aA
Kaip būti turtingam ir džiaugtis gyvenimu? Mums toks klausimas gal net į galvą nešauna, bet išsivysčiusiose Vakarų valstybėse žmonės jį sau užduoda labai dažnai. Nes nelygybė pasaulyje auga. Vieni negali pagerinti savo gyvenimo, kiti negali jiems padėti.
© L.Kasimov nuotr.

Baimė apėmė visus – neaišku, kas bus. Atsiranda agresyvumas, plinta psichinės ligos. Pradeda aiškėti, kad visuomenės stabilumui vien ekonomikos augimo neužtenka. Nėra labai svarbu, kiek žmogus vienoje ar kitoje šalyje uždirba. Daug svarbiau, ar uždarbiai toje šalyje daugmaž apylygiai, ar tarp turtuolių ir vargšų gili praraja. 

Pirmiausia tai liečia sveikatą. Galima uždirbti dvigubai daugiau, bet nebūsime sveikesni, jeigu negyvename visuomenėje, kur pajamos skirstomos be labai didelių skirtumų. Tas pats su gyvenimo trukme, psichinėmis ligomis, smurtu, narkomanija, žmogžudystėmis. Nedideli skirtumai – 10–30 ar kiek daugiau procentų – nesiskaito. Kalbame apie milžiniškus skirtumus – tūkstančius procentų.

Jeigu nelygias visuomenes palygintume su daugmaž apylygėmis, pamatytume, kad pirmose žmogžudysčių dešimt kartų daugiau, o psichinių ligų – tris kartus. Galimybė atsidurti kalėjime ten didesnė net šešis kartus. Liguistai nutukusių žmonių ten tris kartus daugiau – bet ne tarp turtuolių, o kitoje visuomenės dalyje. Net neraštingumas daug didesnis. Norėdami žinoti, kodėl viena šalis, esant panašioms gamtos sąlygoms ir geografinei padėčiai, laikosi geriau už kitą, pažiūrėkime, koks jose lygumo laipsnis. Ir turėsime atsakymą.

Algimantas Čekuolis
Algimantas Čekuolis
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Prieitas istorinio kelio galas

Jeigu JAV sumažintų savo šalyje nelygybę iki keturių labiausiai egalitarinių valstybių – Japonijos, Norvegijos, Švedijos ir Suomijos – lygio, pasitikėjimas Amerika tiek visame pasaulyje, tiek ir tarp jos piliečių išaugtų keliasdešimt kartų. Pagerėtų ir kiti gyvenimo kokybės rodikliai. JAV labai turtingos, bet nepilnametės mergaitės ten gimdo dvigubai dažniau, o gyvenimo trukmė 4,5 metų mažesnė negu Japonijoje.

Manoma, kad kuo turtingesnė visuomenė, tuo geriau ji tvarkosi. Tikrai ne. Nemažai būtent turtingiausių visuomenių turi daugiausia problemų, jeigu kontrastas tarp gyventojų sluoksnių labai didelis. Daugumoje civilizuotų šalių jau ne problema turėti vandentiekį ar šulinį, stogą virš galvos. Žmonės ten norėtų valgyti mažiau, o ne daugiau. Pirmą kartą istorijoje vargingieji labiau nutukę už turčius. Pasitenkinimo gyvenimu rodikliai – yra tokia sąvoka – ne gerėja didėjant visuomenės turtingumui, o atvirkščiai – mažėja. 

Reikalai rimti. Pasaulio turtuoliai priėjo labai ilgo istorinio kelio galą. Toliau nėra kur eiti. JAV nesugeba išspręsti savo vidaus problemų.

Kad ir Lietuva. Gatvės ir keliai pilni gerų automobilių. Kaip gerai, gražiai, o dažnai ir madingai rengiamės! Ką valgome! Keliasdešimt tūkstančių gyventojų kasmet atostogauja užsienyje. Dingo baimė – niekas mūsų niekur neišveš, nereikia svetimiems vergauti. 

O ar lengva surasti patenkintą žmogų? Visi niurna, tarsi iš tikrųjų būtų blogiau. Neaišku, ko tikėdamiesi, į valdžią renkame keistuolius. Pusė milijono emigravo ieškodami geresnio gyvenimo, bet pateko į dar didesnę nelygybę.

Plačiajame pasaulyje nelygybė naikina visų gyvenimus – ir turtuolių, ir vargšų. Turtuolis nėra garantuotas, kad jo vaikas gerai mokysis, nebus prievartaujamas, nepradės vartoti narkotikų. Varguolius muša ekonominės problemos. Tuose sluoksniuose daug vienišių, nepilnamečių motinų. Vaikai iš neturtingų šeimų dažniau nebaigia mokslo, nes jiems mokslas atrodo kaip turtuolių pasaulio, kuriam jie, kaip ir jų tėvai, niekada nepriklausys, dalis. Kai būna išimtis, stebimės: „Žiūrėk, iš kokios sunkios šeimos, o kaip gerai mokosi! Gal net į universitetą įstos?“

Smurtas – visuotinis reiškinys tarp nepasiturinčių šeimų jaunimo, nes jie jaučiasi nepelnytai nuskriausti. Neranda kito kelio – tik aplinkiniams kelti siaubą. 

Žmonija evoliucionuoja. Užkrečiamos ligos valstybėse, kuriose pasiektas tam tikras civilizacijos lygis, jau nebėra svarbiausia mirčių priežastis. Jų vietą užėmė chroniškos ligos, tokios kaip kraujo apytakos sutrikimai ar vėžys. Visą XX a. buvo siekiama pagerinti gyvenimo higieną – kovojama su nikotinu, alkoholiu, kvailu maistu. Teisingai buvo daroma. Tačiau tik dabar pradedama suprasti, kad viso to pagrindas yra stresas. O stresas susijęs su padėtimi, kurią užimi visuomenėje.
Buvo manoma, kad infarktas – šefų liga, nes jie ant savo pečių neša didelę atsakomybę. Statistika rodo visai ką kita. Turintieji įstaigoje žemiausią rangą – kurjeriai, sargai, sekretorės – nuo infarkto miršta tris kartus dažniau negu šefai. Tiesiog pastarųjų mirtys labiau pastebimos. Žemiausio sluoksnio atstovai patiria daug daugiau streso, nes jaučiasi neįvertinti, tačiau vis tiek turi maloniai šypsotis ir pirmi sveikintis.

Nelygybė labai triukšminga. Pažiūrėkite į jaunimo būrį – kiekvienas skuba kaip nors pasirodyti. Kiekvienas vaizduoja kietą, nors viduje dažnai savimi abejoja. Tai irgi stresas, ir jis nuolatinis.
Buvo manoma, kad nelygybė ir rungtyniavimas tarpusavyje – kapitalizmas – sukūrė pasaulio vertybes. Štai kodėl taip suklestėjo mokslas, technika, medicina. Teisingai. Bet privati nuosavybė ir gamybos priemonių privati nuosavybė – vienas dalykas, o laukinis kapitalizmas – lipimas vienas kitam ant galvos, savanaudiškų taisyklių ir įstatymų įvedimas, neatsižvelgiant į tai, ar žmogus galės išgyventi, ar ne – visai kitas. Jis pražūtingas.

Laukiniai kapitalizmo mustangai

Mums Lietuvoje jau reikia pasižiūrėti, kur einame. Mitas, kad skurdas ir badas – išradimų motina. Egalitarinėse šalyse – Japonijoje, Suomijoje ar Švedijoje – išradimų ir didelių mokslinių atradimų nuošimtis daug didesnis negu bet kur kitur. Nes apylygėse visuomenėse prarandama mažiau talentų, didesnis kiekvieno žmogaus produktyvumas, didesnis ir nuoširdesnis patriotizmas, susiklausymas. Tai Skandinavijos šalių sėkmės priežastis. 

JAV irgi ne visada buvo tokios kontrastingos kaip dabar. Atvirkščiai. Lygybė buvo pagrindinė jų vertybė. Vėliau amerikiečiai pradėjo vengti tos sąvokos, paskui ėmė ją niekinti, dar vėliau lygybės šūkį pasivogė komunistai ir melagingai įrašė į savo vėliavas. Prasidėjus Didžiajai depresijai ir Franklinui Rooseveltui paskelbus New Deal (liet. „Naujasis kursas“) – naują socialinių ir ekonominių reformų programą, nelygybė JAV vėl buvo gerokai sumažėjusi, kitose valstybėse taip pat. Paskui, aštuntajame dešimtmetyje, atėjus į valdžią Ronaldui Reaganui ir Margaret Thatcher, visuomenės briaunos paaštrėjo.

Mes gerbiame tuos du lyderius – komunizmo traiškytojus, jiems visada būsime dėkingi. Bet savo šalyse jie išžabojo laukinius mustangus, kurie vežimą pasiutusiu greičiu neša bekele ir tas vežimas jau pradeda byrėti. Ypač pastaraisiais metais. Amerikos visuomenė serga. Kalifornijos valstijoje nelygybės laiptai patys stačiausi, viršus siekia dangų, o apačia – pragarą. Ir ką ten matome? Kalifornijoje teko pastatyti tiek daug kalėjimų, kad jiems išlaikyti valstija išleidžia daugiau negu aukštajam mokslui.

George’ui W. Bushui esame nuoširdžiai dėkingi. Jis priėmė mus po NATO sparnu. Bet savo šalyje jis įvedė mokesčių lengvatas turtuoliams. Rezultatas? Per savaitę JAV nušaunama vidutiniškai 200 žmonių. Milijonas per pastaruosius keliolika metų. Daugiau negu dviejuose Amerikos karuose. Didžiojoje Britanijoje per M. Thatcher laikotarpį kalinių padaugėjo 4,5 karto. Žmonės nustoja suprasti vienas kitą, jeigu atsiranda didelis turtingumo skirtumas. 

Ar sugebate save įsivaizduoti benamio, kuris naktį rausia šiukšliadėžę, vietoje? Turbūt ne, nors jūs, tikėsime, padorus žmogus. Bet lygiai taip pat vergvaldystės laikais juodaodžių kančios nebuvo suprantamos. Vergvaldžiai buvo padorūs žmonės, dievobaimingi, geri tėvai savo vaikams. Bet dėl juodaodžių buvo įtikinėjama: „Jie kitokie.“

Pavojinga būtų atiduoti nelygybės problemą į politikų rankas. Negali ji būti ir vien tik socialdemokratų nuosavybė. Taip, socialdemokratai Skandinavijoje pirmieji suprato problemą ir ėmėsi ją spręsti. Todėl Leninas jų taip nekentė, vadino socialiniais išdavikais. Nes, gerindami proletarų gyvenimą, jie mažino jų revoliucinį įkarštį. Leninui ne žmonių gerovė rūpėjo, o revoliucija. Socialdemokratai nugludino aštrius kampus, laimėjo visose Skandinavijos šalyse ir iš tikrųjų bolševizmas ten prarado bet kokius šansus. Socdemai pradėjo naują politiką, bet ji buvo per daug gera, per daug sėkminga, kad jie ilgam išliktų jos monopolistais. Jau senokai visose Skandinavijos šalyse valdo dešiniosios partijos, bet niekam ten neateina į galvą griauti gerovės pamatų – nestačių visuomenės laiptų.

Lietuvos turtuoliai tokie tapo neseniai, turtu dar nespėjo atsidžiaugti. Širdies gilumoje ne vienas jų bijo – ar tikrai, ar taip viskas ir liks? Kokia gali būti parama kitiems, kai man pačiam reikia atsidėti juodai dienai? Ypač kad kai kurių turtėjimo pradžia nebuvo visiškai teisėta. 

Emigracija, kaip ventilis garams išleisti, šiek tiek veikia. Bet tik iki tam tikro laiko. Pažiūrėkite, kaip balsuoja mūsų žmonės. Per kiekvienus rinkimus neproporcingai didelę dalį balsų gauna kokie nors nauji, egzotiški veikėjai – arba paslaptingi verslininkai, arba dainininkai, komikai, dabar jau net būrėjos. Nauji veidai gražiai kalba ir daug žada. Tai negali baigtis gerai, jeigu nebus padarytas ryžtingas posūkis socialinėje šalies politikoje. Jos negalima atiduoti į rėksnių rankas. Ne tik dėl atjautos, ir ne iš baimės. Dėl savo pačių ir visų mūsų sveikatos.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

„Revolut“ atstovas: slėpti pinigų nuo antstolių pas mus nebeišeis (23)

Lietuvoje specializuoto banko licenciją gavusio „ Revolut “ verslo plėtros vadovas Andrius...

Užkalnis. Saugokitės feisbuko, jis žagina jus kasdien (43)

Saugokite, kaip pinigus, savo dėmesį ir laiką. Gyvenimo niekas negrąžina.

Policija pardavė avarijoje sumaitotą automobilį, bet pamiršo reikšmingą detalę (86)

„Be defektų“ – toks užrašas pridėtas interneto skelbimų portale greta parduodamo „...

Į Klaipėdos merus susiruošęs teisiamas Eligijus Masiulis tvirtina iš Grybauskaitės įspėjimų negavęs (345)

Politinės korupcijos byloje teisiamas buvęs Liberalų sąjūdžio vadovas Eligijus Masiulis...

Jurbarkiečių Kalėdoms išpuošti namai sulaukia didžiulio dėmesio: tokios elegancijos dar reikia paieškoti (6)

Gūdžią naktį – šviesų jūra. Pasigėrėti įstabiu reginiu kasmet į Jurbarko pakraštyje...

Prieš autsaiderių testą – Ulanovo ryžtas: negalime teisintis, kad kažko trūksta specialiai Krepšinis.lt iš Stambulo (7)

Šį savaitė prieš Kalėdas Eurolygoje labai įtempta – visoms komandoms teks sužaisti po dvejas...

Šefo Ruslano Bolgovo šventinis pasiūlymas: itin gardžios vištų blauzdelės su kriaušėmis

Iki didžiųjų žiemos švenčių likus vos mažiau nei savaitei, svečių laukiantys šeimininkai...

Viskas, ką turite žinoti apie papildomą pensijų kaupimą nuo naujų metų (41)

Nuo naujų metų pasikeitus papildomo pensijų kaupimo tvarkai gyventojai bus vėl priversti...

Ministeriją mokytojai palieka su grauduliu akyse: to nepamiršime iki mirties papildyta (385)

„Džiaugiamės, kad pagaliau mokytojus išgirdo, įsiklausė ir pradėjo spręsti problemas“, –...

Meghan Markle žiedas tik iš pažiūros atrodė paprastas – iš tiesų turėjo užslėptą reikšmę

Sasekso hercogiene gegužę tapusi Meghan Markle sugeba subtiliai išreikšti savo pažiūras ir...