Tenka priminti, jog reikalavimas liberalizuoti elektros energijos rinką yra įrašytas Europos Sąjungos reglamentuose ir priimdamas šį sprendimą Seimas balsavo vienbalsiai.

O problemas, vykdant šį procesą, užprogramavo tik šios valdžios negebėjimas reaguoti į pasikeitusias aplinkybes, kada elektros energijos kainos ėmė stipriai kilti. Valdžia privalėjo užtikrinti elektros vartotojų apsaugą, taikant papildomus reikalavimus elektros rinkos dalyviams arba tiesiog laikinai sustabdyti elektros rinkos liberalizavimo procesą.

Nei vieno, nei kito šita valdžia nepadarė, o Premjerė sugebėjo apkaltinti pačius elektros energijos vartotojus, neva nesugebėjusius įvertinti galimų rizikų. Valdžia eilinį kartą pasirodė apgailėtinai, o negebėdama atrasti tinkamos komunikacijos, sugalvojo sprendimą – meluoti toliau ir kaltinti kitus.

Buvo pradėta skleisti melą, neva situacija būtų kitokia, jei būtų pastatyta Visagino atominė elektrinė ir kaltas Karbauskis, kuris prieštaravo jos statyboms.

Pirmiausia, Visagino atominė elektrinė dar nebūtų pabaigta statyti. Puikiai matome kitų pradėtų statyti atominių elektrinių situaciją. Antra, jos statybos būtų gerokai pabrangusios, nuo pirminio skaičiavimo ir tas pabrangimas būtų skaičiuojamas kartais. Trečia, elektros energijos savikaina atominėse elektrinėse yra didesnė nei energijos gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ketvirta, Visagino atominė elektrinė buvo projektuojama su vienu 1,2 GW galingumo reaktoriumi, o tai tėra nedidelė dalis planuojamų galingumų iš atsinaujinančios energijos šaltinių. Penkta, atominė elektrinė būtų padidinusi mūsų priklausomybę nuo Rusijos. Ji būtų prijungta prie jau esamos elektros perdavimo infrastruktūros, kuri priklauso Rusijos valdomam BRELL žiedui.

Techniškai būtų buvę pakankamai sudėtinga perduoti elektros energiją į kaimynines šalis dėl pernelyg silpnų jungčių, kurios nepriklausytų BRELL žiedo infrastruktūrai. Bet valdžia apie tai tyli.

Vien saulės energijos artimiausiu metu planuojama instaliuoti 2 GW galios parkus. Jau nekalbant apie vėjo jėgaines, kurių galia po kelerių metų viršys 6 GW. Ir visa tai bus padaryta be jokių valstybės investicijų.

Tie, kurie dabar bando meluoti visuomenei, ima teigti, jog tai būtų pastovi galia, kurios neužtikrina nei saulė, nei vėjas, bet jie sąmoningai nutyli, jog tą problemą išspręstų rekonstruota Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, didelės elektros energijos kaupimo sistemos, žaliojo vandenilio panaudojimas…

Valdžia drįsta žmonėms pasakoti, kiek būtų kainavus Visagino atominės elektrinės energija, o to realiai pasakyti šiandien yra neįmanoma nežinant, kiek realiai būtų kainavęs tokios elektrinės pastatymas, jau nešnekant apie jos uždarymo kaštus, kurių niekas niekada nebandė skaičiuoti, nes tai dar didesnė suma nei atominės elektrinės pastatymas. Ir net Europos Sąjunga mums nepadėtų jos uždarinėti, kaip padeda uždaryti Ignalinos atominę elektrinę ir pabaigos tam procesui dar nematyti.

Ir nebebandydamas toliau analizuoti viso absurdo, kurį skleidžia energetikos ministras Dainius Kreivys, noriu visų Lietuvos žmonių paklausti, ar norėtume kasdieną skaityti pranešimus apie grėsmes, jei rusų agresoriai imtų grasinti Visagino atominės elektrinės saugumui.

Manau, kiekvienas privalome suprasti, kad įvykiai Zaporožės atominėje elektrinėje Ukrainoje, kur rusų agresoriai sukelė realią atominės katastrofos grėsmę visai Europai, yra atsakymas, kad Tauta referendume priėmė teisingą sprendimą dėl Visagino atominės elektrinės.

Nepaisant visų absurdiškų valdžios teiginių apie menamai galimą Visagino atominės eletrinės naudą, turime suprasti, kad tokios elektros energijos kainos susiklostė dėl Rusijos agresijos Ukrainoje, o to pasekmė – visa Lietuva dabar gyventų realios grėsmės sąlygomis, jei turėtume veikiančią Visagino atominę elektrinę ir tai jau nebebūtų elektros energijos kainų klausimas, o grėsmė visos valstybės nacionaliniam saugumui.

Mūsų valdžiai reikia nustoti meluoti ir pradėti realiai rūpintis elektros energijos generacijos didinimu. Turime visas galimybes apsirūpinti pigia energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių – vėjo, saulės, biometano, tačiau šita valdžia nepajėgi vertinti situaciją ir rūpintis tuo, kas realiai reikalinga, kad Lietuvos žmonės už elektros energiją mokėtų mažiausiai Europoje.

Pats ruošiuosi prie to prisidėti darbais, plėtojant vėjo energetiką, biometano gamybą ir pagaminant elektros energiją gerokai pigiau, nei tai būtų dariusi Visagino atominė elektrinė.