Po sėkmingų rinkimų į Seimą TS-LKD, LS ir LP 2020.11.09 pasirašė koalicijos suratį, kurioje buvo įrašyta: „Absoliuti nesaugios Astravo atominės elektrinės blokada ir sklandžios sinchronizacijos su kontinentine Europa užtikrinimas“.

Kitą dieną – 2020.11.10 dar būdamas Seimo ekonomikos komiteto vicepirmininkas ir energetikos komisijos narys D. Kreivys portale lrt.lt rašė, kaip yra apeinamas antiastravinis įstatymas. Kiekvienas jo teiginys buvo pagrįstas faktais ir aiškiais argumentais.

2020.12.11 Seimas patvirtino XVIII vyriausybės programą, naujoji vyriausybė prisiekė ir gavo įgaliojimus veikti. Patvirtintoje programoje yra įrašyta: „Dideliu išbandymu Lietuvai tapo šalia Lietuvos ir sostinės Vilniaus statoma nesaugi Baltarusijos atominė elektrinė. Turėtume atsilaikyti spaudimui ir ne tik neįsileisti joje pagamintos elektros energijos į savo elektros rinką, bet ir kiek įmanoma sumažinti jos patekimą į savo energetikos sistemą“ ir „Absoliuti Baltarusijos atominės elektrinės blokada ir jos siekis ES mastu. Laikysimės nuostatos, kad Baltarusijos atominė elektrinė negali būti eksploatuojama, nes yra nesaugi, nepirksime elektros energijos iš Baltarusijos. Įgyvendinsime teisės aktų reikalavimą mažinti elektros energijos pralaidumą iš Baltarusijos į Lietuvą.“

Antiastravinės naujosios vyriausybės užmačios Briuseliui ėmė kelti nerimą. Buvo ieškoma, kas galėtų paveikti vyriausybę. 2020.12.20 į Lietuvą atvyksta Europos Komisijos emisaras. Jo perduota žinia nebuvo viešinama, tačiau jos poveikis buvo akivaizdus. Drąsūs teiginiai apie AE Astrave blokadą nutilo.

O 2021.02.17 energetikos ministras D. Kreivys Verslo Žinioms jau teigia „antiastravinis įstatymas veikia“. Tačiau jokių pokyčių energetikoje ar teisės aktuose nuo to laiko, kai buvo aiškinta apie antiastravinio įstatymo apėjimą, neįvyko.

2021.03.10 paskelbtas XVIII vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. Jame įrašyti energetiniai projektai, reikalingi įgyvendinti sinchronizaciją su Europa, bet labai sunku įžiūrėti kokius nors veiksmus, užtikrinančius AE Astrave blokadą. Apeinamas akis badantis faktas, kad neišjungus elektros linijų su Baltarusija negalima sinchronizuotis su Europa. AE Astrave yra kliūtis sinchronizacijai.

2021.04.08 ir 11 dienomis Baltarusija, atlikdama savo elektros perdavimo sistemos bandymus, išjungė visas keturias elektros perdavimo linijas su Lietuva. Elektros tiekimo sutrikimų neužfiksuota, elektros perdavimo sistemos parametrai išliko stabilūs, o elektros kaina Nord Pool duomenimis balandžio 8 išliko įprastose ribose, o balandžio 11 buvo apie 20 nuošimčių žemesnė už mėnesinį vidurkį. Įtakos elektros sistemos būsenai neturėjo ir tai, kad eksportas iš Karaliaučiaus į Lietuvą sudarė tik ketvirtadalį įprasto vidurkio.

Apie tai 2021.04.15 ministras Kreivys poklabyje su žurnalistu teigė: „Baltarusija pastaruoju metu nebegauna pajamų iš Baltijos šalių už jos pagamintą elektrą, Lietuva daugiau nei pusantro mėnesio nemoka už Astravo AE statybą, kaip ir numato antiastravinis įstatymas.“

Tenka apgailestauti, kad ministras klaidina kalbėdamas apie antiastravinį įstatymą. Įstatymo 4 straipsnis skelbia: „Į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką negali patekti elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės, išskyrus energiją, būtiną Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimumui užtikrinti.“

Įstatymas nekalba apie elektros pirkimą iš AE Astrave. Įstatyme aiškiai kalbama apie elektros patekimą iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės (Baltarusijos).

Nuo 2020.08.06, kai branduolinis kuras buvo pakrautas į reaktorių Baltarusijos, AE pagal įstatymą yra nesaugi ir jos elektra neturi patekti į Lietuvą. Astravas yra 15 km nuo Lietuvos sienos ir jame pagaminta elektra per visas keturias linijas teka į Lietuvą.

Visai nesvarbu, į kieno kišenes plaukia pinigai iš Lietuvos elektros vartotojų – Putino ar Lukašenkos. Baltarusijos AE yra Rusijos geopolitinis projektas, ROSATOM statomas už Rusijos pinigus. Todėl keisti ministro išvedžiojimai apie tai, kad Baltarusija negauna pajamų antro AE bloko statybai, skamba labai panašiai į energetikos komisarės K. Simson teiginius, kad elektra iš Baltarusijos nepatenka į ES rinką.

Elektros linijų iš Baltarusijos išjungimas parodė, kad patikimumui užtikrinti elektros iš Baltarusijos nereikia. Todėl įstatymas imperatyvaiai skelbia, kad linijas iš Baltarusijos privalu išjungti.

Gegužės mėnesį Baltarusijos AE numatoma išduoti licenciją pramoninei elektros gamybai. Laukia lemtingi pasirinkimai.

Ar Lietuva yra teisinė valstybė, kurioje galioja įstatymai, ar yra Briuselio protektoratas, kur galioja emisarų nurodymai?

I. Šimonytės vyriausybė turi du garbingus pasirinkimus – laikytis Lietuvos įstatymų ir teikti Seimui projektą dėl pasitraukimo iš BRELL sutarties bei elektros linijų su Baltarusija išjungimo arba atsistatydinti.

Ar Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Seimas ir Prezidentas nusišalins nuo tokio klausimo?