TS-LKD pastaruoju metu pasiekė daug dalykų, kuriais didžiavausi: Andriaus Kubiliaus energetinės nepriklausomybės politika, finansų politikos atsakomybės patikėjimas ministrei Ingridai Šimonytei, pastangos stiprinti Lietuvos gynybą ar pašalpų piktnaudžiavimo problemos sprendimas, Seimo, kaip institucijos, autoriteto sugrąžinimas vadovaujant Irenai Degutienei. Tai darbai, kuriais džiaugiausi ir norėjau, kad jie būtų tęsiami ir toliau.

Tačiau yra nemažai dalykų, kurie man nebuvo priimtini: tai nejautrumus socialinėje srityje ir pažeidžiamų socialinių grupių, ypač tokių kaip vienišos motinos, diskriminavimas ir stigmatizavimas visuomenėje, susidėjimas su antivakarietiška K.Uokos ir G.Songailos kompanija, jų mąstymo radikalumo ir dogmatizmo persiėmimas, kurio recidyvų, deja, partijoje išlikę iki šiol. Lietuvoje veikiančios žiniasklaidos, kuri yra būtina sąlyga demokratijai klestėti, neproporcingas apmokestinimas sunkmečio sąlygomis bei iniciatyvos kištis į žiniasklaidos savireguliaciją - tai dalykai, kuriems nepritarčiau.

Dažnai kvietėme kitas partijas ir visuomenę telktis dėl svarbių nacionalinių susitarimų ir siūlėme pažangias vienijančias idėjas - dėl integracijos į NATO, dėl energetinės nepriklausomybės strategijos, dėl gynybos biudžeto ar dėl paramos Ukrainai. Tačiau gaila, kad nevisada pavykdavo įtikinti kitus, o nepavykus - kitaip galvojančius neretai puldavome griežtai smerkti ar pernelyg lengvai pasiduodavome pagundai itarti "veikimu prieš Lietuvą".

Manau, kad jeigu mes, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, norime vesti Lietuvą į priekį, turime pergalvoti savo veikimą, savo politiką ir keistis, nelaikyti savęs neklystančiais. Nuoširdžiai atsinaujinti tiek idėjomis, tiek žmonėmis, bet drauge išlaikyti vertybinius pagrindus.

TS-LKD - atvira ir laiminti bendruomenė

TS-LKD šiandien yra pernelyg uždara ir poliarizuojanti partija. Turime suprasti, kad partija yra ne vien jos narių nuosavybė. Tėvynės Sąjunga buvo įkurta vienyti platų dešiniųjų politinių jėgų spektrą. Todėl turime atsiverti ir suteikti galimybę prie mūsų prisijungti visiems geros valios, geros širdies, valstybės kūrime norintiems dalyvauti Lietuvos piliečiams.

Tai reiškia, kad mūsų partija turi toliau vystytis ne kaip hierarchinė struktūra, kur žmonės vertinami pagal palankumą lyderiams ar "flangams". Mes turime būti atviras tinklas, kad prie partijos veiklos galėtų prisidėti kiekvienas, žmonės būtų vertinami pagal darbus, pagal idėjas ir indėlį į atviros bendruomenės kūrimą. Dėl šios priežasties metas atsigręžti į Sąjūdį kaip į sektiną plataus visuomeninio tinklo pavyzdį, kuriame susisieja ir persipina tiek valstybės, tiek atskiro žmogaus gyvenimą keičiančios idėjos bei iniciatyvos.

Šis partijos, kaip bendraminčių tinklo, modelis reiškia, kad skyriuose turėtume daugiau debatų, daugiau vidinių apklausų ir pirminių rinkimų, skyriai taptų bendruomenės lyderių ir naujų žmonių kvietimo ir telkimo vieta. Tai leistų atidžiau įsiklausyti į visuomenės ir eilinių narių nuomonę bei požiūrį. Demokratija turi būti ne parodomoji, bet kylanti iš kiekvieno nario.

Tik struktūrinis atsinaujinimas kartu su naujomis idėjomis ir praktinės politikos peržiūra gali atvesti mus į pergalę 2016 m. Šiame kelyje kaip partija turime atsigręžti į visuomenę, sudaryti specialius vienmandačių apygardų planus, kandidatus atrinkti atviruose demokratiniuose pirminiuose rinkimuose, ieškoti daugiau laiminčių ir iki šiol politinėje veikloje nedalyvavusių vietos lyderių bei drąsiau įtraukti visuomenę į diskusiją apie mūsų partijos politiką. TS-LKD turi išlaikyti tvirtą stuburą ginant valstybės interesus, išsiugdyti gebėjimą pripažinti klaidas ir susitelkti į tikrųjų problemų sprendimą, kurios iš tiesų aktualios visuomenei. Sąjūdis buvo ta struktūra, kurios pavyzdžiu turime sekti. Tai buvo platus visus visuomenės sluoksnius apimantis judėjimas, atliepęs valstybiškai mąsčiusių žmonių lūkesčius. Todėl ir šiandien partija turi orientuotis į plačią centro dešinę, o ne gravituoti ar leistis būti nustumta į vis siauresnę kraštutinę dešinę.

Stipri gynyba, inovatyvi ir solidari ekonomika, į išsilavinimą ir kultūrą investuojanti jautri visuomenė - tai mano vizija Lietuvai

TS-LKD visados buvo, yra ir išliks valstybiškiausia šalies partija. Mes nesame trumpalaikis politinis projektas, skirtas valdžiai užimti. Nepriklausomos ir modernios Lietuvos istorijoje užėmėme svarbią vietą įtvirtinant nepriklausomybę, euroatlantinę šalies integraciją bei konservatyvią modernizaciją. Turime suprasti, kad jeigu norime išsaugoti šiuos pasiekimus bei apsaugoti valstybę nuo geopolitinių suiručių, turime būti ne tik dvasia, bet ir žmonių pasitikėjimu ir jų atstovavimu stipri partija. Todėl negalime būti tik į vieną ar dvi problemas susitelkusia politine jėga. Ne kartą regėjome, kaip tokioms partijoms baigėsi. Turime matyti plačiau ir daugiau, atsiliepti į žmonių lūkesčius.

Jautri socialinė politika

Nustokime kariauti "kultūrinius karus". Pradėkime tai nuo itin svarbaus žesto - atsiprašykime tų, kuriuos įžeidėme ar atstūmėme savo agresyviomis kalbomis apie socialinę politiką. Mūsų atsiprašymas ir klaidos pripažinimas, gali ir turi tapti naujos, jautresnės mūsų socialinės politikos pagrindu. Politikos, kuri susitelktų ne į tuščius lozungus, moralizavimą, o į praktinius žingsnius ir konkrečių problemų, su kuriomis susiduria visi auginantys vaikus, sprendimo. Nuo palankios mokestinės politikos iki vaikų darželių prieinamumo visiems. Nuo aktyviaus bendradarbiavimo su tėvais iki aktyvaus tėvų teisių gynimo. Pagaliau turime vienu pagrindinių socialinių prioritetų įvardinti skaudžios mūsų bendrapiliečių savižudybių, patyčių, neapykantos atmosferos, problemos sprendimą.

Ši kryptis turi pagaliau parodyti visuomenei neapsimestinį mūsų rūpestį ir kitokį - jautrų ir įsiklausantį požiūrį. Tokie, tikiu, širdyje esame, tačiau ne visados sugebame parodyti šią atjautos ir supratingumo pusę. Mažiau moralizavimo visose srityse, daugiau praktinių sprendimų. Mažiau tuščių kalbų, daugiau įgyvendinamų idėjų ir sprendimų, Daugiau pastangų telkti, o ne skaldyti visuomenę. Būtent ši jautrioji mūsų pusė turi tapti visos ateinančių kelerių metų politikos pagrindu. Tikiu, kad taip ir bus.

Tačiau iškart noriu užbėgti už akių visiems kritikams ir drąsiai pasakyti, kad šis idėjinis mūsų atsinaujinimas nevyks atsisakant vertybių ar tikro principingumo, kai kalbame apie tokias sritis, kaip gynyba ir nepriklausoma energetika ar šeima. Ne, mes neatsisakysime savo pamatinių įsitikinimų ir vertybių. Kaip tik eisime į praktiškesnį jų įgyvendinimą ir šiomis tradicinėmis savo vertybėmis rūpinsimės ne politinėmis deklaracijomis, o konkrečia parama, kad šeima (neišskiriant ir vienišų tėvų, o priešingai - jiems pagelbstint) turėtų patogias sąlygas auginti vaikus, pasirūpinti tėvų oria senatve, derinti darbą su šeimos atsakomybėmis. Tikiu, kad tai leis padaryti daug gero visai visuomenei. Man svarbus ir krikščioniškas požiūris bei krikščioniškosios demokratijos nuostatos, turinčios ne atstumti pažeidžiamiausius ir jautriausius visuomenės sluoksnius, o juos suprasti ir jiems padėti. Čia man pavyzdys yra Angelos Merkel lyderystė Vokietijos vidaus politikoje - ne pamokslaujanti, bet jungianti, atjaučianti ir realiai besirūpinanti visais

Inovatyvi ir solidari ekonomika

Geresnės sąlygos darbui, mažiau piktnaudžiavimo pašalpomis. Turime susitelkti į darbo vietų kūrimą, nes tai yra žmonių gerovės pagrindas. Tam reikia lankstesnių darbo santykių, reikia mažinti darbo jėgos apmokestinimą, skatinti inovacijas, mokslinių tyrimų komercializavimą, startup'ų kūrimąsi ir kitas verslo aplinką gerinančias iniciatyvas. Aktyviai tęsčiau užsienio investicijų pritraukimo medžioklę, pasiūlytume naują ir mobilumą skatinančią regioninę politiką, išnaudotume Lietuvos išeivių ir emigrantų potencialą.

Stipri gynyba ir nepriklausoma energetika

Reikia stiprinti gynybą ir gynybos srityje artėti prie sėkmingo Izraelio pavyzdžio. Reikia tvirtos stovėsenos užsienio politikos reikaluose, kai matome Rusijos agresiją. Kartu šalies viduje turime stiprinti antimonopolinę ir antioligarchinę šalies ekonomikos, ypač energetikos sektoriaus priežiūrą. Tik tai leis kurti laisvą ir inovatyvią šalies ekonomiką saugioje valstybėje.

Lietuvos politikoje labai daug "politics", bet labai mažai "policy". Daug kovos dėl galių, postų, pozicijų, per mažai demokratiškų, intelektualių debatų dėl programų, konkrečių problemų sprendimų. Tai yra didžioji mūsų šalies politinio elito tragedija. Galime ir turime gerokai pakelti mūsų politinės kultūros, viešų debatų ir polemikos lygį, sekti senomis tradicijomis garsėjančių Vakarų Europos parlamentinių demokratijų pavyzdžiu.

Tikiu TS-LKD gebėjimu atsinaujinti ir laimėti

Stipri partija, kuri remiasi žmonėmis ir jų pasitikėjimu. Stipri partija diskutuoja, o ne moralizuoja. Įsiklauso į ekspertus ir visuomenės sričių lyderius, o ne bando visiems įrodyti savo "teisybę". Argumentuoja, o ne stigmatizuoja. Telkia bendražygius dideliems darbams, o ne skaldo, poliarizuoja ir veliais į smulkias intrigas. Tai yra naujosios Lietuvos politinės kultūros, kurią atsineša naujoji karta, kurią ketinu atsinešti ir aš, pagrindas.

Aš tikiu stipria ir valstybės ateitį reginčia konservatorių, krikščionių demokratų, politinių kalinių ir tremtinių bei atsinaujinusių tautininkų sąjunga. Tokią dešiniųjų politinių jėgų sąjungą per daugelį metų sukūrė TS-LKD. Suprantu, kad daugelį mūsų dabartinė būsena, kitų dešiniųjų politinių partnerių pakilimas - gąsdina. Tačiau aš tikiu, kad konkurencija tik skatina pasitempti, permąstyti ir ištaisyti savo klaidas, įsiklausyti kokį signalą mums siunčia visuomenė ir iš to išeiti stipresniems.

Nuo pat jaunų dienų Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus teko matyti iš labai arti, bet nebūnant viduje. Tikiu, kad šis savotiškas atstumas leido dalykus matyti objektyviau nei partinis "stažas". Pelnytas didžiausias rinkėjų pasitikėjimas Europos Parlamento rinkimuose bei iškovota TS-LKD pergalė ir didelė partijos bendražygių šiandieninė parama suteikia politinį mandatą siekti nuoširdaus partijos atsinaujinimo. Siekiu pasiūlyti ir kartu su partiečių bei visuomenės parama įgyvendinti TS-LKD kaip atviros ir laiminčios bendruomenės viziją.