad Kaunas neretai yra vadinamas pačiu lietuviškiausiu ir stipriai saugojančiu lietuvybę miestu. Didžiuojuosi, kad esu gimęs Kaune. Kiekvienais metais dažnai aplankydamas šiame mieste gyvenančią mamą pastebiu, kad Kauno gyventojų patriotizmas neslopsta, nes dažnai sulaukiu palaikymo kovoje dėl lietuvių kalbos išsaugojimo. Esame toje pat barikadų pusėje: juk kartu kovojame prieš svetimų raidžių atsiradimą dokumentuose, pavardžių iškraipymą, lietuviškų simbolių naikinimą, nepagarbą etninėms tradicijoms, iškilaus poeto Justino Marcinkevičiaus žeminimą.

Šiandien, Seime, tęsiame kovą už lietuviško žodžio gyvastį, jo grynumo ir grožio išsaugojimą. Kovojame už mūsų istorijos, nepagrąžintos ir nepakeistos, įamžinimą, tautinio tapatumo išsaugojimą ir kultūros puoselėjimą.

Jūsų visų palaikymas mums svarbus. Tad ačiū Jums, mieli kauniečiai, kad esate savo miesto, savo šalies patriotai!