aA
Laukiau šito momento, Sūrski, pasakytų Mauzeris. Buvo tik klausimas, kada virš Naisių pilkalnio praskris valstiečius sekantys dronai su reklama „Nealkoholinė degtinė – geriausia degtinė pasaulyje!“. Seimo Kultūros komiteto Pirminykas ir 4 jo brigadininkai ploja atsistoję, nes už ką gi trejus metus kovota, galvos po vynmedžiu ir apyniu guldytos?
Rimvydas Valatka
Rimvydas Valatka
© DELFI / Domantas Pipas

Sakot, matydami reklamas su Čepkelių nealkoholine netrauktine, jie neploja? Uždrausti tokią reklamą grasina. Šventorių cypdavatkės gvoltų šaukia spigiau, nei išvydusios Šimonytę su alaus bokalu rankoj, žydą Didįjį penktadienį ar gėjų porą, užeinančią į Bažnyčią?

Keisti žmonės tie Karbauskio-Verygos sekėjai. Net ir išplėšę pergalę kovoje su alumi ir vynu, o dabar štai jau net su tautos itin pamėgta degtinėle, kuri staiga ėmė ir visa nugaravo iki 0 laipsnių, vis tiek yra nelaimingi, viskuo nepatenkinti.

Tai šušarai, panašu, niekada nebus gerai. Šią jų savybę dar juodosios magijos profesorius Volandas iš Bulgakovo „Meistro ir Margaritos“ yra identifikavęs.

Volandas klausia teatro bufetininko, kokios šalies vyną šiuo paros metu jis paprastai vartoja, į ką tas suktas tipelis atsako, kad visai negeria. „Kažkas, jūsų mylista, negero slypi vyruose, vengiančiuose vyno, gražių moterų draugijos ir užstalės pokalbio. Tokie žmonės arba sunkiai serga, arba slapta nemyli visų aplinkinių“, taip ar kažkaip panašiai vožtelėjo Volandas.

Oi, oi, tik nereikia čia dabar patoso apie cinizmą, apgaulę, apeitus įstatymus, darnią Lietuvą ir tai, kad Volandas savo kalbą baigė išimtimi, jog tarp tų, su kuriais jis sėsdavo už puotos stalo, tiesa, kartais pasitaikydavo tiesiog neregėtų niekšų.

Sakot, matydami reklamas su Čepkelių nealkoholine netrauktine, jie neploja? Uždrausti tokią reklamą grasina. Šventorių cypdavatkės gvoltų šaukia spigiau, nei išvydusios Šimonytę su alaus bokalu rankoj, žydą Didįjį penktadienį ar gėjų porą, užeinančią į Bažnyčią?
R.Valatka

Visą tą darną – kaip akivaizdžiai matome kad ir iš Europarlamente iki šiol neregėtų valstiečio Jakeliūno valstietizmų apie kitą valstietį Sinkevičių – LŽVS per trejus metus sugrūdo į fermos šalutinę produkciją ir dar lapais apdėjo.

Jūs neužkliuvote už cinizmo, kai kelis mėnesius premjeras tauškė apie slaptą, paskui savaime išsitrinantį, o dar vėliau vėl kažkaip nebeslaptą ir savaime nebeišsitrinantį, bet jau premjero nurodymu sunaikintą Vyriausybės pasitarimo įrašą?

Negirdėjote cinizmo balse, kai premjeras Seime kliedėjo apie 10 mln. eurų, kuriuos nuo senelių burnų iš premjero nagų išlupa nuožmioji žiniasklaida? Arba kai vietoj to, kad atsakytų į Seimo nario klausimą, drbė mentišką bajerį liepdamas konservatoriui Adomėnui eiti pas daktarus pasigydyti?

Praleidote pro ausis premjero cinizmą jam isterikuojant dėl valstybės (!) statomų biokuro jėgainių? Kai jo nurodymu buvo mėtomi iš darbo valdininkai valstybininkai, o Vyriausybė buvo pasirengusi dėti skersą net ant ES skirtų milijonų ir gresiančių valstybei baudų?

Kas tai, jei ne aukščiausio lygio politinis cinizmas? Kaip ir Karbauskio prekyba nešvaria rusiška salietra, apeinant ES muitus. O kaip dėl glifosato nuodų, kurių Seimo dauguma ką tik nesiryžo uždrausti? Dusinti glifosatu kiekvieną lietuvį nuo kūdikio iki karšinčiaus kiekviename ha ariamos nėra ciniška, o štai nealkokoholinės netrauktinės reklamuoti negalima, nes tai ciniška?
Nebijote paslįsti ant gatvėje Anuškos išpilto aliejaus, kaip Berliozas? Ką ten katinas Garfildas sakė šunėkui panašiu atveju? Bėk, bėk, ten tau dar ir smegenis persodins.

Susigrobti šventą Lietuvos žemelę, kai su ašara aky raginai jos neatiduoti kryžiuočiams, galima, glifosatu nuodyti tautą – visada prašom, o nealkoholinės netrauktinės reklamuoti – šiukštu?
Tai gal ir švęstą vandenį uždrausti bažnyčiose reklamuoti, numirėlius ir kapus krapyti? Kaip ne kaip, 100 proc. atitinka anos reklamos apibrėžimą – ir nealkoholinis, ir netrauktinė.

Ne, mielieji, jei jau paleidote į apyvartą pilvakalbystę, būkit biedni, bet teisingi – rankų miklumas yra rankų miklumas, nepriklausomai nuo to, ar jį cirku valstiečių paverstoje tėvynėje rodo Karbauskis su Veryga, ar „Vilniaus degtinės“ rinkodaros skyriaus šmaikštuoliai.

Kaip Karbauskis galėjo priglobti šventą Lietuvos žemelę bruto 35 000 ha, kai leista tik 500 ha dūmui, taip, kaip Kauno klinikos gali sveikatos apsaugos ministrais pasistatyti tai Padaigą, tai Verygą, o koks Čimbariokas siųsti savo CV tiesiai ministrui, taip ir degtinės rinkodarininkai turi teisę reklamuoti nealkoholinę netrauktinę.

Kas tai, jei ne aukščiausio lygio politinis cinizmas? Kaip ir prekyba nešvaria rusiška salietra, apeinant ES muitus. O kaip dėl glifosato nuodų, kurių Seimo dauguma ką tik nesiryžo uždrausti? Dusinti glifosatu kiekvieną lietuvį nuo kūdikio iki karšinčiaus kiekviename ha ariamos nėra ciniška, o štai nealkokoholinės netrauktinės reklamuoti negalima, nes tai ciniška?
R.Valatka

Kuri – čia galima duoti kepurę pridėti – reklamos aukoms pakenks „milijardą milijonui“ kartų mažiau nei generikai, kuriuos Verygos valia gydytojai priversti kišti vėžiu sergantiems žmonėms, kai kitu atveju, kaip sako daktarai, jau geriau jokių vaistų nei tokie. Beje, o visiems vėžiu sergantiems dabar grūdami generikai? Nėra kiaulių ūkyje lygesnio paciento už kitus?

Tiesą sakant, „Vilniaus degtinės“ prajovas – tik smagi išdaiga ir nekaltas pasišaipymas iš demokratiškai rinktų napoleonų, palyginti su tuo, ką valstybėje nuo jos atkūrimo išdarinėjo šūkių „pirma nepriklausomybė paskui demokratija“ autoriai, žemgrobiai, draudimų stūmėjai, violetiniai Drąsos kelio gąsdintojai, Urdomos kniaziai, Dosafo lakūnai ir gervalstybių kūrimo makaronų kabintojai.

Su durnium du turgu. Kaip šauksi, taip ir atsilieps. Kiekviena tauta turi teisę gintis nuo idiotų valdžioje taip, kaip tik leidžia Konstitucija.

Diskutuoti su Karbauskiu, Veryga ir jų naisija yra maždaug taip pat beprasmiška, kaip ir su Gudaičio-Guzevičiaus „Kalvio Ignoto teisybės“ kalviu ar jo teisibes nostalgikais.

Arba su apspangusiomis literatūros kritikėmis. Kurios, pridirbusios į miltus, kaip tikros nevalstietės, vartosi iš gaidžio, vieną dieną aiškindamos, kad geriausia metų knyga negali būti ta, kurios autorė pažadėjo parašyti tęsinį, kitą – kad gera knyga, na, niekaip negalinti būti ta, kurią žmonės perka ir užsimušdami skaito, o galiausiai išaiškina, kad gera knyga Lietuvoje negali būti ta, kurioje litkritikė nustato „gajų antirusiškumą“ ir tiesiog jai „knyga nepatinka“.

Į absurdą galima atsakyti tik dar didesniu absurdu. Tik juoku įmanoma pasipriešinti durniams valdžioje. Tik kalęs dar didesniu absurdu į kaktą tiems, kurie Lietuvą baigia paversti Zubovo meškų cirku, gali dar kažkaip mėgautis geru skoniu ir smagia kompanija.
Jei nebūtų juoko, paskutinius laisvus žmones Naisių brigadininkas jau būtų suvaręs į savo absurdų kolchozą. Kaip prieš 70 m. Lietuvos ūkininkus. Kaip dabar Orbanas – visą Vengriją.

Čepkelių nealkoholinė netrauktinė yra valstiečių rinkimų programos „Darni Lietuva“ atspindys veidrodyje.

Seime turim neteologę, nežaliuosius ir NeSeimo nepirmininką. Politikoje – nepartijas ir nepolitiką. Tuščiose kaimo mokyklose – needukaciją. Kiek minučių liko nežaliojo Karbauskio „escalade“ iki NeLietuvos? Kurią jis tikisi darniai pasiekti su Prezidento, raginančio kurti gerovės valstybę ne geriau ir daugiau dirbant, ne pritraukiant kapitalą, o tik vadovaujantis šlykščiu Lenino lozungu „Vok pavogtą!“

Seime turim neteologę, nežaliuosius ir NeSeimo nepirmininką. Politikoje – nepartijas ir nepolitiką. Tuščiose kaimo mokyklose – needukaciją. Kiek minučių liko nežaliojo Karbauskio „escalade“ iki NeLietuvos? Kurią jis tikisi darniai pasiekti su Prezidento, raginančio kurti gerovės valstybę ne geriau ir daugiau dirbant, ne pritraukiant kapitalą, o tik vadovaujantis šlykščiu Lenino lozungu „Vok pavogtą!“
R.Valatka

Kapitalas į Lietuvą neina. Tiesioginės užsienio investicijos – vos 33 proc. BVP. Palyginkim: Estijoje – 82 proc. BVP, Belgijoje – per 100 proc., o Šveicarijos – toks, kad baisu ir minėti. Iki ES vidurkio (55 proc.) Lietuvai – kaip kuiliui Napoleonui iki Mėnulio, o jie, matai, mažindami kultūros finansavimą 15 proc. ir perdalydami 100 mln. eurų, sukurs čia gerovės valstybę. Taip Chruščiovas komunizmą kūrė.

Neįvedę bankų mokesčio, niekada negyvensim geriau! – šaukia, net žemelė dunda, Karbauskis. Be jokio cinizmo turbūt?

Nieko panašaus, glifosato, nešvarios rusiškos salietros, giminių įdarbinimo ir neskaidrių sandorių lobistai. Niekada negyvensim geriau, jei ir toliau leisim jums žeminti valstybę iki Mičiurino daržo lygio. Ekonominės mičiurininkystės pasekėjų tikslas – viską daryti taip, kaip ne pas visus Europos žmones.

Bet kam tas humoras, nes kuprotą tik grabas ištiesins? Kas tiesa, tai ne melas.

Net ir NeLietuvos NeČepkelių neraiste mičiurininkai liks verygomis ir t.t. Humoro reikia tam, kad humoro jausmo dar nepraradę žmonės lyg ant delno matytų, kaip juokingai tame savo Mičiurino darže atrodo mičiurininkai grauždami neobuolį ir šūkaudami, kad valgo neslyvą.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(344 žmonės įvertino)
4.6802

Top naujienos

Būsto nuomos rinka rudenį gali pažerti staigmenų: kainos nebeaugtų su viena sąlyga

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, į Lietuvą prieglobsčio bėgo ieškoti ne tik ukrainiečiai, bet...

Kasdien – po naują karščio rekordą: miesto gyventojus perspėja ir dėl kito pavojaus, pataria iš namų neiti (1)

Tokio karščio, kaip ketvirtadienį, Lietuvoje nebuvo daugiau kaip 80 metų. Sinoptikai fiksuoja...

Virš Kauno pastebėtas ratus sukęs „Aeroflot“ lėktuvas – atimtas iš Rusijos

Ketvirtadienį iš Kauno oro uosto pakilo ir už 1 val. 53 min. ten pat nusileido lėktuvas „ Airbus...

Ukrainos žvalgyba: Rusija šiandien Zaporižios atominėje elektrinėje rengia provokaciją rusų okupantai išveža savo techniką iš užimto Enerhodaro

Žvalgyba gavo naujų įrodymų, patvirtinančių Rusijos pasirengimą teroristiniam aktui Ukrainos...

Karas Ukrainoje. Rusijai – juoda naktis: sprogimai griaudėjo ir Kryme, ir jos pačios teritorijoje Rusija pirmą kartą nuo liepos nepasiekė jokių teritorinių laimėjimų

Yra kelios galimos sprogimų Rusijos okupuotame Kryme priežastys, tačiau sprogimų šaltinis...

Rusija nebesirenka, ką žudyti: nauji grasinimai – grėsmė visai Europai (2)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar karta ragina Rusijos pajėgas pasitraukti, o...

Didelė avarija Kaune: naktį susidūrė 2 automobiliai, 1 nuvirto ant šono

Kaune Žemaičių pl. ir J. Grušo g. sankryžoje vidurnaktį susidūrė 2 lengvieji automobiliai, 1...

Valdžios sprendimas sudomino ir STT: svarbi paslauga gyventojams pabrango net 14 kartų (16)

Aplinkos ministerijai pakeitus statybos užbaigimo procedūras jos ne tik 14 kartų pabrango, bet ir...

Po smūgių bazėms Kryme neliko Medvedevo grasinimų apie „teismo dieną“ (10)

Prieš mėnesį buvęs Kremliaus vadovas Dmitrijus Medvedevas švaistėsi grasinimais apie „teismo...

„Perlo Energijos“ žlugimą nuspėjęs Raimondas Kuodis: yra visos sąlygos revoliucijai (41)

Apie tai, kad kai kurie nepriklausomi elektros tiekėjai gali pasinaudoti bankrotu ekonomistas...