Balsavimas užsienio lietuviams – ir šventė, ir didelė atsakomybė, nes pirmą kartą renkamas išeivijos atstovas Seime.

Pilietybės išsaugojimas, parama lituanistiniam švietimui, tikras, o ne paviršutiniškas rūpestis išeivija, tolerancija įvairių grupių žmonėms – šie klausimai labiausiai rūpi užsienio lietuviams, tad Seimo narys, išrinktas Pasaulio lietuvių apygardoje, turės jiems skirti daugiausia dėmesio.

Pernai metais vykęs pilietybės išsaugojimo referendumas nepaliko abejingų. Kiekvienas turėjome savo nuomonę, savo komentarus ir argumentus. Pasigirdo net atsiliepimų, jog referendumas suskaldė tautą, sujaukė jos ramybę.

Bet drįstu teigti, kad įvyko priešingai – referendumas suvienijo mus. Siekėme tikslo, kuris, beje, 2018 metais buvo paskelbtas kaip viena svarbiausių šimtmečio idėjų Lietuvai, – daugybinės pilietybės įteisinimas.

Trisdešimties metų nepriklausomos Lietuvos istorija parodė, kad esame tauta, kuri kelia ambicingus tikslus ir tvirtai siekia jų įgyvendinimo. Bendras tikslas mus visuomet sutelkia ir dėl to esame jau daugiau kaip trisdešimt metų laisvi.

Vis labiau išdrįstame pripažinti, kad lietuviai, gyvenantys už Lietuvos ribų, taip pat yra neatsiejama tautos dalis. Pamažu atsiranda supratimas, kad tautiečiai, gyvenantys ne Lietuvoje, nėra visiškai atitrūkę nuo jos. Todėl atsiranda ir naujas siekis – galutinai suvienyti tautą, visus lietuvius, nesvarbu, kur jie begyventų. Esame diasporinė tauta, tad turime sau tvirtai pasakyti: geriau vienytis ir dirbti savo šalies – Lietuvos – gerovei, negu pykti ir pyktis.

Labai džiugu pastebėti, kad mes, užsienyje gyvenantys lietuviai, jau tampame neignoruojami, mus Lietuva jau girdi ir priima. Tai, ar „Viena Tauta“ bus tik lozunguose, ar ir realybėje, galiausiai nulems, ar mes ir toliau skųsimės, kad mūsų tėra mažiau nei 3 milijonai, ar galėsime išdidžiai sakyti – „Mūsų – daugiau kaip 4 milijonai!”

Tad linkiu mums visiems vienybės, tikėjimo bendru tikslu ir ryžto bei kantrybės siekiant šio tikslo. Kad galiausiai nebeliktų skirstymo į „jūs“ ir „mes“. Kad iš tiesų taptume Viena Tauta.