34 opozicijos nariai kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą

Inicijavau Seimo narių kreipimąsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuriam surinkau 34 Seimo narių parašus iš visų Parlamento opozicinių frakcijų (LVŽS – 12, Mišri Seimo narių grupė – 10, Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ – 7, Darbo partijos frakcija – 3, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija – 2). Kartu su jais kreipėmės į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, siekdami teisinėmis priemonėmis atšaukti švietimo, mokslo ir sporto ministro įsaką, kuris Gyvenimo įgūdžių programos (GĮP) pamokas priskyrė bendrojo ugdymo programai ir pavertė privalomomis mokiniams! Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, GĮP pamokos gali būti tik neformalaus ugdymo laisvai pasirenkamu dalyku. Jos nėra pagal savo turinį tokios pamokos kaip fizika, matematika ar chemija ir dėl to privalomomis būti negali.

Seimo opozicinių frakcijų nariai pritarė imtis teisinių veiksmų, reaguodami į didelį žmonių nepasitenkinimą dėl Gyvenimo įgūdžių privalomo mokymo mokyklose. Palaikymą išreiškė pasirašydami kreipimąsi į teismą daug aktyviausių opozicijos Seimo narių: Agnė Širinskienė, Aurelijus Veryga, Aušrinė Norkienė, Rita Tamašunienė, Vilija Targamadzė, Aidas Gedvilas, Algirdas Butkevičius, Zigmantas Balčytis, Beata Pietkiewicz, Valius Ąžuolas, Vigilijus Jukna, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Artūras Skardžius ir kiti.

Moksleiviai sako, kad yra dvi lytys ir taškas, o gyvenimo įgūdžių pamokos – nereikalingos!

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio 1 dalyje teigiama: „Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas.“ Moksleiviai, dalyvavę Seime spaudos konferencijoje lapkričio 7 d., tvirtina, kad netiesa, kai sakoma, jog visi moksleiviai nori mokytis tokių GĮP pamokų! Vilnietė dešimtokė Milana teigia, kad tikrai neteisinga, kai yra sakoma, jog visi moksleiviai nori mokytis tokių gyvenimo įgūdžių pamokų! Jos nuomone, daugumai mokinių yra daug svarbiau stiprinti matematikos, lietuvių ar anglų kalbos žinias. Visada galima pasitarti su tėvais visomis kitomis temomis! Jeigu reikia – papildomą informaciją visada galima rasti knygose ar internete. Tad tokių gyvenimo įgūdžių pamokų visai nereikia! Mokyklose yra mokoma, kad patyčios yra blogis, bet atvirai tyčiojamasi iš tų, kas palaiko senamadiškomis vadinamas tradicines vertybes!

Kaunietis devintokas gimnazistas Ignas yra pasipiktinęs, kad LGBTQ+ ideologija yra privalomai brukama mokiniams, kai problemų mokytojai ir mokiniai turi daug rimtesnių. Kaunietis moksleivis pasakė, kad yra dvi lytys ir taškas, o politikams palinkėjo padėti jaunimui, o ne naudotis juo savo siekiams ir brukti nereikalingą informaciją. Pasak mokinių, dabar Lietuvoje labai gerai girdimi tik tie moksleiviai, kurie nori mokytis apie LGBTQ+ dalykus ir lytinio švietimo! Gerai girdimi ir gerbiami tik jų tėvai! O kodėl negirdima dauguma tėvų, kurie to savo vaikams nenori? Kodėl negirdimi tokie moksleiviai, kurie to nenori? Dabartinė informacija, kurią siekiama pateikti per GĮP daugumai vaikų ir paauglių, yra visiškai nereikalinga bei nepriimtina!!!

Man teko bendrauti su daug moksleivių ir jų tėvelių – dauguma atvirai sako, kad nori galimybės rinktis ir palaiko tik tradicines šeimos vertybes. Jie piktinasi Laisvės partijos deleguotos teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos pareiškimais Seime apie tai, kad Lietuvoje visos šeimos yra lyčiai neutralios. Žmones šiurpina, kai ministrė sako, kad analogiškai teigia ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. Jie dažnai klausia: į kokią bedugnę Lietuva juda ir kam naudinga griauti šeimas šalyje? Atsakymą surasti sunku, nes atrodo, kad Lietuvą valdo priešai, kurie stengiasi savo sprendimais skaldyti visuomenę, piktinti žmones ir griauti švietimą, sveikatos apsaugą ir valstybės ekonomiką.

Mokiniai klausia: kodėl jų nemoko sveikos gyvensenos, mitybos, blaivybės ir sporto svarbos?

Moksleiviai iškėlė esminius klausimus politikams: kodėl jų nemoko nuo mažumės sveikos gyvensenos – tai yra sveikos mitybos, visiškos blaivybės bei fizinio krūvio svarbos? Juk vaikus nuo mažens yra svarbu mokyti teisingai maitintis ir aktyviai sportuoti. Ar tai yra mažiau svarbu nei sužinojimas, jog šiame pasaulyje vis daugiau atsiranda žmonių su psichinėmis negaliomis?

Konferencijoje kartu su manimi dalyvavęs Seimo narys ir sveikuolis Dainius Kepenis informavo, kad turime puikią alternatyvą dabartinei GĮP. Mes parodėme visiems Klaipėdos universiteto seniai paruoštus sveikos gyvensenos vadovėlius, skirtus įvairių klasių mokiniams, kuriuose pateikiama medžiaga yra pagrįsta mūsų tautos šviesuolio Vydūno mintimis bei idėjomis. Jos puikiai tiktų mokiniams ir skatintų sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis dvasine sveikata. Deja, dabartinėje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje yra patvirtinami tik tie vadovėliai, kurie yra „palaiminami“ genderinę ideologiją palaikančių žmonių. Klestintis nepotizmas neleidžia realiai naudingiems vadovėliams pasiekti mokyklų klasių. Vietoje to yra tvirtinamos tokios programos kaip GĮP, kurios atspindi Laisvės partijos programinius tikslus ir atvirai bruka minėtą genderinę ideologiją vaikams.

Esu įsitikinęs, kad Lietuvos švietimo sistemai reikalingi skubūs ir integruoti sprendimai, siekiant išspręsti mokytojų ir mokinių įsisenėjusias problemas. Esu daug kartų įvardinęs būtinus sprendimus gyvai ir raštu. Deja, dabartinė valdžia toliau nuosekliai griauna švietimo sistemą. Vadovėlių kokybė apgailėtina ir nuolat prastėja. Gal konservatorių deleguotas švietimo ministras planuoja greitu metu pavesti mokyti vaikus fizikos ar chemijos patiems tėvams!? Ką matome dabar – tai šio ministro prioritetas yra genderinės LGBTQ+ ideologijos diegimas vaikams ir mokymai apie agurkų plėveles, abortus, masturbacijos naudą bei panašius „vertybinius“ dalykus.

Kodėl Gyvenimo įgūdžių programoje (GĮP) įtvirtintos nuostatos prieštarauja Konstitucijai?

Akivaizdu, kad tokia rekomendacine medžiaga pagrįstas GĮP privalomas mokymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ patvirtino Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą. Gyvenimo įgūdžių programa (GĮP) nuo šių metų rugsėjo tapo privaloma pamoka. Šiemet gyvenimo įgūdžių dalykas įvestas 5 ir 7 klasėse – po vieną pamoką per savaitę, ir 9 kl. – 1 pamoka kas dvi savaites. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui planuojama skirti po 1 savaitinę pamoką.

Tačiau yra vienas bet, į kurį dėmesį atkreipė teisininkas Alvis Mozeris. GĮP kalbama apie ugdymą, o ne apie mokslą! Programa apima konsultacinę, psichologinę, specialią pedagoginę pagalbą, o jos paskirtis – suteikti emocinius ir socialinius įgūdžius vaikui, kas yra ir sveikatos priežiūra mokykloje, ir profesinis orientavimas, bet ne mokymas. Ugdymas yra platesnis procesas, tai yra vaiko auklėjimas, o tai yra dalykai, kurie turėtų būti palikti vaiko šeimai.

Pagal LR Konstituciją tėvai turi teisę nevaržomai rinktis ne tik savo vaiko religinį, bet ir dorovinį auklėjimą. Išvada: GĮP turinys – neformaliojo švietimo dalis, todėl programą būtina pašalinti iš privalomų dalykų sąrašo! To reikalauja mūsų įstatymai ir Konstitucija. Ar jais vadovausis ministras ir pats susipras? Į jį gruodžio mėnesį su prašymu atšaukti neteisėtą ministro įsaką kreipsis dešimtys tūkstančių žmonių, kurių parašai vis dar toliau renkami.

GĮP vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintomis teisės normomis negali būti privaloma. Būtent todėl su 34 Seimo nariais ir kreipiausi į Lietuvos Respublikos vyriausiąjį administracinį teismą, kad jis ištirtų, ar Gyvenimo įgūdžių bendroji programa atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnio 5 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnio 5 dalyje teigiama: „Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.“ Tikėjimo, ministro supratimu, turime ne itin daug, tad gali tekti laukti teismo sprendimo. Vis tik kovoje už vaikų tinkamą ugdymą turime išbandyti visas teisines priemones, nes I. Šimonytės Vyriausybės ministrai net nesistengia laikytis visų įstatymų ir jaučiasi nebaudžiami! Kviečiu būti aktyvius ir pasirašyti mūsų teisinį reikalavimą švietimo, mokslo ir sporto ministrui kuo gausiau. Nuorodą elektroniniam pasirašymui rasite mano paskyrose Facebook ir Telegram kanaluose! Dalinkitės šia informacija su kitais.