aA
„...per trejus metus labiausiai suprastėjo Lietuvos penkiolikmečių matematinio raštingumo pasiekimai...“; „...ar pastebėjote, kad kasmet abiturientai darosi vis kvailesni...“; „...dabartinė Lietuvos mokslo ir studijų būklė užima paskutines vietas tarptautinių rezultatų lentelėse...“; „...mano dukra puikiais pažymiais baigė mokyklą ir universitetą, bet dabar neranda darbo...“ – tokių ar panašių tekstų ir pagraudenimų turbūt ne kartą esame girdėję privačiuose pokalbiuose ar skaitę oficialių tyrimų ataskaitose.
Rimvydas Laužikas
Rimvydas Laužikas
© Asmeninio archyvo nuotr.

Dažnai klausiame savęs: ar tai tikrai tiesa? Kas mums nutiko? Neabejotinai, į šiuos klausimus galime rasti įvairiausių atsakymų, tačiau vienas jų galėtų skambėti maždaug taip: „atmerkime akis – tinklo karta jau tapo suaugusiais.....“.

Tinklo kartos terminas bene pirmą kartą buvo pavartotas JAV, 2008 metais, Peterio Cheese straipsnyje „Netting the Net Generation“, tačiau pats šios kartos išskyrimas yra įvykęs gerokai anksčiau. 1993 metais JAV žurnale „Advertising Age“ buvo išspausdintas straipsnis „Generation Y“, kuriame padėti pagrindai jaunesnės nei X amerikiečių kartos apibrėžimui. Anot vieno žymiausių šios kartos tyrinėtojų Dono Tapscotto, tinklo karta – tai amerikiečiai, gimę 1977-1997 metais. Ši karta gimė ir augo aplinkoje, kur personalinis kompiuteris dar nebuvo įprastinė namų interjero detalė, tačiau ši detalė jų namuose atsirado pakankamai anksti, tinklo kartai dar neįžengus į paauglystę.

Lietuvoje šios kartos tyrimai nėra tiek išplėtoti kaip JAV ar kitose Vakarų pasaulio šalyse. O ir kartos gimimo metai turėtų skirtis. Mūsiškė tinklo karta būtų gimusi vėliau, nei JAV, gal kokiais 1995-2005 metais – taigi, tai tie vaikai ir jaunuoliai, kurie dabar jau užpildė mokyklas nuo pat pirmosios iki pat dvyliktosios klasės, o dalis jų jau atveria universitetų duris.

Industrinės visuomenė apsišvietusio žmogaus idealas buvo „vaikščiojanti enciklopedija“ – asmenybė, savo smegenyse išsaugojusi kuo daugiau informacijos kuo įvairesniais klausimais. Tačiau ar to tebereikia reikia tinklaveikos visuomenėje, kai didžiuliai informacijos masyvai lengviausiai pasiekiami internete?
Rimvydas Laužikas

Skaitydami tekstus, kuriuose aprašomos tinklo kartos ypatybės, labai dažnai susiduriame su negatyvia nuomone. Jau ta tinklo karta, tai nei šiokia nei tokia... Žinoma, galime tai nurašyti kartų konfliktui, juk bene nuo Sokrato laikų jaunesnioji karta visada buvo laikoma blogesne. Tačiau tinklo kartos atveju norėtųsi pažvelgti kiek giliau. Čia kartų konfliktas, greičiausiai, yra sisteminio pobūdžio. Anot žymaus XX a. sistemų teoretiko Ilyos Prigogino, dvi susiję sistemos, atsiradę viename laiko taške, evoliucionuoja kiekviena atskirai ir bėgant laikui vis labiau tolsta viena nuo kitos.

Dabartinė švietimo sistema susiformavo pramoninėje XX a. visuomenėje ir neblogai tenkino šios visuomenės poreikius. Tačiau dėl informacinių ir komunikacinių technologijų poveikio pastaraisiais dešimtmečiais visuomenė patyrė drastiškų pokyčių. Kai kurie mokslininkai teigia per šiuos metus susiformavus kokybiškai visiškai naują, tinklaveikos visuomenę. Tinklo kartą nuo prieš ją buvusios kartos skiria bedugnė. Tai du skirtingi pasauliai. Tačiau tirdami tinklo kartą mes taikome industrinei visuomenei būdingus metodus, teorijas ir metodologines prieigas, kurios nepajėgios suprasti tinklo kartos, lygiai kaip ir taikydami šiuolaikinį požiūrį ir vertybes niekaip nesuprasime viduramžių visuomenės. Taip mes prieiname neigiamų mokslinių išvadų.

Mes sakome, kad jie nekūrybingi ir neturi vaizduotės. Žinoma jie neturi industrinei visuomenei būdingo kūrybiškumo ir vaizduotės (ir neturi turėti), bet gal jų kūrybiškumas yra kitoks, mums neapčiuopiamas. Arba, teigiame, kad jie nesupranta pasakų. Bet juk pasakos atsirado dar net seniau nei industrinė visuomenė. Ar galime kaltinti, kad dabartinis penkiametis nesupranta naratyvo ir visuomenės normų, kurios buvo suformuotos prieš 500 ar 1000 metų. Juk viena karta turėjo Odisėją, kiti Batmaną, o tretieji turi Transformerius. Ar tai ne tas pats didvyrio mitas, tik įvilktas į skirtingus naratyvus ir tik dėl to suprantamas skirtingoms visuomenėms? O ir broliai Grimai, ar būtų buvę tokie populiarūs jei liaudiškų pasakų nebūtų adaptavę XIX a. žmogui suprantama kalba?

Susidaro įspūdis, kad esame tobuli veiklų imitatoriai, mokame gražiai manipuliuoti raktažodžiais, bet bijome tikrų permainų. Pavyzdžiui per 12 mokyklinių metų vaikai visą istoriją mokosi mažiausiai tris kartus (juk scholastinis principas skelbia: „kartojimas yra mokslų motina“), tačiau daugelis jaunų žmonių išeina į gyvenimą jos nemokėdami ir nemylėdami, nesididžiuodami savo kraštu ir negebėdami būti kritiškais piliečiais.
Rimvydas Laužikas

Švietimo sistema taip pat liko tokia pat, industrinė, tebeugdanti kompetencijas, kurios šių laikų pasaulyje nebereikalingos ar taikanti ugdymo metodus, kurie visiškai netinka tinklo kartai. Jei alegoriškai lygintume industrinę ir tinklaveikos visuomenes, tai pirmosios simboliu galėtų būti enciklopedija, o antrosios „Google“. Tai pagrindžia ir švietimo sistemas. Industrinės visuomenė apsišvietusio žmogaus idealas buvo „vaikščiojanti enciklopedija“ – asmenybė, savo smegenyse išsaugojusi kuo daugiau informacijos kuo įvairesniais klausimais. Tačiau ar to tebereikia reikia tinklaveikos visuomenėje, kai didžiuliai (teisingos ir klaidingos) informacijos masyvai lengviausiai pasiekiami internete?

Industrinės visuomenės švietimo sistemoje didžiulio kiekio informacijos perdavimas buvo tikslas, tinklaveikoje informacijos valdymas virto priemone ugdyti naujo pobūdžio kompetencijas: kūrybiškumą, kritinį mąstymą, informacinius ir komunikacinius gebėjimus, gebėjimą dirbti grupėje... Taigi, mechaniniu informacijos kalimu grįstas mokymas turėtų nykti, užleisdamas vietą į kompetencijas orientuotam mokymui. Tačiau taip nevyksta.

Tinklo kartos tragedija yra patiriamas spaudimas prisitaikyti prie industrinės visuomenės švietimo sistemos. Tie, kurie prisitaiko daugiau – geriau mokosi – neretai gyvenime patiria didesnių sunkumų, nei kūrybiški „šešetukininkai“. Pirmieji tikisi, kad už gerą mokymąsi bus atlyginta stabilia darbo vieta iki pat pensijos su pakenčiamu atlyginimu; antrieji nesitiki nieko ir savo gyvenimą kuria patys. Pirmieji nusivilia, nes stabilių profesijų ir ilgalaikių darbo vietų tiesiog nebeliko. Jas pakeitė mokymasis visą gyvenimą ir projektinis bei kontraktinis darbas. Antrieji, neapsunkinti nereikalingo žinių bagažo, kur kas lankstesni, neretai sukuria darbo vietas ne tik sau, bet ir pirmiesiems.....

Niekaip nesuprantu kodėl iš 11-12 klasės programos buvo pašalinta civilizacijų istorija, o valstybiniame istorijos egzamine neliko Antikos – vieno svarbiausių Europos civilizacijos pamatų. Arba kodėl šiose klasėse nebesimokoma apie vienos stipriausių pasaulio šalių, pirmosios vakarietiškos demokratijos – JAV atsiradimą?
Rimvydas Laužikas

Mano jau minėto Dono Tapscotto nuomone, svarbiausios švietimo sistemos slinktys turėtų būti nuo vienakryptės komunikacijos mokytojas-mokinys, link interaktyvumo; nuo mechaninio mokymo, link atradimo; nuo mokymosi individualiai, link grupės darbo; nuo visų mokinių matavimo vienu matu, link individualių, lanksčių metodų taikymo... Ar vyksta tokios slinktys Lietuvoje? Susidaro įspūdis, kad esame tobuli veiklų imitatoriai, mokame gražiai manipuliuoti raktažodžiais, bet bijome tikrų permainų. Pavyzdžiui per 12 mokyklinių metų vaikai visą istoriją mokosi mažiausiai tris kartus (juk scholastinis principas skelbia: „kartojimas yra mokslų motina“ ), tačiau daugelis jaunų žmonių išeina į gyvenimą jos nemokėdami ir nemylėdami, nesididžiuodami savo kraštu ir negebėdami būti kritiškais piliečiais. O ar atsimenate degančias penktokų akis – kaip jie nori mokytis, ir visiškai pasyvius šeštokų žvilgsnius – jie nieko nebenori.... Argi tereikia vienerių metų, kad „nužudytume“ žinių trokštantį eks-pradinuką?

Mokyklinė istorijos programa perkrauta faktais, datomis, skaičiais, vardais. Atrodo, kad rengiame profesionalius istorikus. O ar pamąstėme, kiek ir kokių ne istorijos žinių, o šiomis žiniomis išugdytų gebėjimų, reikia būsimajam gydytojui, inžinieriui, ūkininkui, valytojai, teisininkui ar vairuotojui? Dabartinių programų tematika koncentruota į europocentrišką, smulkmenišką XX a. istorijos kalimą, tačiau nesuteikiama bendrakultūrinių žinių, gebėjimo suvokti daugiakultūris pasaulį, neugdanti kūrybiškumo, informacinio raštingumo. Niekaip nesuprantu kodėl iš 11-12 klasės programos buvo pašalinta civilizacijų istorija (juk yra didžiulė tikimybė, kad dabartinio dvyliktoko kolega bus indas arba kinas), o valstybiniame istorijos egzamine neliko Antikos – vieno svarbiausių Europos civilizacijos pamatų. Arba kodėl šiose klasėse nebesimokoma apie vienos stipriausių pasaulio šalių, pirmosios vakarietiškos demokratijos – JAV atsiradimą?

Tačiau valstybinio egzamino programoje, pavyzdžiui, turime potemę apie Juozo Tūbelio vaidmenį politiniame gyvenime... Turėtume iš mokyklos išleisti genijus... deja turime tik „informacinės bulimijos“ reiškinį... Programos struktūra lemia vadovėlių turinį ir mokytojų darbą. Taip blokuojama net ir kūrybingų mokytojų veikla, nes kiekviena pamoka paskirta įdomybei, kūrybiškumui, informacinių gebėjimų ugdymui ar atradimo džiaugsmui yra „prarasta“ ir atsisuka grėsme nespėti „išeiti programos“.

Donas Tapscottas kalba apie mokyklą 2.0, kuri yra ne tiek technologijų diegimo erdvė, kiek naujų metodų veikimo laukas. Juk taip lengva parašyti projektą ir visus klasės mokinius aprūpinti planšetiniais kompiuteriais, tačiau jie nesukurs jokios pridėtinės vertės, jei bus naudojami industrinės visuomenės metodais... Ar galime manyti, kad internete pasirodžiusi Lietuvos istorijos santrauka „Facebook“ stiliumi yra ateities Lietuvos istorijos mokyklinio vadovėlio prototipas? Tenusprendžia tai tinklo karta...

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Prakalbo iš mamos paimto berniuko tėvas: gyvename įtampoje (3)

Daug aistrų visuomenėje sukėlė pirmadienį išplitęs vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip...

Karo ekspertai: viename ruože rusai blaškosi kaip žuvys ant ledo

Pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „ Locked N‘ Loaded “ ekspertų teigimu, rusai...

Lietuviams nerimaujant dėl atostogų Egipte, patikrino, ar ten dabar saugu keliauti: iš komentarų atrodė, kad skrendu į karo zoną

„Ko ten skrendi“, „ten nesaugu“, „aš tai neskrisčiau“, „neramu dėl tavęs“ –...

Po Lietuvą sukrėtusio vaizdo įrašo paviešinimo vaiko tėvas kreipėsi į policiją (71)

Visa Lietuva ėmė kalbėti apie tai, kaip rugsėjį Palangoje vaikas jėga pareigūnų ir vaiko...

Rapšys suspindo sidabro medaliu Europos čempionate

Rumunijos mieste Otopenyje startavusiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m) baseine jau...

Lapkritį Klaipėdoje nuo COVID-19 mirė 4 žmonės – gydytojai atvirauja, kas jiems kelia didžiulį nerimą

Medikams nerimą kelia, kad susirgimų koronavirusu ryškiai daugėja. Lapkričio 27 d. –...

Raimondas savo rankomis stato šiaudinius namus: paneigė mitą, kad taip – pigiau

Vis daugiau kalbama apie alternatyvius namų statybos būdus. Pastaruoju metu Lietuvoje populiarėja...

Skirmantas Malinauskas. Nevaikiškos vaikų tragedijos

Matau savo „Facebook“ draugų įrašus apie Palangoje iš mamos paimtą vaiką. Nuomonės...

Geriausi mėnesiai atostogauti 2024-aisiais: galima finansiškai išlošti

Nuo pasirinkto atostogų mėnesio priklauso ir atostoginių dydis, tad prieš vykstant į keliones ar...

„Nelengvi laikai“: Putinas turėjo ką pasakyti Vakarų šalių ambasadoriams (6)

Pirmadienį priimdamas naujų ambasadorių skiriamuosius raštus, Rusijos prezidentas Vladimiras...