Nerimsta aistros dėl slaptų pažymų apie verslo įtaką politikai. Štai nuo čia ir prasideda iškreipta tiesa.
Algimantas Matulevičius
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Įtaka daroma ne tik politikams, o visiems, kurie priima sprendimus valstybės vardu: eiliniui, dedančiam parašą, leidžiančiu statyti arba ne, savivaldybės tarnautojui; teisėjui, kuris tos pačios valstybės vardu nusiūs į kalėjimą ne dešimčiai, o tik porai metų arba visai nebesiūs; dar geriau „savam“ prokurorui, kuris net neperduos teismui to, ką reikia perduoti; valstybės Prezidentui/ei, kuris arba bandys ką nors pakeisti šioje ašarų pakalnėje, ar tik stebės lyg iš Mėnulio nukritęs.

O ką stebime mes? Atėjus „Sąjūdžio“ 30-mečiui, kuris, pasinaudojęs Michailo Gorbačiovo „perestroijka“ (šių eilučių autoriui teko su juo, jam lankantis (1989m.) Lietuvoje, diskutuoti ir aiškiai pasakyti, kad Lietuva turi išeiti iš SSRS), manau, pats laikas nors truputį atskleisti tos scenos užuolaidą, kuri vadinasi politika, o gerąja šio žodžio prasme – valstybės valdymas. Esu dar 2008 m. išleidęs knygą „Valstybės valdymo užkulisiai“ ir, būdams iš prigimties optimistas, maniau, kad bent dalį ten minimų negerovių per dešimtmetį tikrai pašalinsime. O ten kalbama ne apie šiaip sau negeroves, o apie valstybės užvaldymą. Apie antikonstitucinio „valstybininkų“ klano susiformavimą ir šalies specialiųjų tarnybų pajungimą jų klano tikslams. Gauti kompromituojančią ar šiaip jautrią informaciją apie minėtus sprendimų priėmėjus ir jų vykdytojus. O tada jais manipuliuoti, kaip tikromis marionetėmis.

Ponai ir ponios, būkite tokie malonūs ir susimąstykite, ar gali valstybėje, kurioje tikroji valdžia yra ne valdžia, o šiaip iš užkulisio režisuojamo prasto vodevilio atlikėjai, būti kas nors tikro. Juk mes su jumis stebime ir skaitome arba specialiai mums pakišamą skandaliuką po skandaliuko, arba labai prasto skonio visokio plauko pseudo žvaigždučių šou. Tai daroma su vienu vieninteliu tikslu. Ne siekiant sukurti normaliai ir dorai, vieningai veikiančią bendruomenę, siekiančia bendro tikslo – gėrio visiems ar bent daugumai. Deja, siekiama nedidelei grupei, o teisingiau – klanui, kuo daugiau naudos visų kitų sąskaita.

Kad valstybės užvaldymas niekur nedingo patvirtina ir LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės atviras prisipažinimas, kad ji negaudavo informacijos iš specialiųjų tarnybų, tame tarpe ir iš VSD. Nežinojo net ir apie tuos išviešintoje ir kasdien papildomoje (jau net juokingai tas pildymas atrodo) taip vadinamoje PAŽYMOJE. Rizikuoju užsitraukti mūsų specialiųjų tarnybų nemalonę, bet drįstu teigti, kad ši garsioji PAŽYMA – visai ne PAŽYMA. Tai tik atskirų faktų ir epizodų rinkinys, kuris nuo to netampa geresnis, bet neatitinkantis solidaus dokumento formos ir turinio. Patikėkite, šių eilučių autoriui tokių dokumentų perskaityti teko ne vieną. O gerbiama Prezidentė lai neverkšlena, kad jai kažkas nedavė anksčiau. Tada leiskite paklausti, o kas skiria visų šalies specialiųjų tarnybų vadovus. Atsakau – Prezidentas/ė. Štai čia galima būtų padėti riebų tašką, bet gaunasi tik kreivas klaustukas. KAS VALDO VALSTYBĘ?

Man vadovaujant LR Seimo NSGK, o Prezidentaujant ponui Valdui Adamkui, nustatėme, kad VSD, o ir kitoms specialiosioms tarnyboms, vadovavo „valstybininkų“ klanas, kurio nekarūnuotu lyderiu – „pilkuoju valstybės kardinolu“ – buvo tapęs ponas Albinas Januška ir Co. Tai ne mano pramanai, tai paremta konkrečiais faktais. Paminėsiu tik keletą iš jų. Nors buvusio užsienio reikalų ministro pono Antano Valionio niekaip negalime priskirti prie klanui nepatikusių, bet net juo pilnai nebuvo pasitikima. Siunčiant slaptus dokumentus ministrui, būtinai VSD tokį patį dokumentą siųsdavo ir jo pavaduotojui A. Januškai. Nors pagal tvarką to daryti neturėjo. Negana to, mes gan tiksliai išsiaiškinome, kad tuometis VSD vadovas Arvydas Pocius net nesislapstydamas nuo savo karininkų skambindavo vyriausybiniu telefonu ponui A. Januškai pasiklausti ką daryti ne jo oficialios kompetencijos klausimais. Be to, buvo ir uolių parankinių. Labai iškalbingas faktas, kai buvęs VSD vadovo pavaduotojas Darius Jurgelevičius, pasiėmęs operatyvinę bylą, ją laikė kelis mėnesius ir vis negrąžino ten, kur ji turi būti, o VSD techninis padalinys fiksavo, kad faktai iš tos bylos žinomi tam, kuris buvo VSD sekamas. Už tokius dalykus gresia baudžiamoji atsakomybė, bet tik ne Lietuvoje. Šis ponas išstumtas iš VSD sėkmingai vystė žiniasklaidos verslą Gruzijoje, kur buvo įsigijęs TV kanalą (iš kur pinigai?).

Ne prasčiau klano naudai darbavosi ir kitas buvęs VSD vadovo pavaduotojas Darius Dabašinskas, kuris „sublizgėjo“ ir CŽV kalėjimų istorijoje. LR Seimo NSGK nustatė ir pateikė pakankamai faktų apie valstybės užvaldymą ir apie tai, kaip jos specialios tarnybos tarnauja ne valstybei. Mes savo ruožtu padarėme bent tiek, kad per didžiausius vargus nuo vadovavimo VSD buvo nuimtas ponas Arvydas Pocius. Tam buvo žiauriai priešinamasi ir daroma viskas, kad būtų susidorota su manimi kaip NSGK pirmininku ir slaptos medžiagos išviešinimo iniciatoriumi.

Nebesikartosiu apie visą grandinę sekusių grasinimų. Paminėsiu vieną man labai skaudų. Vieną ankstų 2007 metų rytą mano žmona Gražina su reikalais važiavo mieste ir privažiavo pagal reikiamą adresą Ulonų gatvėje. Jai kelkraštyje sustojus ir ruošiantis išlipti iš automobilio, visiškai atsitiktinai pastebėjo iš paskos didžiuliu greičiu atlekiančią kitą automašiną. Šeštuoju jausmu pajutusi kažką negerą sugebėjo peršokti iš vairuotojo pusės į keleivio sėdynę. O ta kita automašina prasilenkdama numušė žmonos mašinos veidrodėlį ir nemažindama greičio nulėkė. Gatvė buvo tuščia. Manęs nebuvo Lietuvoje. Žmonos klaida, kad nesikreipė į policija. Ji labai išsigando ir buvo šoke. Jeigu ji būtų lipusi iš mašinos, aišku, kad būtų baigęsi tragiškai.

Suprantama, kad tie signalai turėjo vieną tikslą – įbauginti. Ir, matomai, ne tik mane, o ir man pritariančius. Mes pradėjome istorinės reikšmės darbą, tai yra valstybės apvalymą nuo suįžūlėjusių ir ją bandančių užvaldyti apsišaukėlių, kurį iškilmingai 2008 m. rinkimus laimėjusi TS-LKD ir 2009 m. nauja Prezidentė žadėjo pratęsti ir užbaigti. Deja, nepadarė nieko. Matomai, grasinimai padarė savo. Nes kaip kitaip, jei ne BAIME, galima paaiškinti atskirų politikų elgesį.

Dabar lyg feniksas iš pelenų pakilusi vėl reiškiasi ponia Rasa Juknevičienė. Lygiai taip pat ji tada per tyrimą koneveikė UAB „Dujotekaną“ ir jos savininkus. O tapusi KAM ministre viską pamiršo. Nieko neveikė ir jai antrinęs, premjeru tapęs, Andrius Kubilius. Jie ne tik nepasistengė, kad tokios dujų tarpininkės kaip ši ir panašių išvis nebeliktų, bet dar leido panašioms pinigų darymo schemoms suklestėti ir elektros energetikoje. Ir, kaip matome, būtent jų dėka labiausiai pralobo MG Baltic, nebuvo sutramdytas įžūlus V. Uspaskicho siautėjimas ir Lietuvos šmeižimas. Jų valdymo metais, pagal Seimo komisijos ir kitų valstybės tarnybų išaiškintas korupcines schemas, Arvydo Sekmoko valdomoje ministerijoje buvo išplauta šimtai milijonų litų. O suskystintų dujų terminalas, kurį Butingėje ant kranto buvo galima pastatyti, pagal Bronislovo Lubio specialistų skaičiavimus, už 250 milijonus eurų, jų išnuomoto laivo registruoto ofšorinėje (mokesčių vengimo zonoje) nuoma per 10 metų valstybei kainuos virš 614 milijonų eurų, o kiek dar reikės išpirkimui. Be to, niekas negali garantuoti, kad nebus neigiamo poveikio aplinkai tokioje jautrioje Kuršių marių ekosistemoje. Už tai ponas A. Sekmokas gavo valstybinį apdovanojimą. O A. Skardžiui už teisingų faktų paviešinimą gresia apkalta.

Nieko asmeniško, ponai, tik faktai. Kur jūs, mėgstantys moralizuoti, buvote, kad apgintumėte nuo šmeižto Vytautą Pociūną? Ar nors pirštelį pajudinote, kad jo šmeižikai, jeigu nepasodinti, tai nors viešai būtų pasmerkti? Štai būtent tokiame veidmainiškame elgesyje bei mėgstančių kitus auklėti ir matosi tikrasis politikų veidas. Kažkodėl apie tai garsioje Pažymoje nė žodžio, gal kitoje, po dešimtmečio, perskaitysime.

Dabartiniu metu vykstančio parlamentinio tyrimo didžiausia yda yra ta, kad buvo neišsiaiškintos esminės grėsmės valstybei ir neatsispirta, nežinau, specialiai ar ne, nuo mūsų atskleistos didžiausios grėsmės – Valstybės užvaldymo. Nenagrinėjami to užvaldymo mechanizmai ir veikiantys asmenys. O toks epizodinis ir trumpas kai kurių verslo grupuočių „pakutenimas“, manau, baigsis, kaip baigėsi garsioji darbo partijos byla. Buvo įrodytas nelegalių 24 milijonų litų kiekis, panaudotas neteisėtai užvaldant Lietuvos politinę sistemą, ir nieko, vsio zakono...

Ir vėl ponas jogos mokytojas aiškiai pareiškė: grįžtu Lietuvos premjeru. Jis jums, ponuliai politikai ir temidės tarnai, atsikrenkštė ir spjovė į veidą. O jūs pabrukę uodegas nusišluostėte ir nubėgote slėpti galvas kaip stručiai į smėlį. „Moralioji žiniasklaida“, pajutus didelių pinigų (suprantama, daugiausia grynų) kvapą, net žodžiu nesumykė, kad tai tiesioginė grėsmė mūsų valstybei. Taip ir gimsta valstybės užvaldymas.

Negalima pamiršti vieno, kad priešiškų valstybių spec. tarnybos naudoja mišrius ir pakankamai supainiotus veikimo būdus. Ir didžiausias pavojus slypi ten, kur nesitiki.

(Laukite tęsinio)

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Branduolinių povandeninių laivų kapinyne Rusijoje apsilankęs vokiečių žurnalistas: tai, ką išvydau, sukėlė šoką

Vokiečių žurnalistas Michaelis Schmidtas papasakojo apie tai, kaip Šiaurės vakarų Rusijoje,...

Egzotiškas pasiūlymas Palangoje: vietoj įprastų saldumynų – drakono vaisių, kinkanų ir karališkų uogų

Vaisiais iš Tailando, Kosta Rikos, Izraelio, Turkijos bei Lenkijos Palangoje pirmus metus...

Sekmadienį – dar viena proga pasidžiaugti šiluma

Sekmadienio naktis numatoma nepastoviai debesuota, be lietaus. Vėjas silpnas. Antroje nakties pusėje...

Saugojosi, bet pastojo: apie gyvybei pavojingą negimdinį nėštumą įspėjo ne vienas simptomas (26)

Į DELFI redakciją kreipėsi skaitytoja, norėdama pasidalinti savo istorija. Ji viliasi, kad kitoms...

Kemzūros prognozė nepradžiugins „Žalgirio“ sirgalių: tai sportas, kitaip nebūna (63)

Laiko patikrintas Kęstučio Kemzūros ir Davido Blatto duetas, panašu, ruošia dirvą dar vienam...

Prabilo dar viena su „Alfa vyru“ pasimatyme buvusi mergina: bandė bėgti, bet jis ją sekė (283)

„Ėjau į troleibusą, jis iš paskos“, – apie bandymą pasprukti nuo „Alfa vyro“ Airino...

Visa tiesa apie nuolaidų korteles: kam jos iš tiesų naudingos? (135)

Lojalumo kortelės Lietuvoje atsirado prieš gerus 11 metų ir šiandien jau nieko nebestebina, kad...

Klaipėdą drebino įspūdingas Donato Montvydo cirko šou: per „Žiūrėk, ką padarei“ dainą arena pašėlo (78)

Šeštadienio vakarą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyko ilgai lauktas vienintelis dainininko...

Išskyrė 9 akivaizdžiausius partnerių neištikimybės ženklus: juos pajutus, reiktų sunerimti (7)

Vyrus ir moteris į neištikimybę pastūmėja skirtingos priežastys, tačiau ir vieni, ir kiti...

Suskambo vienintelis solinis Jazzu koncertas pajūryje: atlikėja neslėpė kvapą gniaužiančio jaudulio (60)

Palanga šį savaitgalį tapo Lietuvos centru – čia ne tik vyko „Aurum 1006 km“ lenktynės, bet...