Tai – ne atsitiktinumas. Taip, Vakarų demokratijos tebeturi jėgos persvarą. Bet jėgos santykis sparčiai keičiasi ne Vakarų naudai. Diktatūros ima Vakarus iš vidaus. Per priešiškas Vakarams pabėgėlių ordas. Per įstatymus, pritaikytus žmonėms, pripažįstančius taisykles, ir negalinčius sudrausminti milijonų ateivių, kurių tikslas – primesti savo taisykles.

Kokį atskaitos tašką pasirinkti, kad tai pamatytų ir žlibas?

Iki „Hamas“ surengtų civilių skerdynių Izraelyje paskutinės tokios masinės skerdynės buvo Niujorke 2001-ųjų rugsėjo 11-ąją. Bet po jų nei Berlyne, nei Londone, nei Vašingtone, nei Paryžiuje, nei Kopenhagoje niekas už „al-Qaeda“ žudikus nedemonstravo.

Iki „Hamas“ surengtų civilių skerdynių Izraelyje paskutinės tokios masinės skerdynės buvo Niujorke 2001-ųjų rugsėjo 11-ąją. Bet po jų nei Berlyne, nei Londone, nei Vašingtone, nei Paryžiuje, nei Kopenhagoje niekas už „al-Qaeda“ žudikus nedemonstravo.

Dabar teroristų rėmėjai valdo Vakarų miestų gatves. Policija bejėgė suvaldyti smurtą ir antisemitizmą. Paryžiuje žydė moteris subadoma prie namų, ant durų dar nupiešiama svastika. O kad būtų visai aišku, atšertas teroristas per TV informuoja Vakarus, kad jie pakartos spalio 7-osios skerdynes, kai tik galės. Briuselyje vietos reporteriui desėtkas „piliečių“ porina, kad dzin jiems ta Belgijos pilietybė – jie čia įkurs Europos kalifatą.

Kas pasikeitė per 22 metus?

1. Diktatoriai išėjo į karo kelią. De facto jie jau sąjungoje – Kinija, Rusija, Iranas, Š.Korėja, Sirija, „Hamas“, „Hezbollah“, Kataras ir dauguma svyruojančių, bet į tą pačią pusę arabų diktatūrų. Jei ne ši sąjunga, Rusijos artilerija jau nelabai turėtų kuo šaudyti Ukrainoje.

Putinas, kuris, kaip ir Kinija, prieš 22 metus dar formaliai buvo Vakarų pusėje, įvardijo diktatorių sąjungos lyderį ir tikslą: „Mongolų Orda buvo įžūli ir žiauri, bet būti Ordos vasalu rusams buvo gerai, nes tai padėjo kovoti su Vakarais.“

Ukrainiečiai ir keli likę kritiški rusų intelektualai tai pavadino kliedesiais. Bet tai ne kliedesiai. Realistinis diktatorių džihado prieš Vakarų demokratijas paveikslas.

2. Diktatūrų dezinformacija prasismelkė į Vakarų informacijos priemones. Nebuvo sudėtinga. Pasinaudojo vakarietiška taisykle „tebus išklausyta ir kita pusė“. Vakariečių reporteriai ir redaktoriai įtikino save, kad melas ir propaganda gali būti tokia pat kita pusė, kaip ir tai, ką sako respublikonas, socialdemokratas ar žaliasis. Taip lengviau dirbti.

3. Gyventojų sudėties pakeitimas. Diktatūroms pavyko per trumpą laiką iš arabų kraštų į Vakarus perkelti milijonus žmonių, kurių dauguma neslepia priešiškumo Vakarų vertybėms.

Ar visi jie atėjus dienai X eis mušti moterų be hidžabų ir žudyti gėjų? Tikrai ne. Bet visų ir nereikia. Užteks tiek, kiek dabar išėjo į gatves už „Hamas“ reikalą. Tai – teroristų bazė. Tegu jų tikėjimas ir išvirkščias, kaip pasakytų istorikas N. Šepetys, bet tai galinga jėga, palyginti su laicistų skeptiškumu.

Šitiek pakaks nutildyti ramiuosius musulmonus „Hamas“ ir kt. teroristų metodais. Jiems jokio skirtumo, ką žudyti. Spalio 7-ąją buvo nužudytas ne vienas Izraelio arabas. Kiek ten laiko „Šėtono eilių“ autorius S. Rushdie vaikšto su apsauga kiaurą parą? 33 metus? Galų gale keliai į Lampedūzos salą ir Ispaniją ar uždaryti? Kiek teroristų prireiks, tiek ir pristatys.

4. Į diktatūrą linkę demokratijos išperėti tipai. Trumpas, Orbanas, Erdoganas, Fico, Netanyahu, Bolsonaro. Prieš 22 metus akių dar nedraskė. Kasmet bus daugiau. Nes ir alternatyva, Dieve saugok Vakarus: diktatoriams linksintys skaistyklos patarnautojai Merkel, Sarkozy, Hollande’as.

4. Į diktatūrą linkę demokratijos išperėti tipai. Trumpas, Orbanas, Erdoganas, Fico, Netanyahu, Bolsonaro. Prieš 22 metus akių dar nedraskė. Kasmet bus daugiau. Nes ir alternatyva, Dieve saugok, Vakarus: diktatoriams linksintys skaistyklos patarnautojai Merkel, Sarkozy, Hollande’as.

5. Demokratija vėluoja veikti. Netgi susigaudyti – problema. Jei Ukraina būtų priimta į NATO 2008 m., Rusija nebūtų pradėjusi šio karo. Jei Ukraina būtų buvusi apginkluota Vakarų prieš karą taip, kaip dabar, Rusija nebūtų išdrįsusi pulti.

Jei Vakarai būtų atgaivinę karo pramonę ir armijas iki tokio lygio kaip Šaltojo karo metais, nereikėtų dabar krūpčioti skaitant prof. C.Masalos knygą „Sąlyginai galinti gintis“. Vokietija kare su Rusija atsilaikytų pustrečios savaitės, rašo Masala.

6. Naudingi Vakarų idiotai, kartojantys diktatorių pakištus naratyvus. Jų visada buvo, bet dabar kaip amaro. Pavyzdžių nors vežimu vežk. Nors turbūt gana šio: LGBT – už Palestiną! Tai jau nukvakimas. Vyryčiai, nereikės nei „Hamas“, nei į Gazą atkakti. „Taikūs“ palestiniečiai jus iš lėto akmenimis užplumpins.

7. Finansų srautai – nebe iš Vakarų į Orientą. Iš Oriento – į Vakarus. Rusijos, Kinijos, arabų šeichų milijardai – ne tik strateginiams uostams ir įmonėms imti. Universitetams, futbolo klubams, partijoms, politikams, rašytojams, profesoriams ir studentams, gretoms nupirkti arba sukurti.

Kodėl Harvardo valdžia studentams žydams, sulaukusiems bendramokslių arabų grasinimų, patarė paskaitų klausytis nuotoliu? Gal todėl, kad Harvardas išgyveno dviejų žydų milijardierių pasitraukimo iš universiteto rėmimo, bet neišgyventų arabų šeichų pasitraukimo?

Žečpospolita žlugo ne todėl, kad bajorų demokratija buvo bloga valdymo sistema. Žlugo ir todėl, kad ATR didikams atrodė visai nieko nustatytą dieną paimti kapšą auksinių iš caro pasiuntinio. Paskui caras universitetą uždarė.

8. Vakarai per dažnai žaidžia pagal diktatorių taisykles. Kas dabar vadovauja JT Žmogaus teisių komitetui? Ajatolų Iranas. Kuriame moterys užmušamos tik už tai, kad nedėvi hidžabo. O kas apmoka didžiąją dalį JT išlaidų? JAV. Ups.

9. Politkorektiškumas. Savaime puikus dalykas, mūsų akyse virsta savo antipodu. Kaip ir bet kuris kitas geras dalykas, iš kurio greituoju būdu bandyta padaryti tradiciją, privalomą visiems, politkorektiškumas be atsakomybės virsta Vakarų ištižimo dauginimo aparatu.

Taip atsitiko todėl, kad kiekviena labilesnė asaba jaučia turinti teisę primesti visiems bet kurį nuosavą bzichą, kurį kitos labilios būtybės skuba paremti. Pasakysi kažką nevisai taip, kaip galvoja šita isteriška, bet aktyvi mažuma, būsi apšauktas ir nutildytas. Tai tampa minties diktatūra. Naująja cenzūra. Ko diktatoriams Vakaruose ir reikia. Skaldyk ir valdyk.

Bet kvailybė ir bailumas nėra ir niekada nebus politkorektiški. Kvailys ir akmens, ir dirbtinio intelekto amžiuje, buvo ir bus tik kvailys.

Žinoma, keliais žodžiais tokios problemos neišriši, bet nederėtų numoti ranka į išeivio iš Irano, šiitų imamo M.Tawhidi (@imamofpeace), demaskuojančio „Hamas“ nusikaltimus, prieš ketverius metus teleinterviu išsakytą perspėjimą Vakarams dėl to, kad politkorektiškumas yra terpė tarpti islamizmui JAV ir Europoje.

Žinoma, keliais žodžiais tokios problemos neišriši, bet nederėtų numoti ranka į išeivio iš Irano, šiitų imamo M.Tawhidi (@imamofpeace), demaskuojančio „Hamas“ nusikaltimus, prieš ketverius metus teleinterviu išsakytą perspėjimą Vakarams dėl to, kad politkorektiškumas yra terpė tarpti islamizmui JAV ir Europoje.

Nuomonių įvairovė yra didžiausia Vakarų demokratijų vertybė ir jėga. Bet dabar vyksta diktatorių ir banditų mums primestas karas. O karo metu prabanga turėti tokių nuomonių, kaip JT genseko Guterreso, kad spalio 7-osios skerdynės atsirado ne tuščioje vietoje. Per didelė prabanga matyti Palestinos vaikus, bet apsimesti nematant išžudytų Izraelio vaikų, pvz., tos mažos mergaitės su nukirsta ranka, kurią palestinietis specialiai paliko mirti kankinančia mirtimi.

Sakote, 99 proc. palestiniečių nėra teroristai? Ar tai tiesa? Čia tas pats, kas pasakyti, kad 99 proc. nacių nežudė žydų, neokupavo Klaipėdos ir Lenkijos. O 99 proc. Stalino ir Mao komunistų nedalyvavo represijose ir deportacijose. Arba tiek pat per Drezdeno bombardavimą žuvusių vokiečių nebombardavo Londono. Ir t.t. ir panš.

Ką įrodo ta pasaka su 99 proc.? Nieko. Jei 99 proc. negali suvaldyti to procento pamišėlių ir žudikų, kuriems suteikia valdžią daryti nusikaltimus, už tai tenka brangiai mokėti 99 procentams. Taip šitie dalykai tarp žmonių veikia. O jei nebeveiks, vargas tau, Jeruzale.

Todėl pasirinkę matyti tik Palestinos vaikus, pakete gausite ajatolų Iraną su moterų daužymu už hidžabo nenešiojimą, režimo kritikų ir LGBT žmonių žudymą, Kinijos kompartijos diktatūrą su milijono uigurų įkalinimu ir kankinimu, Assado išžudytą palestiniečių stovyklą Jarmuke bei fašistinę Putino Rusiją su Buča ir septynerių metų kalėjimo už vaiko nupieštą taikos balandį.

Tokia yra karo tiesa. Kol jūs mokote savo vaikus būti tolerantiškais visiems palestiniečiams, tikrai ne visi, bet labai daug palestiniečių moko savo vaikus žudyti Izraelio ir visų europiečių vaikus, kai tik pasitaikys proga. Negalima palestiniečių demonizuoti, bet dar didesnė klaida yra už palestiniečių vaikų žūtis kaltinti Izraelį.

Varymas ant Izraelio yra šlykštus, prieš 17 m. sakė sovietų disidentė V.Novodvorskaja: „Gaila, kad ne visa Europa supranta, jog Izraelio kritimas bus ir jos pralaimėjimas. Šiandien „Hamas“, „Hezbollah“, fundamentalistų Iranas – tokia pat grėsmė, kaip Hitleris 4-ajame dešimtmetyje. Izraelis kaunasi ir už mus. Negalima savo kvailybės ir bailumo vadinti humaniškumu ir politkorektiškumu. Tas, kuris negali kautis su teroristais pats, tegu netrukdo Izraeliui. Beje, o iš kur pas juos raketos? Už tai Putinas taip pat atsakys.“

Šaukiate: Palestinoje trūksta maisto, vaistų ir vandens, bet pamirštate, kad vieno, ko ten nepritrūko visą mėnesį, tai raketų.

Nebūtų Izraelio, viskas būtų gerai? Niekas nepasikeistų, jei nebūtų Izraelio ir Ukrainos. Diktatūros negali be priešų. Būtų kitas Izraelis ir kita Ukraina.

Kaip tas varymas ant Vakarų ir Izraelio veikia?

Tuo metu, kai iš visų pusių puolamas Izraelis ardo teroristų tunelius, Pakistanas išvaro Afganistano pabėgėlius, čia pat griauna jų būstus. 1,7 mln. žmonių. Dauguma – moterys ir vaikai. Ką sako Guterresas, panelė Greta? Ar viduramžių patvaldžio Kataro emyro įkurta ir išlaikoma „Al Jazeera“ tai rodo? O BBC, CNN, LRT?

Tuo metu, kai iš visų pusių puolamas Izraelis ardo teroristų tunelius, Pakistanas išvaro Afganistano pabėgėlius, čia pat griauna jų būstus. 1,7 mln. žmonių. Dauguma – moterys ir vaikai. Ką sako Gutieresas, panelė Greta? Ar viduramžių patvaldžio Kataro emyro įkurta ir išlaikoma „Al Jazeera“ tai rodo? O BBC, CNN, LRT?

Kažkur ten rodė. O juk tai ne menkesnė katastrofa nei ta, kurią Gazai suorganizavo „Hamas“. Kur visapasaulinis triukšmas? Diktatoriams jo nereikia. Pagalvok tiktai, musulmonai musulmonus išvaro. Ką knisa. Ot, jei Izraelis, tada taip.

„Al Jazeera“ gerokai iki „Russia Today“ ėmė varyti ardomąją veiklą tarp į Vakarus išstumtų arabų pabėgėlių. Kaip rodo įvykiai, sėkmingai. Kada Vakarų demokratijos supras, jog gauti protesto notą yra geriau nei užuojautos telegramą po skerdynių?

Islamistai verčia abejoti valdžia mūsų gatvėse – jei nieko nesiimsime, konstituciją pakeis šariatas, prognozuoja Vokietijos policininkų profsąjungos vienas bosų R. Wendtas.

Nori taikos, ruoškis karui. Po Šaltojo karo Vakarų demokratijos pasileido gyventi kaip Krylovo pasakėčios žiogas. Dabar žiema į akis sniegą beria. Sustabdyti Rusiją Ukrainoje gali būti per vėlu. O juk net trumpa pauzė kare su Rusija – Vakarų pralaimėjimas.

Narkozė baigiasi. Rytų Ordos operacija prieš Vakarus ir Vakaruose tik prasideda.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (10)