Visos šios gautos pajamos – beveik 15 mln. eurų – yra gautos vartotojų sąskaita ir turi būti jiems grąžintos. Tai gali būti vertinama kaip vartotojų paskola AB „Kauno energijai“. Dėl to klausimų lyg niekam ir nekyla. Tačiau čia ir prasideda niuansai.

Kaip nurodė VKEKK, šias papildomai gautas pajamas turi įvertinti AB „Kauno energija“ valdyba, atitinkamai sumažindama šilumos kainas vartotojams per PIRMUOSIUS METUS! Biurokratine kalba tai surašyta taip: „permokos turi būti grąžintos per pirmuosius šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metus“. Deja, iš susirašinėjimo su VKEKK, komisija nelinkusi stoti vartotojų interesų pusėn. Tuo labiau, ji pateisina AB „Kauno energijos“ veiksmus, kurios valdyba nusprendė 15 mln. eurų vartotojams grąžinti ir grafiką išdėstyti per kitus 4 metus! Bendroje sumoje vartotojai, gerokai permokėję už šilumą, galiausiai savo pinigus atgaus praėjus 6-7 metams po įvykusio fakto.
Labiausiai nuvilia AB „Kauno energijos“ pagrindinės akcininkės, Kauno miesto savivaldybės, neatsakingumas ir apsimetinėjimas kauniečių atžvilgiu esą ji „ne prie ko“. Juk 6 „Kauno energijos“ stebėtojų tarybos nariai yra Kauno miesto tarybos nariai.
Andrius Kupčinskas

Komisijos pirmininkės pavaduotojo J. Makausko teigimu, šis laikotarpis pasirinktas pačios įmonės, atsižvelgiant „į įmonės subalansuotus piniginius srautus, vykdant savo įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams, valstybei, kredito įstaigoms ir pan.“ Bet kas atsižvelgs ir gins vartotojų (kauniečių, pakaunės gyventojų ir jurbarkiečių) teises, kurie to nežinodami ne savo valia jau permokėjo už šilumą ir suteikė neatlygintiną paskolą „Kauno energijai“? Juk „vartotojiška beprocentė paskola“ vidutiniškai kiekvienam namų šilumos ūkiui sudaro apie 120-140 eurų, t. y. beveik dviejų rudens mėnesių sąskaitų dydis.

Praėjusią savaitę Seimo Ekonomikos komitetas įvertinęs aplinkybes, priėmė protokolinį siūlymą VKEKK imtis priemonių ir persvarstyti situaciją iš naujo bei nurodyti „Kauno energijos“ valdybai susidariusias permokas vartotojams grąžinti per vienerius metus. Reikia tikėtis, kad VKEKK vėl šį kartą nepažiūrės į situaciją pro pirštus bei įvertins teisėtus vartotojų lūkesčius. Juk vartotojai nežinodami mokėjo padidėjusias sąskaitas dėl neteisingai bendrovės pateikiamų duomenų. Jei permokos paimtos per nustatytą atitinkamą laikotarpį, jos ir turi būti sugrąžintos per analogišką laikotarpį. Kitaip, paskirtoji 12 tūkst. eurų bauda bendrovei, ne direktoriui ar valdybai, nepaveiks įmonės ir neatbaidys jos nuo piktnaudžiavimo, nes galiausiai sumokės tie patys vartotojai.

Labiausiai nuvilia AB „Kauno energijos“ pagrindinės akcininkės, Kauno miesto savivaldybės, neatsakingumas ir apsimetinėjimas kauniečių atžvilgiu esą ji „ne prie ko“. Juk 6 „Kauno energijos“ stebėtojų tarybos nariai yra Kauno miesto tarybos nariai (Meras, trys „Vieningojo Kauno“ atstovai, po vieną liberalą ir socdemą). Be to, 2017 m. AB „Kauno energija“ iš 2016 m. pelno dividendams skyrė 4,5 mln. eurų, o 2018 m. balandžio mėn. nusprendė skirti 3,4 mln. eurų, kurie atiteko pagrindinei savininkei – Kauno m. savivaldybei.
Reikia priminti, jog kiekvienas vartotojas atskirai ar kolektyviai turi teisę ginti savo pažeistas teises teisėtomis ir teisminėmis priemonėmis. Reikia tikėtis, kad jų neprireiks. Juk medžių pjovimas irgi buvo pateisinamas esą „viskas daroma teisėtai“, tačiau Aukščiausiasis teismas išteisino medžių gynėjus ir konstatavo, kad Savivaldybės veiksmai buvo pertekliniai.
Andrius Kupčinskas

Todėl, kai reikia pinigų Savivaldybės biudžetui, dividendams pinigų yra, o neatlygintinai vartotojų „paskolai“ grąžinti – jau ne. Neva tai jau ne Savivaldybės, o pačios „Kauno energijos“ reikalas, kaip išsisukti iš nemalonios situacijos. Vieną akivaizdu, kad savivaldybei pridengiant įmonę, „Kauno energija“ išsisukinėja ir platina ciniškus pareiškimus vartotojams. Esą dėl efektyvios įmonės veiklos, „Kauno energija“ sumažins šilumos kainas ateinantiems ketveriems metams, tik nutyli, kad tai pačių gyventojų permokėtų pinigų sąskaita.

Svarbu paminėti ir tai, kad dujų ir elektros vartotojų interesai ir teisės panašiais permokų atvejais yra apsaugoti – elektros ir dujų kainų nustatymo metodikos numato, kad susidariusias permokas vartotojams tiekėjai grąžina su palūkanomis. Gi šilumos kainos nustatymo metodika su atitinkamais saugikliais vartotojų atžvilgiu dar tik rengimo stadijoje. Čia vėl pasireiškia VKEKK „nemeilė“ šilumos vartotojams, nes elektros ir dujų vartotojai „lygesni“ už kitus ir gali būti tikri, kad jų permokėtos lėšos nenuvertės per neapibrėžtą laikotarpį, o jei nuvertės – grįš su palūkanomis.

Komisijos pirmininkė I. Žilienė Seimo Ekonomikos komisijos posėdyje paaiškino, kad AB „Kauno energija“ ir Kauno m. savivaldybė, kaip pagrindinė akcininkė, gali priimti kitokius sprendimus dėl permokų grąžinimo termino. Teoriškai viskas šaunu, Savivaldybė irgi neturėtų nusisukti nuo savo piliečių ir pasisyti jų vartotojiškų interesų mokėti teisinga kainą už komunalines paslaugas. Bet Savivaldybė visaip vengia pripažinti ir įpareigoti „Kauno energiją“ grąžinti permokas per vienus metus. Situacija panaši į Vyriausybės vadovo dėl ištrinto įrašo, kai kvailas užsispyrimas ir nepripažinimas išsirutuliojo į dar kvailesnę padėtį.

Galiausiai reikia priminti, jog kiekvienas vartotojas atskirai ar kolektyviai turi teisę ginti savo pažeistas teises teisėtomis ir teisminėmis priemonėmis. Reikia tikėtis, kad jų neprireiks. Juk medžių pjovimas irgi buvo pateisinamas esą „viskas daroma teisėtai“, tačiau Aukščiausiasis teismas išteisino medžių gynėjus ir konstatavo, kad Savivaldybės veiksmai buvo pertekliniai.