Socialdemokratas Bastys laukia Konstitucinio teismo verdikto. Ir apkaltos pendelio Seime. Taip jam ir reikia. Tik ar visiems taikome vienodus standartus? Po to, kai išlindo yla iš maišo, kad sveikatos ministras agitavo skaityti iš Kremliaus miltų iškeptą propagandą „Būkime blaivūs“, toks klausimas turėjo kilti.
Rimvydas Valatka
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Bent opozicijai ir „profesionalų“ Vyriausybės premjerui Skverneliui. Nekilo. Kas bendro tarp Basčio ir Verygos elgesio? Ar yra? O jei yra, tai kas?

Abu de facto tarnavo Kremliaus propagandai. Švelniai kalbant. Ir nėra jokio skirtumo, kad vieno galai veda į „Rosatom“ ir KGB brūzgynus, o kito – į kunigo ufonauto veikalus su Rusijos juodašimčių „išmintimi“. Kuri taip pat dažniausiai veda į KGB brūzgynus.

Kai ES valstybės ministras įkliūva agituojantis už tekstus, kuriuose kaip autoritetai nurodomi antisemitai ir juodašimčiai, žavimasi KPSS vadų veikla ir dar falsifikuojama Lietuvos laisvės kovų istorija, mažiausiai, ką jis privalėtų padaryti, tai atsistatydinti.

Ne dėl politikos. Iš gėdos, po kuo pasirašė. Verygos reklamuojamo kunigo Skrinsko „veikalo“ „Būkime blaivūs“ stebuklai prasideda iškart po ugningai parašytos būsimojo ministro pratarmės.

Baltos kumelės sapnas Nr. 1: „1914 m. carui Nikolajui II leidus įvesti sausą įstatymą, išblaivinti žmonės susiorganizavo ir 1918 m. vasario 16 d. atkūrė Lietuvos Nepriklausomybę“.

Jei Veryga būtų profesionalas bent medicinoje, vien tik sužinojęs, po kokiu baltos kumelės sapnu pasirašė, turėtų užsidaryti vienuolyne ir iki grabo lentos duoti tylos įžadus. Nes caro įsakas Lietuvoje net formaliai veikė vos metus. 1915 m. vasarą Vokietija užėmė visą Lietuvą, ir ant caro įsakų lietuviams tapo smagiai nusičiurkšti.

O jei sektume iškrypėliška kunigo Skrinsko istorijos interpretacija, neišvengiamai prieitume išvados, kad caro įvesta blaivybė Rusijoje baigėsi tragiškai – bolševikų perversmu ir Antikristo Lenino atėjimu.

Jei Veryga būtų profesionalas bent medicinoje, vien tik sužinojęs, po kokiu baltos kumelės sapnu pasirašė, turėtų užsidaryti vienuolyne ir iki grabo lentos duoti tylos įžadus. Nes caro įsakas Lietuvoje net formaliai veikė vos metus. 1915 m. vasarą Vokietija užėmė visą Lietuvą, ir ant caro įsakų lietuviams tapo smagiai nusičiurkšti.
R. Valatka

Tiesa, nei Veryga, nei Skrinskas nemano, kad Lenino-Stalino komunistinė imperija buvo Antikristo darbas.

Baltos kumelės sapnas Nr. 2: „1985 m. SSRS generaliniam sekretoriui Gorbačiovui įvedus blaivybės įstatymus, žmonių smegenims išblaivėjus, jie solidarizavosi, susiorganizavo į Sąjūdį ir 1990 m. kovo 11 d. atkūrė Lietuvos Nepriklausomybę.“

Veryga neatgailauja tapęs Kremliaus propagandos gizeliu. Ministras aukština šviesius Kremliaus nuopelnus mūsų laisvei: „Lietuva turi du kertinius laikotarpius – Valančiaus blaivybės laikotarpį ir Gorbačiovo bandymą išblaivinti Sovietų sąjungą. Po pastarojo buvo Sąjūdis ir nepriklausomybės atkūrimas. Tiesioginę asociaciją su vartojimo sumažėjimu padaryti yra per drąsu, bet tie laikotarpiai sutampa su mums labai svarbiais istoriniais momentais. Gal istorikams užduotis pasižiūrėti, būtų įdomu paanalizuoti.“

Nemirs iš kuklumo alkoholio ministras. Istorijos profanas siūlo profesionalams „pasižiūrėti ir paanalizuoti“ baltos kumelės sapną!

Kas po nekaltu Verygos siūlymu? Iš esmės – ta pati, tik užmaskuota Putino propaganda. Kad Lietuvos partizanai buvo ne kovotojai už laisvę, o fašistų pakalikai, kad tiek jie, tiek sovietų politiniai kaliniai ir disidentai, kaip ir Sąjūdis, buvo tik fašistų pakalikai ir Amerikos imperialistų agentai.

Na, bent jau nulis, palyginti su genseku Gorbačiovu ir jo „blaivybės“ kampanijos siela sekretorium Ligačiovu. Nes Lietuva atgavusi laisvę tik todėl, kad Maskvos komunistų bonzos įsakė iškapoti vienuogynus ir privertė žmones gerti denatūratą.

Kas po nekaltu Verygos siūlymu? Iš esmės – ta pati, tik užmaskuota Putino propaganda. Kad Lietuvos partizanai buvo ne kovotojai už laisvę, o fašistų pakalikai, kad tiek jie, tiek sovietų politiniai kaliniai ir disidentai, kaip ir Sąjūdis, buvo tik fašistų pakalikai ir Amerikos imperialistų agentai.
R. Valatka

Tai gal įteikim ordiną Gorbačiovui, kol gyvas? Veryga pratarmę tam parašytų gražią. Na, ir kas, kad Gorbio nurodymu surengtos Sausio 13-osios ir Medininkų žudynės.

Vyriausybės narys perrašinėja istoriją. Na, gal dar ir neklastoja, bet norėtų, kad ją Maskvos naudai suklastotų kiti. Prieš pat Medininkų žudynių metines! Ar reikia stebėtis, kad Veryga tampa populiariausiu mūsų ministru tarp Rusijos propagandininkų?

„Lietuvos sveikatos ministras Veryga neseniai pareiškė, kad kas antras lietuvis – alkoholikas“, rubaltic.ru maloniai cituoja Verygą. Kultūra per nepriklausomybės metus sunaikinta, o pusė tautos, kurią Maskva buvo dukart išblaivinusi, nepriklausomoje nuo Maskvos valstybėje prasigėrė.

Kai turi tokius ministrus, kaip Ruokytė-Jonsson ir Veryga, tai kam mums priešai. Ar ne per dažnai Skvernelio „profesionalai“ pila vandenį ant Putino propagandos malūno?
Vien to būtų per akis. Bet ir tai dar ne viskas.

„Veikale“, kuriam pratarmę rašė Veryga, liaupsinami ir cituojami tokie pseudomokslininkai kaip apie baltosios rasės pranašumus paistantis V. Ždanovas, Gorbačiovo-Ligačiovo parankinis F. Uglovas, kuris dėl rusų nugirdymo kaltino žydus ir rokenrolą. Čia nurodomas net svetainės adresas, iš kurio būtų galima atsisiųsti šio antisemito veikalų.

Geru žodžiu minimas ir Rusijos vyr. sanitarijos gydytojas G. Oniščenka. Tas pats, kurio nurodymu Rusija n kartų pradėjo kampanijas prieš lietuviškus sūrius, sviestą ir dešras. Kiap žinome, mūsų ūkininkams ir perdirbėjams tai kainavo dešimtis milijonų eurų.

Kunigo Skrinsko „veikale“ saikingai pasisakoma prieš vodką. Užtat kaip aistringai varoma prieš alų. Suprantama kodėl. Mūsų blaivintojų mylimi Kremliaus propagandos akademikai verkia dėl to, kad Rusijoje 94 proc. alaus pramonės priklauso Vakarų kapitalui, kurio tikslas – nugirdyti Rusiją.

Ar už tokios Kremliaus propagandos brukimą sveikatos ministras nenusipelno būti atstatydintas? Jei apkaltos nusipelnė Bastys, to vertas ir Veryga. Kremliaus propaganda, pridengta blaivybe, nėra kilnesnė už maskolišką propagandą su „Rosatom“ logotipu.

O kaip Veryga teisinosi po to, kai įkliuvo? Sako, į „veikalo“ turinį neįsigilino, neperskaitęs. Jūs tuo tikite – kad neperskaitė „veikalo“ prieš rašydamas pratarmę ir nepažįsta Skrinsko, kuris interviu su kunigu Paltanavičium darė ir linksėjo, kai tas pasakojo, kaip ufonautai jį buvo pagrobę 11 val. priešpiet?

Jei apkaltos nusipelnė Bastys, to vertas ir Veryga. Kremliaus propaganda, pridengta blaivybe, nėra kilnesnė už maskolišką propagandą su „Rosatom“ logotipu.
R. Valatka

Baikit, nemanau. Tokių fanatikų, kaip Veryga, ne tiek daug, kad jie vienas kito kaip nulupto nepažintų. Net jei Veryga ir nežinojo, kokius „herojus“ ta „knyga“ iškelia, ir tarp kokių ufonautų Skrinskas sukinėjasi, ministras negali nežinoti, kad nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia.

Bet grįžkim prie Basčio. Kaip jis teisinosi įkliuvęs? Taip pat, kaip ir Veryga: „Apie tai aš... buvo man kažkada apie tai pasakyta. Dabar kai jūs sakot, tai žinau tikrai, kad jisai buvo KGB pareigūnas, bet tuo metu, kada atsakinėjau į klausimus – neatėjo man jisai... Nu, neateina į galvą.“

Vienas neperskaitė. Kitam neatėjo į galvą. Abu labu tokiu. Tik Verygos durniaus klijavimas ir melai, o jis arba meluoja tada, kai tvirtino, kad žmonės negali teisingai pasirinkti dėl gėrimo, arba meluoja dabar, kai sako, kad Skrisnko propagandoje „žmonės patys atsirinks“, pavojingesni.

Veryga, priešingai nei Bastys, yra ministrų kabineto narys. Ar galima leisti, kad tokiu metu, kai Kremlius su įtūžiu mūsų partizanus vadina fašistų pakalikais, Vyriausybėje posėdžiautų tipas, kuris pasirašinėja po tuo, ko nėra skaitęs, ir yra linkęs į Lietuvos istorijos falsifikavimą? Kiek dar turi užsitęsti Lietuvos verygizacija?

Veryga savo patarėju buvo paskyręs 300 000 Lt per metus pralošusį ekspolicininką. Jis siuntė PSO suklastotus duomenis apie alkoholio vartojimą, o po to rėmėsi jais ne kaip savo išmislais, o jau kaip PSO. Ministras fotografavosi ir kitaip „reklamavosi“ su Minedu. Dabar paaiškėjo, kad ministras dar artimai bendrauja ir su kunigu ufonautu, kuris tiki, kad jo kolegą Paltanavičių ateiviai buvo nugabenę į Veretos planetą.

Veryga, priešingai nei Bastys, yra ministrų kabineto narys. Ar galima leisti, kad tokiu metu, kai Kremlius su įtūžiu mūsų partizanus vadina fašistų pakalikais, Vyriausybėje posėdžiautų tipas, kuris pasirašinėja po tuo, ko nėra skaitęs, ir yra linkęs į Lietuvos istorijos falsifikavimą? Kiek dar turi užsitęsti Lietuvos verygizacija?
R. Valatka

Toks ministras – radinys Kremliaus propagandai. Grynuolis. Ką jis dar turėtų padaryti, be to, kad nieko nedaro piliečių sveikatos apsaugai gerinti, o tik su esencija kaunasi, kad Seimas, premjeras ir Prezidentė suprastų, jog toks ministras kenkia Lietuvai?

Naudingu Kremliui idiotu ar ufonautu, o tai – tas pats, laisvoje Lietuvoje turi teisę būti kiekvienas. Bet tai nereiškia, kad Rusijos propagandai naudingi idiotai turėtų posėdžiauti Vyriausybėje ir Seime.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Nemirsetoje įsitaisęs naftos magnatas oficialiai pripažintas žemgrobiu (112)

„Minijos naftos“ direktorius turi griauti tvorą, ardyti trinkeles ir naikinti nuotėkų...

Reikšmingas įvykis pasaulio politikoje: kokia kryptimi žengs Kinija? (103)

Kas penkerius metus pasaulis stebi, kaip Kinijos valdančioji partija rengia savo suvažiavimą....

E. Šileikis apie dvigubą pilietybę: argumentai svarūs, bet nežinau, ar konstitucinio kalibro (163)

Seimo prašymu Konstitucinis teismas vėl ėmėsi dvigubos pilietybės klausimo. Teismo prašoma...

Artėja permainos – jau paspaus šaltukas (20)

Nors šiuo metu vyrauja ganėtinai šilti ir palyginti sausi orai , visgi, pokyčiai jau atkeliauja....

A. Pitrėnienė – jau ne bedarbė, vadovaus Skuodo vaikų darželiui (329)

Neperrinkta į Seimą, priversta skandalingai palikti savo draugės Laimutės Anužienės vadovautą...

Vilniuje mįslingai dingo vyras: namuose nerimauja žmona ir dvi mažametės dukrytės Varėnoje rastas motociklas (117)

Antradienio vakarą DELFI redakciją pasiekė sunerimusios šeimos laiškas. Sekmadienį Vilniuje...

„Real“ Madride nesugebėjo palaužti „Tottenham Hotspur“ pasipriešinimo visi antradienio dvikovų rezultatai (6)

UEFA Čempionų lygoje H grupės lyderių Madrido „Real“ ir Londono „ Tottenham Hotspur “...

Dvigubą dublį pelnęs G. Orelikas trileryje su pratęsimu krito nuo graikų AEK komandos

Pirmą pralaimėjimą FIBA Čempionų lygoje patyrė Venecijos „Umana Reyer“ komanda su...

Užsimojo pagerinti prekybos tinklų darbuotojų sąlygas (90)

Po to, kai buvo pasirašytas nacionalinis susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų ,...

D. Trumpo dukra Tiffany triukšmingai atšventė savo gimtadienį: netrūko nei žinomų draugų, nei įspūdingų akimirkų (2)

Praėjusį penktadienį savo 24-ąjį gimtadienį atšventusi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento...