Vargu ar girdėjote Deivido Albanezės pavardę, nes netgi platusis visažinis internetas tėra surinkęs keletą skurdžių jo gyvenimo faktų. Nebent esate koks entuziastingas muziejininkas ir istorikas, kaip S. Jazavita, nežinote ir to, kad minėtas ponas, D. Albanezė, gana garsiame „Northeastern“ Universitete 2016 metais apsigynė daktaro disertaciją.
Vladimiras Putinas ir Vladimiras Žirinovskis
© DELFI montažas / Scanpix

Vienoje jos dalyje siekiama įrodyti, kad Ukrainos nacionalinis judėjimas niekuo nesiskyrė nuo Trečiojo Reicho Nacionalsocialistų darbininkų partijos, o Stepanas Bandera buvo lygiai toks pats fašistas kaip dučė ar fiureris.

Kitoje dalyje, tuometinis aspirantas teigia, kad Lietuva per visą savo istorijos laikotarpį tik labai trumpai tebuvo savarankiška valstybė. Šiuo metu jau daktaro tvirtinimu, Lietuvoje, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, buvo nužudyta daugiau žydų nei Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje kartu sudėjus. Mirties amatininkas, arba mirties dyleris, Juozas Lukša, buvo šių žudynių smaigalyje, organizavo pogromus ir yra atsakingas už mažiausiai 68 žydų tautybės Lietuvos piliečių nužudymą Kaune, „Lietūkio“ garaže.

Taip taip, čia tas pats žiaurus maždaug 25 metų amžiaus blondinas sadistas nuotraukose stovintis šalia sudarkytų lavonų. O šiandieną, teigia disertacijos autorius D. Albanezė, vienas pagrindinių mitologizuotos ir išaukštintos ginkluotos rezistencijos vadų Juozas Lukša yra lietuvių tautos didvyris. Didžioji dalis piliečių, skaitydami tokį „mokslinį“ darbą, tuoj pat pasipiktintų šiais teiginiais, žinodami, kad tas blondinas nuotraukose – SS karininkas Joachim Hamman. Akylesnis taip pat pastebėtų, kad disertacijos šaltinių sąraše nemažai prieštaringai vertinamų pavardžių, pvz. Lietuvoje persona non grata paskelbtas A. Diukovas. Jame ir A. Hitleris. Ir nežinia kokiais sumetimais pagerbtas J. Ohman.

Lietuvių, ukrainiečių, latvių ar estų gretinimas su fašistais, ar kaltinimai jų nacionaliniams didvyriams koloboravus su naciais ar vykdžius holokaustą prieš žydus nėra visai naujas reiškinys. Nauja yra tai, kad tokia propaganda, pagrįsta pseudomoksliniais darbais ir tyrinėjimais pristatoma kaip „faktinė“ medžiaga elitiniuose Vakarų mokslo forumuose, seminaruose bei konferencijose. Ir jei tą anksčiau darydavo Rusijos atstovai, dabar vis dažniau veikiama ir per trečiuosius asmenis, kurių ryšius su Kremliumi atsekti nėra lengva.
Aurimas Navys

Šis, taip sakant, istorinis tyrimas gerai iliustruoja vieną Kremliaus psichoperantų veiklos kryptį. Lietuvių, ukrainiečių, latvių ar estų gretinimas su fašistais, ar kaltinimai jų nacionaliniams didvyriams koloboravus su naciais ar vykdžius holokaustą prieš žydus nėra visai naujas reiškinys. Nauja yra tai, kad tokia propaganda, pagrįsta pseudomoksliniais darbais ir tyrinėjimais pristatoma kaip „faktinė“ medžiaga elitiniuose Vakarų mokslo forumuose, seminaruose bei konferencijose. Ir jei tą anksčiau darydavo Rusijos atstovai, dabar vis dažniau veikiama ir per trečiuosius asmenis, kurių ryšius su Kremliumi atsekti nėra lengva.

Aurimas Navys
Aurimas Navys
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Ir šie asmenys, ir Rusijos atstovai tokiuose mokslo elito susibūrimuose Lietuvą pristato kaip valstybę, kurios neturi būti. Pagal juos, visos trys Baltijos sesės – „Pribaltika“ – yra naujas geopolitinis darinys, susiformavęs po SSSR žlugimo, kurio teritorija yra atskirų regionų junginys, neturintis vienijančio pagrindo. Sekant prieš kelis metus Kremliaus juokdario, o iš tiesų – nebaudžiamo tikrosios šeimininko nuomonės išsakytojo – V. Žirinovskio kalbos pavyzdžiu, tvirtinama, kad yra tik Žemaitija, neteisėtai pasisavinusi Lietuvos vardą. Tikroji Litva yra Baltarusija, o ne Žemaitija, kuriai Vilniaus ir Klaipėdos kraštus padovanojo Rusija, ir kuri juos gali bet kada pareikalauti grąžinti atgal. Lietuvos (kaip ir Latvijos ar Estijos) istorija prasideda nuo 1991 m. Iki to laiko tai buvo Rusijos žemės, Rusijos dalis, kurioje papročiai, religija ir kalba yra beveik ta pati, kaip ir šakninių rusų. Būtent todėl šių „netikrų“ valstybių gyventojai norėtų grįžti į Rusijos sudėtį, jei tik Maskva juos priimtų.

Pabrėžtina, kad tai mokslo elito konferencijos, kuriose dažnai Lietuva neišgali (nemato tikslo?) siųsti savo akademinės bendruomenės atstovų. Jose panašiai kalba ne tik Kremliaus samdyti ir psichoperantų apmokyti „mokslininkai“.
Aurimas Navys

Pabrėžtina, kad tai mokslo elito konferencijos, kuriose dažnai Lietuva neišgali (nemato tikslo?) siųsti savo akademinės bendruomenės atstovų. Jose panašiai kalba ne tik Kremliaus samdyti ir psichoperantų apmokyti „mokslininkai“. Neseniai, vienoje iš konferencijų, gerbiamos Vakarų šalies atstovai ramiai pristatė socialinio darvinizmo realiją – artimiausiu metu įvyksiantį Latvijos valstybės ir latvių tautos bei kalbos sunykimą kaip natūralų surusėjimo proceso rezultatą.

Ar mes, valstybė, darome ką nors, kad ir Vakarams, ir Rytams pasakytume, kad melas ir dezinformacija nėra nuomonė? Mums gal ir aišku, kad Putino režimas siekia palaužti trijų Baltijos šalių piliečių valią priešintis ir suformuoti Vakaruose nuomonę, kad „Pribaltika“ yra organinė Rusijos dalis, o likusios „mažumos“ – lietuviai, latviai ir estai tėra fašistai ir žydšaudžiai, neverti NATO ir Vakarų paramos bei rūpesčio. Tik ar mes sugebame savo draugams ir sąjungininkams tinkamai paaiškinti, koks yra tokių Maskvos pastangų tikslas? O ar žinote jūs?

Mums gal ir aišku, kad Putino režimas siekia palaužti trijų Baltijos šalių piliečių valią priešintis ir suformuoti Vakaruose nuomonę, kad „Pribaltika“ yra organinė Rusijos dalis, o likusios „mažumos“ – lietuviai, latviai ir estai tėra fašistai ir žydšaudžiai, neverti NATO ir Vakarų paramos bei rūpesčio. Tik ar mes sugebame savo draugams ir sąjungininkams tinkamai paaiškinti, koks yra tokių Maskvos pastangų tikslas?
Aurimas Navys

Pradėkime nuo to, kad remiantis išsamaus sociologinio tyrimo duomenimis (čia ir toliau skaičiai pateikiami remiantis apklausa, vykdyta 2016 m. vasarį, tyrimą atliko dr. D. Janušauskienė ir kiti) beveik 240 tūkstančių Lietuvos piliečių, esant grėsmei, ginklu gintų savo šalį. Šį skaičių svarbu suvokti mums patiems – remiantis klasikine karo teorija, būtent toks karių skaičius karo atveju Lietuvoje būtų optimalus, – jiems išlaikyti reikia dešimtkart tiek žmonių, kurie rūpintųsi logistika, ryšiais, planavimu, žvalgyba. Apie šiuos 240 tūkstančių, ginklu ginti Tėvynę pasiryžusių piliečių, privalu nuolat priminti ir Kremliaus šeimininkams – Lietuvoje lengvo pasivaikščiojimo nebus. Ne tik dėl šio skaičiaus, bet dar ir dėl to, kad 38 proc. Lietuvos piliečių mano, kad mūsų kariuomenė yra pajėgi apsiginti pati. Ir laukti sąjungininkų tiek laiko, kiek reikės.

Turiu nuliūdinti draugą Putiną ir jo sėbrus. Kartu norėčiau ir labai aiškiai pasakyti tiems, kurie be emigracijos, nedarbo ir nusikalstamumo Lietuvoje daugiau nieko nemato. Nors mums ir peršama nuomonė, kad esame nevykėliai neįvykusioje valstybėje, tačiau beveik 40 proc. gyventojų didžiuojasi esą Lietuvos piliečiais, o 60 proc. yra pasirengę priešintis kitais būdais nei ginklu. Ir jei kažkas ten, Znamenkos gatvėje, Maskvoje, galvoja, kad Lietuvos tautinės bendrijos krizės atveju elgtųsi kitaip, tai skaičiai sako ką kita – 47 proc. lenkų ir 37 proc. rusų didžiuojasi savo Tėvyne Lietuva ir yra pasirengę ją ginti.

Turiu nuliūdinti draugą Putiną ir jo sėbrus. Kartu norėčiau ir labai aiškiai pasakyti tiems, kurie be emigracijos, nedarbo ir nusikalstamumo Lietuvoje daugiau nieko nemato. Nors mums ir peršama nuomonė, kad esame nevykėliai neįvykusioje valstybėje, tačiau beveik 40 proc. gyventojų didžiuojasi esą Lietuvos piliečiais, o 60 proc. yra pasirengę priešintis kitais būdais nei ginklu. Ir jei kažkas ten, Znamenkos gatvėje, Maskvoje, galvoja, kad Lietuvos tautinės bendrijos krizės atveju elgtųsi kitaip, tai skaičiai sako ką kita – 47 proc. lenkų ir 37 proc. rusų didžiuojasi savo Tėvyne Lietuva ir yra pasirengę ją ginti.
Aurimas Navys

O dabar pagalvokime, kaip jaučiasi Lietuvos pilietis lenkas ar rusas, dėvintis Lietuvos kariuomenės uniformą. Arba policijos. Arba verslininkas, kuris yra dvigubai blogas – dėl to, kad yra vagis, ir dėl to, kad be abejonės, yra penktakolonininkas. Ar toks mūsų mąstymas, kalbos puse lūpų, o kartais ir garsiai nėra vienas iš Kremliaus tikslų? Galbūt jau pats laikas ne tik kalbėti, kad Lietuvos tautines bendrijas reikia integruoti, bet iš tikrųjų imti ir daryti viską, kad jos jaustųsi pilnaverte visuomenės dalimi? Kažkaip tikiu, kad koks nors plataus masto renginys „Aš ir tu – vieno kraujo“, skirtas atsigręžti į visus mūsų piliečius, sulauktų daugiau visuomenės dėmesio ir palaikymo nei koncertas „Veryga – abstinentinis kvailys“.

Ir nors kova su šampano taure „Traviatoje“ yra labai svarbu, bet ar iš tikrųjų valstybėje negalime atrasti ne kažin jau kokių kosminių lėšų tarptautinėms edukacinėms konferencijoms organizuoti Vilniuje ar Vienoje, kuriose parodytume, kad Duginas ir Diukovas, Šrioderis ir Seagalas, Bastys ir Paleckis yra to paties didelio plano, už kurio stovi Putinas, dalis. Tokio didelio plano, kad jo įgyvendinimas ir kontrolė pradeda strigti bombarduojamomis ligoninėmis Sirijoje, neplanuotu prezidento rinkimų Prancūzijoje rezultatu ar anksčiau už patį sprogimą Peterburgo metro apie du sprogimus pasirodžiusiais pranešimais cenzūruojamoje Rusijos žiniasklaidoje. O kur dar plane neįrašyti, bet profesoriaus Karlo Čipolos taikliai aprašyti kvailiai, kurie kenkia ir sau, ir visiems kitiems aplinkui?

Nebūkime jais. Nebūkime fašistais. Žydšaudžiais. Mirties amatininkais. Nebūkime Kremliaus plano dalimi.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Išvarytieji? Emigrantas 10 metų skynė agurkus, bet savo pasiekė (34)

Prisistatydamas Virgilijus Šauklys net susinepatogina – jau seniai pats savęs šiuo vardu...

Ekonomistas pasiūlė idėją, leisiančią pakelti vidutinį atlyginimą iki 1440 eurų ir susigrąžinti emigrantus (153)

Idėjos Lietuvai, leisiančios iki 2042 metų susigrąžinti daugiau nei pusę milijono tėvynainių...

Orai: šaltesnės permainos jau pakeliui (2)

Savaitgalį šiluma trauksis iš šalies, pūs nemalonus vėjas , numatomi drėgni orai – vis...

„Patys kalti?“ Viena žiopla klaida – ir antstoliai persekioja visą gyvenimą (257)

Lietuvoje reikalų su antstoliais turi kas 10-as gyventojas. Šalies gyventojai ir įmonės iš viso...

Dukters neteko socialinę darbuotoją pavadinusi „žiurke“ (267)

Į redakciją užėjusi sudėtingo likimo jauna moteris guodėsi, kad jos penkiametę dukrą Palangos...

Svarbiausiu metu Kalniečio vedamas „Emporio Armani“ patiesė vokiečius, iš dugno atsispyrė „Barcelona“ gynėjo nesustabdė ir pasruvęs kraujas (3)

Tris su pusę kelinio sunkiai taškus rinkęs Milano „Emporio Armani“ klubas namuose 71:62...

Gyvai / NBA čempionato rungtynės: „Oklahoma City Thunder“ - „San Antonio Spurs“

NBA čempionato rungtynės: „Oklahoma City Thunder“ - „San Antonio Spurs“.

Dmitrijus Trockis: šiuolaikinis žmonių gyvenimas baugus lyg zombių (65)

Rytų filosofijos mokyklose dažnas postulatas apie tai, kad laimės pagrindas – disciplina ....

Lietuva JAV minima dėl Klaipėdos SGD laivo (122)

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Rolandas Kriščiūnas sako, kad ryšys tarp Europos...

Porų santykiai, kai trūksta sekso (18)

Sunku kalbėtis apie sekso trūkumą, nes paprasčiausiai bijoma išgirsti, kad esi negeidžiamas.